Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

My Firefox has been crashing and not starting for several weeks. I've gone through several steps of the troubleshooting, including starting in safe mode (where it crashe… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox has been crashing and not starting for several weeks. I've gone through several steps of the troubleshooting, including starting in safe mode (where it crashes & won't start), updating Firefox and several clean reinstalls, My laptop is about 8 years old, but has been running Firefox up until about a month ago. I have included the crash report here: Crash ID: bp-76cb1646-b595-4b51-a5ca-d72a92150506

Ερώτηση από frease730 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Homepage refuses to stay

The homepage refuses to stay to what I put it as (www.google.com). I have change it in the about:config files. I have followed all the support documents. I have ran v… (διαβάστε περισσότερα)

The homepage refuses to stay to what I put it as (www.google.com). I have change it in the about:config files. I have followed all the support documents. I have ran virus scans and Malwarebyes. I have completely uninstalled/wiped Mozilla off of the computer and redownloaded it fresh and still the same thing happens

browser.startup.homepage http://undefined?uid=undefined&uc=undefined&ap=undefined&source=undefined&page=homepage&implementation_id=email_0.0.12

That is what it reverts to every time I close Firefox and reopen. It defaults back to the above text no matter which way I change it to be www.google.com instead.

Ερώτηση από Jolls 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Sometimes it opens and accesses my gmail but then it won't do anything else and stops responding. It often comes up and says ot os still running but it cannot be stopped… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes it opens and accesses my gmail but then it won't do anything else and stops responding. It often comes up and says ot os still running but it cannot be stopped in task manager, so I have to re-boot.

Ερώτηση από kcl8 4 έτη πριν

Απάντηση από Wesley Branton 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

duplicate of /questions/1138691 Firefox 41.0.2 crashes with ID bp-1a307104-4eae-461d-8f13-6bbaf2160913. Please assist to find an answer. … (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of /questions/1138691

Firefox 41.0.2 crashes with ID bp-1a307104-4eae-461d-8f13-6bbaf2160913. Please assist to find an answer.

Ερώτηση από Meedstone 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Meedstone 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

On the blue toolbar at the top of the facebook page I have lost all of the symbols.

This happened after the last update to Mozilla that happened on December 19th. Also have lost icons from "groups" on the left of the screen.

Ερώτηση από Myrllynn 4 έτη πριν

Απάντηση από Myrllynn 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

This is driving me up the wall. I've tried to use safe mode and it still crashed, and honestly I'm not sure what to do. I've never had this issue before, nor really any i… (διαβάστε περισσότερα)

This is driving me up the wall. I've tried to use safe mode and it still crashed, and honestly I'm not sure what to do. I've never had this issue before, nor really any issues with Firefox in the years that I've been using it.

Here's the latest crash report: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/f9aca1d5-64ba-4647-8722-189272160822

there's about 12 more with the same reason for crashing.

Ερώτηση από Thomaserail 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

First time using Firefox. How do I get my email. I see nothing to click on for that, so I've been going to back to AOL for it.

Pretty much computer illiterate here. Have been using Google Chrome and had my AOL email link right there. I just downloaded Firefox and don't know how to get my email, o… (διαβάστε περισσότερα)

Pretty much computer illiterate here. Have been using Google Chrome and had my AOL email link right there. I just downloaded Firefox and don't know how to get my email, other than doing a search for AOL. Is there a way of setting it up on my home page, so I don't have to put it in bookmarks, to click on the link. Thanks, BJ

Ερώτηση από bj0174 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

64 bit wont load any games-all addons are current

have updated, reinstalled, tried all the tips on the support pages and forums-to no avail. not a single game will load or play on any site. the add ons are all current. … (διαβάστε περισσότερα)

have updated, reinstalled, tried all the tips on the support pages and forums-to no avail. not a single game will load or play on any site. the add ons are all current. I've tweaked and checked and unchecked. PLEASE HELP. I tried right clicking on sites with flash content and do not get a box that says global settings...something is definitely wrong! :( . funny thing is that everything was working fine till early this afternoon and then poof---it flaked.

Ερώτηση από janke1 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Opens two panes,keeping Firefox on rhs when loading a favourite website?

Open Firefox, Click to open saved website, and new page oepns left hand side, retaining Firefox tab open on rhs? Must be an easy solve??

Ερώτηση από yorkyjack. 4 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes upon startup

My browser used to work fine but it now always crashes on startup. It has crashed when I try to go into safe mode. I have uninstalled Firefox and have done a clean rein… (διαβάστε περισσότερα)

My browser used to work fine but it now always crashes on startup. It has crashed when I try to go into safe mode. I have uninstalled Firefox and have done a clean reinstall but it has not fixed the problem. I uninstalled Firefox, removed the remaining files in the Program Files and Documents and Settings\username\Application Data folders to ensure a completely clean reinstall, reinstalled Firefox and I still crash. I think that the problem may lie in my operating system.

I am one of the few that still uses Windows XP Media Center, Service Pack III. I use a Compaq Presario computer with an AMD Athlon 64 Processor 3700+, 2.19 GHz. I submitted a report and this is the report: Crash ID: bp-d1fac27a-df30-494c-a889-9acd22160913

Ερώτηση από StevenMartin 3 έτη πριν

Απάντηση από StevenMartin 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks no longer work

My bookmarks no longer work. They show up in the bookmarks bar, I can edit them, read them. But when click on any of them, Firefox does not auto-open a tab (it used to … (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks no longer work. They show up in the bookmarks bar, I can edit them, read them. But when click on any of them, Firefox does not auto-open a tab (it used to do that). I can manually type them in the browser bar and Firefox will take me to the site. I can edit the bookmark, copy the text in the bookmark and put it in the main browser bar and Firefox will take me to the site. But clicking (or double or triple clicking) the bookmark does nothing.

Ερώτηση από TheFarmer 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I have had a lot of crashes ever since I installed Firefox. I have re-installed but with same issues. Sometimes it wil lopen my gmail but then will not do anything else… (διαβάστε περισσότερα)

I have had a lot of crashes ever since I installed Firefox. I have re-installed but with same issues. Sometimes it wil lopen my gmail but then will not do anything else, other times it just won't load anything.

Ερώτηση από kcl8 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

upgrade done still when browser is open it says its not the latest?

The upgrade done was successful and when I restart and open the browser the message appears you are not on the latest version Firefox for desktop Looks like you’re using … (διαβάστε περισσότερα)

The upgrade done was successful and when I restart and open the browser the message appears you are not on the latest version

Firefox for desktop Looks like you’re using an older version of Firefox. Update to stay fast and safe. Take Control.

Ερώτηση από Philipsam 4 έτη πριν

Απάντηση από John99 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Website and Add On Updater - 404 Not Found

When trying to access both the Mozilla Website and Plugin in updater via add ons , I get a certificate warning and the page says 404 Not Found when I add an exception. U… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to access both the Mozilla Website and Plugin in updater via add ons , I get a certificate warning and the page says 404 Not Found when I add an exception.

URLS: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/?utm_source=firefox-browser&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=plugincheck-update

Ερώτηση από findingscarlet 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks in the sidebar no longer open when I click them. What's wrong?

My bookmarks suddenly stopped working when I click on them. The information is still there--I can right-click, copy the link, paste in my address bar, and open each site,… (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks suddenly stopped working when I click on them. The information is still there--I can right-click, copy the link, paste in my address bar, and open each site, but when I simply click on the bookmark, nothing happens. I tried updating Firefox again and it's up to date.

Ερώτηση από davispatterson 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps crashing please do somting about it. this has been going on for months especially when I play videos. what can be done

Trying to upload image of window that I get every time firefox crashes It won't upload. So what else is new Nothing seems to work well AT firefox......Then their is alw… (διαβάστε περισσότερα)

Trying to upload image of window that I get every time firefox crashes It won't upload. So what else is new Nothing seems to work well AT firefox......Then their is always your apology.....

Ερώτηση από davidcassan 4 έτη πριν

Απάντηση από davidcassan 4 έτη πριν