Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox crashes with every profile, normal and safe mode sometimes showing the session restore window for a second This started after the latest update; there have been s… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes with every profile, normal and safe mode sometimes showing the session restore window for a second This started after the latest update; there have been some crashes before every few days, sometimes weeks -but not at startup)

Seems to be working in offline mode?


LastCrash-file contains

1450542445

InstallTime20151216175450

1450467937

Ερώτηση από mifkenae 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Dashlane operates correctly when working with firefox standard browsing window BUT When Kaspersky Safe Money automatically kicks in and opens a protected window

Dashlane operates correctly when working with firefox standard browsing window BUT When Kaspersky Safe Money automatically kicks in and opens a protected window I lose al… (διαβάστε περισσότερα)

Dashlane operates correctly when working with firefox standard browsing window BUT When Kaspersky Safe Money automatically kicks in and opens a protected window I lose all sight and use of Dashlane

I need a way to apply Dahlane extension to Firefox that is active in the protected window mode which is activated automatically by Kaspersky when I try to enter preset sites-namely financial types like banking etc.

Both of these programmes are important to me and I would really like them to work together.

Any advice would be appreciated

Ερώτηση από MGBman 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes repeatedly

This even crashed when I tried to submit my account subscription for Firefox support I've sent several crash reports. I've 'refreshed' it. I've removed all plugins. The o… (διαβάστε περισσότερα)

This even crashed when I tried to submit my account subscription for Firefox support

I've sent several crash reports. I've 'refreshed' it. I've removed all plugins. The only add ons left are: - activetouch ( always activate ) - OpenH264 ( always activate ) - Primetime content decryption module ( always activate ) - Citrix ICA - Citrix online web deployment - Citrix URL redirector helper - Google update - Silverlight I've uninstalled all other related software and refreshed since I've uninstalled Firefox and reinstalled

Unfortunately, if there is no solution to remedy this, I'll be forced to abandon Firefox and make Chrome my default.

Ερώτηση από lmlzone 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't see my cursor in gmail. Google suggested I may have turned off the cursor using a quick key by mistake. Any ideas?

I recently re-loaded Firefox because it was moving very slowly. Now I can see my emails and send emails (gmail), but I can't see my cursor. It's annoying. When I tried to… (διαβάστε περισσότερα)

I recently re-loaded Firefox because it was moving very slowly. Now I can see my emails and send emails (gmail), but I can't see my cursor. It's annoying. When I tried to ask Google about it, they suggested I look at the quick keys (shortcuts) in Firefox. I think I may have turned off my cursor by mistake. Thanks for any help you can provide.

I can see the cursor in other programs (Word, etc.).

Ερώτηση από MarciaCon 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Trying to do on-line chatting with a service provider and trying to view a bank item with question mark: flips to a new FVD window rather than allow chat.

I am trying to have an on-line chat with a service provider (such as my cell-phone provider). Rather than open a chat window, it opens a new window for the FVD Speed Dial… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to have an on-line chat with a service provider (such as my cell-phone provider). Rather than open a chat window, it opens a new window for the FVD Speed Dial (which I do love). Also, at my banking website, when I click on a "?" about an item, it also flips to a new window with the FVD speed dial. How do I get back to what Mozilla used to do (open a chat box for the provider or show the answer to the question behind the "?"?

Ερώτηση από donaldbj 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

pdfs will not open goes to a screen that says about blank

go to my bank statement and I click on the one that I want go to view statement and goes to a different tab and all it says is about blank and that is it I had no issues … (διαβάστε περισσότερα)

go to my bank statement and I click on the one that I want go to view statement and goes to a different tab and all it says is about blank and that is it

I had no issues until the most recent update

Ερώτηση από mbreit_2015 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Vers 43.0.4 cannot activate Zugangsdaten für Websites speichern (is dimmed) even though it works for admin user?

I am using 64bit Version of 43.0.4. When logged in as admin user I can activate 'Zugangsdaten für Websites speichern. When logged in as normal user this option is dimmed … (διαβάστε περισσότερα)

I am using 64bit Version of 43.0.4. When logged in as admin user I can activate 'Zugangsdaten für Websites speichern. When logged in as normal user this option is dimmed and cannot be activated. Please advise

Ερώτηση από juergenz 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I accidently installed Cromium and WinZip Quick Pick now I don't know how to delete them.

