Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Back up profile contents copied. Profile contents not seen by firefox

Following this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles When I put the contents of my backup profile in a newly created profile… (διαβάστε περισσότερα)

Following this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

When I put the contents of my backup profile in a newly created profile or the initial profile, set firefox to load that profile automatically, and load firefox, it doesn't see anything from the backup. profiles.ini is set to use that profile.

Even if I delete every profile and create a new one, it doesn't see the stuff from the backup.

What can I look into to figure out why this isn't working? Is there some kind of settings file?

Ερώτηση από TheLawnStink 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I use the back button the history opens and I have to click on the screen to close it before I can do anything.

Started a couple of days ago. Tried uninstalling Firefox and downloading and installing a new copy. Didn't help. Every time I click the back button the whole history list… (διαβάστε περισσότερα)

Started a couple of days ago. Tried uninstalling Firefox and downloading and installing a new copy. Didn't help. Every time I click the back button the whole history list drops down. I have to click someplace to close it. Super annoying. Did not start immediately after adding a new add on or anything.

Ερώτηση από wadki249 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My updated then published website page does not appear on my website ONLY IN FIREFOX, MY DEFAULT BROWSER. What's up with that?

I have been updating my Gallery page (and other pages as well) for past few days. Firefox is my default browser. Suddenly today after more revisions on the Gallery page… (διαβάστε περισσότερα)

I have been updating my Gallery page (and other pages as well) for past few days. Firefox is my default browser. Suddenly today after more revisions on the Gallery page, it shows a very old Gallery page instead. Other pages show up to date changes. Other browsers (Chrome and Explorer) show changes of all pages. What can I do to amend this?

Ερώτηση από 68Creative 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A new Firefox was installed and now my email does NOT work. Why doesn't my email work?

My email is from comcast.net It stopped loading Right After my Firefox was Updated. I need my email. Either tell me how to fix my problem OR I will have to stop using Fir… (διαβάστε περισσότερα)

My email is from comcast.net It stopped loading Right After my Firefox was Updated. I need my email. Either tell me how to fix my problem OR I will have to stop using Firefox. Thank you.

Ερώτηση από mdlott1 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my bank is not showing my 49.0.2 upgrade to use their online banking

on11/1/2016 evergreen federal bank will update their online banking program and. must have firefox27 or above. I have 49.0.2 and the bank is not showing it. what do I do?… (διαβάστε περισσότερα)

on11/1/2016 evergreen federal bank will update their online banking program and. must have firefox27 or above. I have 49.0.2 and the bank is not showing it. what do I do?

Ερώτηση από bigmaz50 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All of a sudden tabs are opening in a split window

I have no idea why when switching sites they started opening up in a sidebar. I would like to get back to a single window but can't figure out how to do it.

Ερώτηση από grampasaurus 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore bookmarks and get them to save on firefox?

bookmarks all disappeared. trying to save new bookmarks and firefox wont save them. tried restore from backup....shows 43 BM. only 9 show up and aren't saved. … (διαβάστε περισσότερα)

bookmarks all disappeared. trying to save new bookmarks and firefox wont save them.

tried restore from backup....shows 43 BM. only 9 show up and aren't saved.

Ερώτηση από PFM_57 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just installed ver 49.0.2 - pressing "back" leaves the drop-down menu in place until I click the page

Upgraded to 49.0.2 this morning. whenever I use either the "Back" or "Forward" navigation buttons (or whenever forward is available) the drop-down menu of sites is displa… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded to 49.0.2 this morning. whenever I use either the "Back" or "Forward" navigation buttons (or whenever forward is available) the drop-down menu of sites is displayed and won't disappear until I click somewhere on the page in question.

This is annoying yes, but it also makes me wonder why I am still fighting with FF.

Ερώτηση από dblatnik 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Did you disabled the cmd+shift+click to open Tabs in background?

I noticed that after some updates the cmd+shift+click shortcut to open a link in a background tab (new tab without focus) is not working anymore. Is it a obsolete functio… (διαβάστε περισσότερα)

I noticed that after some updates the cmd+shift+click shortcut to open a link in a background tab (new tab without focus) is not working anymore. Is it a obsolete function or I need do any config instead?

Thanks,

Luiz.

Ερώτηση από luizjr8 4 έτη πριν

Απάντηση από luizjr8 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox deleted my saved logins

Find I am now on release 49.0.2 of Firefox and it has deleted all my saved login/password data. The current login.json file contains only a single recently-created login … (διαβάστε περισσότερα)

Find I am now on release 49.0.2 of Firefox and it has deleted all my saved login/password data. The current login.json file contains only a single recently-created login entry. Also this json file is formatted differently from a recently saved such file, so that file is useless.

Also, I had installed a few days ago the extension Febeebe and configured it to save such things; Febe is now disabled and appears to be incompatible with current Firefox.

This appears to be a case of improving Firefox while failing to include a path to migrate saved login/password data.

Ερώτηση από Doug the Builder 4 έτη πριν

Απάντηση από John99 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't signin, and there is no register key?? I do not receive any email to reset password?

I believe I have finally been able to register!! Anyhow my main question is how to get rid of the thumbnails on each new tab. Before updating firefox, each new tab just h… (διαβάστε περισσότερα)

I believe I have finally been able to register!! Anyhow my main question is how to get rid of the thumbnails on each new tab. Before updating firefox, each new tab just had google .co.uk which came up on each new tabl, now it just contains thumbnails which I do not want. I have done the about config bit, exactly how it was explained however nothing has changed at all. A technician who had gone into my computer had it set to having google on each new tab and not all those thumbnails. I know its simple when one knows how so any suggestions would be fantastic.

Ερώτηση από donyaaaa 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Everytime I go forward/back a page, the page history pulldown appears (I'm NOT right-clicking)

Each time I go forward or back a page (using the left and right arrows at the top left of firefox, next to the address bar), the pulldown history automatically opens. I a… (διαβάστε περισσότερα)

Each time I go forward or back a page (using the left and right arrows at the top left of firefox, next to the address bar), the pulldown history automatically opens. I am NOT right-clicking either arrow, and yet, this occurs.

This just suddenly began happening (before AND after updating from 49.01 to 49.02). I made NO changes to FF, nor updated any app/extension.

It's annoying and frustrating, because each time I go forward/back a page, the pulldown opens, then I have to click to close it, then click to continue with that page or go forward/back another page.

I hope I've explain this sufficiently.

Please help . . . annoyance/frustration level is high. ;-)

Ερώτηση από hyperion8 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do advertisements randomly start & play? Can I stop this?

I use Firefox and Yahoo.com as my home page. When I am looking at items on my home page, random advertisement on the page start playing and I can't stop them from runnin… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox and Yahoo.com as my home page. When I am looking at items on my home page, random advertisement on the page start playing and I can't stop them from running. Therefore I have to turn my volume all the way down on my speakers if I don't want to hear the advertisements.

I cannot find a way to keep them from playing. When I try to close them out a questionnaire comes up and asks why you don't want them on the screen. I don't really care if they are there, I just don't want them starting automatically and running in the back ground without my permission. I sure that is also slowing down my computer when these things are running in the background.

Ερώτηση από roylruss 4 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can it be that my favoured, (trustful) web browser is using/proposing WOT? What went wrong? I'm disappointed //Thomas, Germany

How can it be that my favoured, trustful web browser is using/proposing WOT? What went wrong? I'm disappointed //Thomas, Germany

Ερώτηση από Tomew64 4 έτη πριν

Απάντηση από James 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

since 49.0.2 I cannot edit facebook posts. Works fine in Internet explorer but firefox started doing this after the 49.0.2 update

Since the 49.0.2 update I cannot edit facebook posts. Works fine in internet explorer. All plugins and addons are up to date

Ερώτηση από rick7653 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox will no start due to error re personal profile missing but cannot get around this error via shift key or safe mode start therefore cannot get further

windows 8 computer. cannot start in safe mode to access profile manager to recreate a profile. the original appeared to be corrupted so it was sent to the trash thus … (διαβάστε περισσότερα)

windows 8 computer. cannot start in safe mode to access profile manager to recreate a profile. the original appeared to be corrupted so it was sent to the trash thus must recreate a new one. Have uninstalled firefox and reinstalled to no avail. all avenues in forums go around in circles and do not get the profile manager up.

Ερώτηση από retiredlorne 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν