Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

When I'm on people.com...

When I visit pets.people.com/pets (and a couple other pages on that site), I'm unable to view the content on the page. I was able to view this page before on my previous… (διαβάστε περισσότερα)

When I visit pets.people.com/pets (and a couple other pages on that site), I'm unable to view the content on the page. I was able to view this page before on my previous browser. It's like the whole header takes over the page and I'm unable to see the actual content. Is there a fix?

Ερώτηση από susan.stevens 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

addons.mozilla.org uses an invalid security certificate.

Trying to get to the "addons" page & I get this error message "Your connection is not secure The owner of addons.mozilla.org has configured their website improperly. … (διαβάστε περισσότερα)

Trying to get to the "addons" page & I get this error message "Your connection is not secure The owner of addons.mozilla.org has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website. This site uses HTTP Strict Transport Security (HSTS) to specify that Firefox only connect to it securely. As a result, it is not possible to add an exception for this certificate." Attached is a print screen shot of the complete error message. I am using the latest FireFox browser to try to get to this site.

Ερώτηση από jrriley 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can I not access aa.com?

Upgrade to Firefox 46.0 will not let me access aa.com (American Airlines). Google Chrome 49.0.2623.112m has no problem accessing website! … (διαβάστε περισσότερα)

Upgrade to Firefox 46.0 will not let me access aa.com (American Airlines). Google Chrome 49.0.2623.112m has no problem accessing website!

Ερώτηση από drmarty 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox 46.0.1 hang when I right click on text?

I keep running into a problem when I highlight text, then right click to copy. My PC (win 7 64) hangs for a couple of seconds, then I get a popup (see attached) stating … (διαβάστε περισσότερα)

I keep running into a problem when I highlight text, then right click to copy. My PC (win 7 64) hangs for a couple of seconds, then I get a popup (see attached) stating that I have an unresponsive script.

resource://gre/modules/commonj.../sdk/content/content-worker.js:22

Is there a way to fix this error?

Ερώτηση από kennyb227 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Page footer printing too close to bottom of paper. How can I increase space from bottom of page?

I want to move the footer away from the edge of the page. It prints so close to the edge that the bottoms of some letters are cut off.

Ερώτηση από opflmom 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I ONLY have this problemwith Firefox "unresponsive" I use cause I play games too

I repeatably have Firefox stop responding!!! Not just when playing games,even happened twice, so far, while I was trying to get help here! Doesn't happen with Chrome or E… (διαβάστε περισσότερα)

I repeatably have Firefox stop responding!!! Not just when playing games,even happened twice, so far, while I was trying to get help here! Doesn't happen with Chrome or Explorer! But can't play games on them. Am finding that I'm using Firefox less & less unless I want to play games. Firefox use to be the 1 used All the time!

Ερώτηση από txhookem1 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Pop up tabs will open after extended period of inactivity

With my Firefox browser open, Pop up tabs will random open (after a period of inactivity) with pages saying that there is a virus on my computer. They will direct my to … (διαβάστε περισσότερα)

With my Firefox browser open, Pop up tabs will random open (after a period of inactivity) with pages saying that there is a virus on my computer. They will direct my to a number to call or instructions. These are obviously malware generated but I do not know how to get rid of them. I have disabled plug-ins and selected "Pop up adds blocked" in the options menu. I have run virus scan, etc. as well. Uninstalling & Reinstalling FF has also done nothing.

Any ideas?

Ερώτηση από Dnose18 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get rid of "privatise me" which I used as a trial but now will not go away

Seemed like a good idea at the time but when ever I try to access google maps or some other sites with lots of links the home page of privatize me pops up and i can't get… (διαβάστε περισσότερα)

Seemed like a good idea at the time but when ever I try to access google maps or some other sites with lots of links the home page of privatize me pops up and i can't get past it. I am running fire fox version46 on windows 10. any help would be appreciated

Ερώτηση από johnSaker 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't get rid of Get a Clip

I am plagued with the Get a Clip adware and cannot get rid of it. I read to go to the upper right menu and click the bars...click help...help is not there. Then troubles… (διαβάστε περισσότερα)

I am plagued with the Get a Clip adware and cannot get rid of it. I read to go to the upper right menu and click the bars...click help...help is not there. Then troubleshooting ...there is nowhere to go to get help. I searched all your help issues...can't find anything.

Ερώτηση από kareen53 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How come since I registered and activated Sync with firefox my homepage and search becomes Viceice

I believe firefox registration is compromised if this happens, I was lucky to catch this and remove. No other installs where made, it left me with having to change passwr… (διαβάστε περισσότερα)

I believe firefox registration is compromised if this happens, I was lucky to catch this and remove. No other installs where made, it left me with having to change passwrds on my sync accounts.

Ερώτηση από shimerin 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

just installed ff on new computer and window pops up "default browser" cant get rid of it?

I set my default browser to firefox but this window "do you want to set ff as default b" pops up every time i open firefox and I cant get rid of it? A new dell inspiron… (διαβάστε περισσότερα)

I set my default browser to firefox but this window "do you want to set ff as default b" pops up every time i open firefox and I cant get rid of it? A new dell inspiron 3000 computer.

Ερώτηση από justzukies 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I connect with a safe site that has authenticity issues?

I am trying to log onto my online school's site. Firefox is preventing me from doing so based on some security authenticity concern.

Ερώτηση από Blake1978 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

RadioRage installed with Firefox (I think). How can I uninstall it?

RadioRage adds one more step to searching, which I do not appreciate, particularly since I did not (knowingly) install it. Since I cannot find it in my list of apps, can… (διαβάστε περισσότερα)

RadioRage adds one more step to searching, which I do not appreciate, particularly since I did not (knowingly) install it. Since I cannot find it in my list of apps, cannot uninstall it. What is my next step in ridding my computer of this program? Many thanks.

Ερώτηση από PJE74 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I keep my laptop from shutting down when unattended after10 minutes or longer

When I leave my laptop on and unattended while making a phone or receiving a phone call the program shuts the computer down but not off like in sleep mode. Is there a way… (διαβάστε περισσότερα)

When I leave my laptop on and unattended while making a phone or receiving a phone call the program shuts the computer down but not off like in sleep mode. Is there a way I can keep this from happening? I am not sure on the time frame when the shut down occurs as I haven timed it as I am away from the computer.

Ερώτηση από joppy 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

where search window go

I previous version search window returned emails with search word and then gives additional elements in the upper left quadrant to refine the search. There was also a se… (διαβάστε περισσότερα)

I previous version search window returned emails with search word and then gives additional elements in the upper left quadrant to refine the search. There was also a secondary search window to provide additional filtering. Know only filter window appears. Where did the search window go?

Ερώτηση από rjcat 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν