Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Do you support Planned Parenthood?

I would like to support your non-profit organization, but I cannot support any organization that gives funds to Planned Parenthood (and you might be surprised how many do… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to support your non-profit organization, but I cannot support any organization that gives funds to Planned Parenthood (and you might be surprised how many do!) Thank you!

Ερώτηση από deenachristine 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I turn off the annoying window tha s entitled Home Page change?

After I change my home page to the one that I want, I log into a site and an annoying window pops up three successive times trying to convert my home page back to one tha… (διαβάστε περισσότερα)

After I change my home page to the one that I want, I log into a site and an annoying window pops up three successive times trying to convert my home page back to one that I do not want. How do i disable this annoying window in Firefox?

Ερώτηση από kenward42 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stop a list of all pages visited automatically poping up when I click go back button?

Every time I normally click go back button, a list of all pages I previously visited shows up first. Then I have to click in an empty space to get rid of list. Then I cli… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I normally click go back button, a list of all pages I previously visited shows up first. Then I have to click in an empty space to get rid of list. Then I click go back button again to go back a page and it works fine.

Ερώτηση από TwankyZ 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Back up profile contents copied. Profile contents not seen by firefox

Following this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles When I put the contents of my backup profile in a newly created profile… (διαβάστε περισσότερα)

Following this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

When I put the contents of my backup profile in a newly created profile or the initial profile, set firefox to load that profile automatically, and load firefox, it doesn't see anything from the backup. profiles.ini is set to use that profile.

Even if I delete every profile and create a new one, it doesn't see the stuff from the backup.

What can I look into to figure out why this isn't working? Is there some kind of settings file?

Ερώτηση από TheLawnStink 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not remember my setting for 'Remember search and form history'

duplicate of /questions/1144470 Firefox will not retain this setting The setting is in Options - privacy - Remember Search and Form history It is a check box. I set it to… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of /questions/1144470

Firefox will not retain this setting The setting is in Options - privacy - Remember Search and Form history It is a check box. I set it to checked. It works fine until the browser is shut down and then it reset back to unchecked. Please help

Ερώτηση από MattGrove 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I like using the setting 'Keep cookies until I close FF'. But is there a way to keep cookies in certain sites from being deleted upon closing FF? Ron

I like using the setting 'Keep cookies until I close FF'. But is there a way to keep cookies in certain sites from being deleted upon closing FF? Ron

Ερώτηση από rmfrany 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox problems with kaspersky internet security

"KASPERSKY INTERNET SECURITY 2016 DISABLED BY FIREFOX jscher2000 Nov 2, 2016, 4:05:56 AM Hi boldeagle, Firefox can't disable your Kaspersky security software, only the ad… (διαβάστε περισσότερα)

"KASPERSKY INTERNET SECURITY 2016 DISABLED BY FIREFOX jscher2000 Nov 2, 2016, 4:05:56 AM

Hi boldeagle, Firefox can't disable your Kaspersky security software, only the add-ons that Kaspersky adds to Firefox. And if you have one of the more recent updates for the 2016 version, they got rid of several of their older extensions and are installing a new one that definitely should be signed and verified.

Could you share with us your current list of enabled and disabled extensions? The simplest way is to view the full list on the troubleshooting information page. Either:

  "3-bar" menu button > "?" button > Troubleshooting Information
  (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  type or paste about:support in the address bar and press Enter/Return

Then scroll down to Extensions and just below that heading, select the table with your mouse and copy it (either Ctrl+c or right-click > Copy), then paste it into a reply (either Ctrl+v or right-click > Paste). It will look a bit messy, but we're used to it. Thanks."

Here is the screen (unfotunately is in Italian..............)

Estensioni Nome Versione Attiva ID Adblock Plus 2.8.1 true {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} Kaspersky Password Manager 3.8.8 true kpm_win_add_on@kaspersky Kaspersky Protection 4.6.2-42-20160922074409 true light_plugin_D772DC8D6FAF43A29B25C4EBAA5AD1DE@kaspersky.com Multi-process staged rollout 1.3 true e10srollout@mozilla.org Pocket 1.0.4 true firefox@getpocket.com Video DownloadHelper 6.1.1 true {b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d} Web Compat 1.0 true webcompat@mozilla.org Adobe Acrobat - Create PDF 1.0 false web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom

Thanks

AC

Ερώτηση από boldeagle 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Plugin container often takes 75 to 80% of memory even when all addon's have been removed/deactivated

For the attention of FredMcD I hope this is where the reply needs to be posted Report ID Date Submitted 815d36a7-5542-4a9c-9a3f-871484b35888 30/12/2016 18:37 9ab8d346-… (διαβάστε περισσότερα)

For the attention of FredMcD

I hope this is where the reply needs to be posted

Report ID Date Submitted 815d36a7-5542-4a9c-9a3f-871484b35888 30/12/2016 18:37 9ab8d346-0089-4f5c-b1a3-47cf25a9e268 29/12/2016 20:30 b88ba111-8326-4585-915f-28bc9aeac0d2 29/12/2016 16:17 cd8da5c4-98fe-492d-92ed-58a7b0c2095c 27/12/2016 22:43 bp-26afc422-470a-4721-baf7-81fa82161222 22/12/2016 16:19 ef8c2ffa-3ebe-4c51-92dc-1e9a97689a20 21/12/2016 23:43 d81d258d-4ccd-4cdc-9627-9c073f1c4cf6 04/12/2016 19:18 aab797fd-3605-4be8-9889-e99c5fa101c7 27/11/2016 23:43 bp-d880ede6-4e91-451d-9cce-96f612161114 14/11/2016 17:08 7923b657-8439-424f-866e-8f9bb01c03ae 11/11/2016 23:19 bp-e8926a71-0774-4d36-a375-53b6b2161101 01/11/2016 07:55

Best regards

Eddie

Ερώτηση από eddie-baines 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't get a full list of favourite folders when I want to save to a folder

When I want to save a web page in my favourites, I activate the star icon, after which I used to get a full list of folders to choose from by activating "choose". But n… (διαβάστε περισσότερα)

When I want to save a web page in my favourites, I activate the star icon, after which I used to get a full list of folders to choose from by activating "choose". But not now.Now I get a very abbreviated list of folders to save to. HELP!! Thanks. John Titford

Ερώτηση από JohnTitford 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I sent you a detailed question and somehow I lost you.

Can someone call me please. If yes I will give you the number. I submitted a detailed account of what's not happening and I don't know where it went.

Ερώτηση από pugmama2 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I LIke FF but a recent chnage of PC has left me frustrated, all the back up files for FF are now resident on my desktop all 55 of them,FF stops if I delete them

All the back up and sytem files that FF needs to function are on my dektop, (55 in total) when I get rid of them FF stops working.(obviously). Where should they live and … (διαβάστε περισσότερα)

All the back up and sytem files that FF needs to function are on my dektop, (55 in total) when I get rid of them FF stops working.(obviously). Where should they live and how do I get them there and ensure that FF stays working?

Ερώτηση από Chris 3 έτη πριν

Απάντηση από philipp 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I recently downloaded something for my android tablet and now there is always a link from google play under the Mozilla search bar, how do i get rid of it?

I did the download from my android tablet via wifi from my PC. The link for google play appears under the search bar when I run Firefox on my PC.

Ερώτηση από Annoyed1 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Support Pages Not Helpful ! Bookmarks problem.

Try to solve a Bookmarks problem and the Mozilla support pages go round and round and round and round. None of the solutions ever seem to work and you get bounced back to… (διαβάστε περισσότερα)

Try to solve a Bookmarks problem and the Mozilla support pages go round and round and round and round. None of the solutions ever seem to work and you get bounced back to going round and round round and round round and round round and round round and round round and round round and round round and round round and round round and round.

On the verge of deleting Firefox.

Not asking for help - just wanted at least ONE LIVE BODY at Mozilla to see this, but I don't think that will happen.

Ερώτηση από Chrislongski 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable recently closed tabs?

I do not want ANY history of where I have been to show. I cleared my history and checked that it not show anything. But I just noticed, that recently closed tabs show w… (διαβάστε περισσότερα)

I do not want ANY history of where I have been to show. I cleared my history and checked that it not show anything. But I just noticed, that recently closed tabs show where I have recently been. What is the point of clearing my history or having is disabled if recently closed tabs shows where I have been. This is crucial for someone who is having their account monitored by someone else. How do I delete recently closed tabs and is there anyway to disable that?

Ερώτηση από VictoriaVictorialand 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jnmohtyx.default-1475273729424 ...This is what I got. Where do I go from here!???

This is in response to JSCHER2000 reply to me about my original question: "Windows 10 Annaversary update installed, now I cannot, "Restore Previous Session"???? Then he (… (διαβάστε περισσότερα)

This is in response to JSCHER2000 reply to me about my original question: "Windows 10 Annaversary update installed, now I cannot, "Restore Previous Session"???? Then he (jscher2000) asked me: "...How far did get? When you are in the Profiles folder, you should see one or more folders with a random alphanumeric string on the left side, and a word or a word following by a number on the right side. For example:

9ded0vb6.default

There not much else there to look at other than one or more folders that follow that naming pattern.

Ερώτηση από tomatawitu 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

From time to time I cannot write anything and some keys do have any function.

From time to time I cannot write anything and some keys do have any function. After restart the PC the issue disappeared. At the same time other browsers are working. … (διαβάστε περισσότερα)

From time to time I cannot write anything and some keys do have any function. After restart the PC the issue disappeared. At the same time other browsers are working.

Ερώτηση από rgroenke 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I uninstall FF from a synced notebook and keep tabs etc. on new notebook?

I bought a brand new notebook and have installed FF with the intention of moving my tabs etc. to it from my old notebook. Can I disconnect my account on the old notebook … (διαβάστε περισσότερα)

I bought a brand new notebook and have installed FF with the intention of moving my tabs etc. to it from my old notebook.

Can I disconnect my account on the old notebook without it effecting what I've synced?

Ερώτηση από NiallASD 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν