Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

b4 I re installed f'fox due to adobe flash player crashing constantly, I had a toolbar at the top of page with file etc there and now Ive lost it

b4 I re installed f'fox due to adobe flash player crashing constantly, I had a toolbar at the top of page with file etc there and now Ive lost it....how do I get it back … (διαβάστε περισσότερα)

b4 I re installed f'fox due to adobe flash player crashing constantly, I had a toolbar at the top of page with file etc there and now Ive lost it....how do I get it back and also Ive lost my add ons too

Ερώτηση από peterjon 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just downloaded Firefox yesterday, after my Mac was repaired. Firefox had disappeared in the cleanup.

I would like to know how to get back to my permanent tabs, or don't they exist anymore on this version? I had at least eight websites on permanent tabs, which made workin… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to know how to get back to my permanent tabs, or don't they exist anymore on this version? I had at least eight websites on permanent tabs, which made working much easier.

Ερώτηση από Bowsie 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I totally delete awesome bar off firefox?

I want to totally delete this annoying feature off my Firefox. Firefox used to be cool. I could customize anything I wanted. Now this is forced on me like rape. All I see… (διαβάστε περισσότερα)

I want to totally delete this annoying feature off my Firefox. Firefox used to be cool. I could customize anything I wanted. Now this is forced on me like rape. All I see is this annoying green plus sign everywhere. How do I delete this permanently, not hide, off Firefox.

Ερώτηση από freshm 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am unable to login to my Yahoo email account in and i get the following error message -" The browser you're using refuses to sign in. (cookies rejected)" ?

In Mozilla Firefox I am unable to login to my Yahoo email account in and i get the following error message -" The browser you're using refuses to sign in. (cookies reject… (διαβάστε περισσότερα)

In Mozilla Firefox I am unable to login to my Yahoo email account in and i get the following error message -" The browser you're using refuses to sign in. (cookies rejected)" ?

Ερώτηση από cmdal 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I backup my logins & passwords for later retrieval?

I would like to be able to backup this information to an external hard drive so I can import it if I have a computer "melt down." I am using MS 7 Home Edition

Ερώτηση από LoueeT 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why can I not stay signed in to email account? Requires 3 clicks to access mail, which I set as homepage.

When I open Firefox, I get a page from AT&T that requires 3 clicks to finally access yahoo mail, which I set as home page.

Ερώτηση από OKBookworm 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Installed pinterst pin it button but I cannot make it visible... already searched your support (as well as there's), tried everything, nothing makes it work...

I've already updated Firefox, ensured javascript is enabled, cleared chache and cookies, updated Java, removed and reinstalled pin it button, etc. Does anyone have any r… (διαβάστε περισσότερα)

I've already updated Firefox, ensured javascript is enabled, cleared chache and cookies, updated Java, removed and reinstalled pin it button, etc. Does anyone have any real solutions as to why the button is not visible? Don't usually use Firefox, prefer internet explorer, but don't have the choice here, have to use Firefox....

Ερώτηση από lucky_pez 4 έτη πριν

Απάντηση από Michal Stanke 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mostvisited tab has vanished despite the cog options saying display

I let my son use my computer and now "most visited" tab not displayed. Have read all info in help etc and when I click the cog it says that "most visited" should be dis… (διαβάστε περισσότερα)

I let my son use my computer and now "most visited" tab not displayed. Have read all info in help etc and when I click the cog it says that "most visited" should be displayed ie ticked

cheersin advance

Ερώτηση από arrjaydee 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trusteer Rapport works on Firefox at last!

Not so much a question, rather a statement as it solves a problem of almost a year's standing. Having been unable to use Rapport for months since Firefox 41, in common wi… (διαβάστε περισσότερα)

Not so much a question, rather a statement as it solves a problem of almost a year's standing. Having been unable to use Rapport for months since Firefox 41, in common with many other Firefox users, I was amazed to open Firefox 46.0.1 this morning to find Rapport working perfectly. Hope it works for other frustrated users as well :)

Ερώτηση από foxyjm 4 έτη πριν

Απάντηση από Seburo 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get back my favourites file & be able to save in favourites instead of a stupid pocket which I don't want ?

I use favourites & I must have clicked on something, so now all I get where the "save in favourites" little icon used to be, is something about a pocket which I don't… (διαβάστε περισσότερα)

I use favourites & I must have clicked on something, so now all I get where the "save in favourites" little icon used to be, is something about a pocket which I don't have time nor inclination to fuss over. I was perfectly happy with just having favourites the way it was. But now I cannot even locate my favourites menu.

Why do they keep changing things ??

Thanks.

Ερώτηση από R1234 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Orginally I said to never remember passwords at all my sites. How do I change that to ask me for each site?

I want to start allowing Firefox to remember passwords at sites I said to never remember. I am unable to change it back. I have tried uninstalling and reinstalling Fire… (διαβάστε περισσότερα)

I want to start allowing Firefox to remember passwords at sites I said to never remember. I am unable to change it back. I have tried uninstalling and reinstalling Firefox but that doesn't work either. Help!

Ερώτηση από wieler 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox account on AMO, change email, keep reviews

I've migrated my AMO account to Firefox Account, but i was negatively surprised that we are not allowed to change our email address. We are advised to create a new accoun… (διαβάστε περισσότερα)

I've migrated my AMO account to Firefox Account, but i was negatively surprised that we are not allowed to change our email address. We are advised to create a new account, and abandon (or delete) the old one, so is there really no way to keep your reviews attached to your current account now?

Ερώτηση από [HYBRID BEING] 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από [HYBRID BEING] 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If email has been hacked, do I have to (also) change my address?

Thanks for any help. A friend's email was hacked. She has changed the password. The only damage she has found so far has been that emails were sent to people in her co… (διαβάστε περισσότερα)

Thanks for any help. A friend's email was hacked. She has changed the password. The only damage she has found so far has been that emails were sent to people in her contact list. Along with the other things she is doing, does she also need to change her email address and get her an entirely new email account? Also, she was concerned about asking the question herself as she isn't sure if she would pass any virus to others. Do you know if she is right not to use the forum since this happened to her email? Does she need to change her email account/address?

I apologize if this isn't an appropriate question for this forum. Thanks.

Ερώτηση από greekyogurta 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν