Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the firefox button is no longer on the top of the page and i can'd find it

the search engine bar at the top disappears and only reappears when i move my cursor up there and it didn't use to do that. also, the firefox button is not there either. … (διαβάστε περισσότερα)

the search engine bar at the top disappears and only reappears when i move my cursor up there and it didn't use to do that. also, the firefox button is not there either. i uninstalled and then reinstalled firefox but it didn't change anything. can you help? can i have the old version back?

Ερώτηση από golfmeup 9 έτη πριν

Απάντηση από alan_r 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm getting this, which must be clicked between screens: TypeError:Components.classes['mozilla.org/extensions/manager;1'] how do I get rid of this?

The popup appears and must be acknowledged, before I can move to the next screen, subject etc. A pain..........

Ερώτηση από crandall 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In an older version I could create buttons above the tabs for easy access to websites I chose. Is there a similar feature in the new version?

In the older version if you clicked on a tab and dragged it to the area directly above the tab, then a button was created. I want to make buttons or preset links in the n… (διαβάστε περισσότερα)

In the older version if you clicked on a tab and dragged it to the area directly above the tab, then a button was created. I want to make buttons or preset links in the newer version. Is such a feature or add on available?

Ερώτηση από 493338 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting error messages - "what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined." Anyone know how I can get rid of it? I have reinstalled Firefox a couple of times and that hasn't worked.

Every time I log on, I get repeated error messages - "what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined I've tried deleting t… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I log on, I get repeated error messages -

"what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined

I've tried deleting then reinstalling Firefox, and even bought a SpeedMaxPC thing which is meant to clean up my register (whatever that is) but the error messages continue.

Thanks for any assistance.

Ερώτηση από janeparsonic 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have run babylon and it has now embedded itself into the toolbar - how do i get rid of it

I have run a programme called Babylon ( I forget what I was trying to do) this now appears in the search box as well as always appearing on the toolbar. I would like to … (διαβάστε περισσότερα)

I have run a programme called Babylon ( I forget what I was trying to do) this now appears in the search box as well as always appearing on the toolbar. I would like to get rid of this - I have tried 'search to findout where it is but no success. help

Ερώτηση από harding 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why dont you inform how to bring bookmarks from firefox on windowsxp to firefox on windows7?

I am using Firefox for many years, I never use internet explore, I have a new laptop with windows7, and old big PC with windows xp, on both computers I installed Firefox,… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox for many years, I never use internet explore, I have a new laptop with windows7, and old big PC with windows xp, on both computers I installed Firefox, the problem is I cannot bring bookmarks from my old computer (it was very easy to bring them from windows xp to windows xp, or from windows 98 to windows xp, but it seams impossible to bring them from windows xp to windows7, and no instruction from Firefox. If somebody is using Firefox for many years, doesn't keep bookmarks on internet explorer, please give an instruction how to bring bookmarks from Firefox on windows xp to Firefox on windows 7.

Ερώτηση από ewa1 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I make the "Getting Started" video larger. The words are too small.

Been viewing the videos on the new version, but it is not full screen and this makes it very difficult to read the words in the video clips. Can I zoom or make it full sc… (διαβάστε περισσότερα)

Been viewing the videos on the new version, but it is not full screen and this makes it very difficult to read the words in the video clips. Can I zoom or make it full screen?

Ερώτηση από CMEILAND 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

only text is opened in any window

For instance--if I open my bank all I see is text---I do not see the Bank Logo or its pretty pictures---this happens on all emails, surfing the web----opening a favorite,… (διαβάστε περισσότερα)

For instance--if I open my bank all I see is text---I do not see the Bank Logo or its pretty pictures---this happens on all emails, surfing the web----opening a favorite, just everything.

Ερώτηση από alleyo 9 έτη πριν

Απάντηση από finitarry 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

inlarge website window?

Some web sites home pages I go to appear very small when getting there. Is there anyway to increase the size of how they are shown on here?

Ερώτηση από DJSF 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I first open FF I am know opening two tabs in stead of one, how to fix this please

mac desktop when I first open firefox I am know getting two tabs opening every time ( this happened after hours of searching for answer as to how to go back to yahoo " cl… (διαβάστε περισσότερα)

mac desktop when I first open firefox I am know getting two tabs opening every time ( this happened after hours of searching for answer as to how to go back to yahoo " classic mail") the second tab is yahoo help page but as usual it did not help. only other change made yesterday was a add-on which I finally was able to remove.

Ερώτηση από ffv4 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need to get back to ff4. I know this came up before but I don't have a link to the answer. My concern is the loss of use of Roboform.

I need to get back to FF4. I did this in the past but lost the procedure. I need to get to FF4 so that Roboform tool bar works.

Ερώτηση από cbmjb 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i downloaded firefox 5 but it looks like the old one - the blue line on top

i was using chrome 'cause i liked the artwork - the way it looked - silly but true - as it kept crashing i switched to firefox a couple of hours ago - i watched the video… (διαβάστε περισσότερα)

i was using chrome 'cause i liked the artwork - the way it looked - silly but true - as it kept crashing i switched to firefox a couple of hours ago - i watched the video and read the info and everything and i was happy to see firefox has changed its looks - but no matter what theme or persona i've tried i still get the blue line on top like the old one - looks nothing like the pics you use in the personalize section... please help because i really dislike this look

Ερώτηση από eryina 9 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I don't have a location / Awesome Bar that shows the www.

I just installed the latest version of Firefox, first time user of it. I have my "tabs" at the top of the screen, I've used the "View" options and checked all the tool ba… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed the latest version of Firefox, first time user of it. I have my "tabs" at the top of the screen, I've used the "View" options and checked all the tool bars but I don't have a location / Awesome Bar that shows the (http://www.address.com) of the website I am on. I like to be able to see that so I can copy and create links when sending emails.

Can someone tell me how to get Firefox to show me that bar.

Thanks, Ed

Ερώτηση από EdRyan 9 έτη πριν

Απάντηση από Hasan 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I "upgraded" to FF5 and now have no refresh or stop icons in the menu bar, nor are they available on the "personalize" menu. How do I get them back?

Question I "upgraded" to FF5 and now have no refresh or stop icons in the menu bar, nor are they available on the "personalize" menu. How do I get them back?

Ερώτηση από Plinybc 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

With the download to the latest Firefox, the bar containing the awesome bar, the home icon, etc. is missing; what do I do now?

The whole line containing the awesome bar, the back button, the home icon, etc. is not there. I have tried a second download with the same results. I do not want to l… (διαβάστε περισσότερα)

The whole line containing the awesome bar, the back button, the home icon, etc. is not there. I have tried a second download with the same results. I do not want to lose my bookmarks or history. What is the next step, since Firefox is not usable in this state.

Ερώτηση από hhsfield 9 έτη πριν

Απάντηση από handsomeorlandoman 9 έτη πριν