I'm unable to delete Cromium and WinZip Quick Pick. When I start up my computer Cromium pops up and says oh snap something happened, try again. I close it and use Mozilla… (διαβάστε περισσότερα)

I'm unable to delete Cromium and WinZip Quick Pick. When I start up my computer Cromium pops up and says oh snap something happened, try again. I close it and use Mozilla Firefox but I'm worried about my security with it on my computer. I tried to get rid of it on my own but haven't succeeded. Please help me get this off my computer.

Ερώτηση από Marged 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i'd like to eliminate "archive" on email page

I don't think "archive" was on my email page before & I'd like to get rid of it at the top (by move, delete, etc) and on the side (near spam, inbox, etc) Thank you.… (διαβάστε περισσότερα)

I don't think "archive" was on my email page before & I'd like to get rid of it at the top (by move, delete, etc) and on the side (near spam, inbox, etc) Thank you.

Ερώτηση από hope2222 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

untrusted connection

The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root ce… (διαβάστε περισσότερα)

The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported.

Ερώτηση από abk16 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

cant print with Brother hll2360dw. brother says trouble with Firefox crome works dont like chrome

I upgraded win 10. I have Brother hll23660dw. When i went to print it only would except manual. I called Brother Support. They could not get Firefox to print other tha… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded win 10. I have Brother hll23660dw. When i went to print it only would except manual. I called Brother Support. They could not get Firefox to print other than manual. They when thru the same routine an gnome prints normally. They said they have problem with Wim10 printing hll2359dl. I am 82 and confused why this problem exists.

Ερώτηση από kellypkjoe 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από siddheshdixit 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

AdapterDeviceID: 0x29c2 AdapterDriverVersion: 8.15.10.1749 AdapterSubsysID: 31031565 AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: viettelhttphandle%40viettel.com.vn:1.0.13,%7B8207083… (διαβάστε περισσότερα)

AdapterDeviceID: 0x29c2 AdapterDriverVersion: 8.15.10.1749 AdapterSubsysID: 31031565 AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: viettelhttphandle%40viettel.com.vn:1.0.13,%7B8207083A-E503-11E5-9FE9-4BF4BB8E7F8B%7D:2.5.2 AvailablePageFile: 1786523648 AvailablePhysicalMemory: 483446784 AvailableVirtualMemory: 862900224 BIOS_Manufacturer: American Megatrends Inc. BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 33226752 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20151029151421 CrashTime: 1485945694 EMCheckCompatibility: true EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1485041180 Notes: DriverVersionMismatch AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x29c2, AdapterSubsysID: 31031565, AdapterDriverVersion: 8.15.10.1749 WebGL- EGL- ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 StartupTime: 1485934183 SystemMemoryUsePercentage: 77 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86","buildId":"20151029151421","version":"42.0","vendor":"Mozilla","platformVersion":"42.0","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":2038,"isWow64":false,"cpu":{"count":2,"vendor":null,"family":null,"model":null,"stepping":null,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"6.1","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"installYear":2015,"locale":"en-US"},"hdd":{"profile":{"model":"ST3160318AS","revision":"CC38"},"binary":{"model":"ST3160318AS","revision":"CC38"},"system":{"model":"ST3160318AS","revision":"CC38"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":false,"adapters":[{"description":"Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0)","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x29c2","subsysID":"31031565","RAM":null,"driver":"igdumd32","driverVersion":"8.15.10.1749","driverDate":"5-6-2009","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1360,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"none","d3d11":{"status":"blacklisted"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.0"}}}},"settings":{"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"blocklistEnabled":false,"isDefaultBrowser":false,"e10sEnabled":false,"telemetryEnabled":false,"isInOptoutSample":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":false,"autoDownload":false},"userPrefs":{"app.update.auto":false,"app.update.enabled":false,"browser.cache.disk.capacity":358400,"browser.newtabpage.enhanced":true,"browser.startup.homepage":"<user-set>","extensions.blocklist.enabled":false,"extensions.update.enabled":false,"network.proxy.http":"<user-set>","network.proxy.ssl":"<user-set>"}},"profile":{"creationDate":16654},"addons":{"activeAddons":{"viettelhttphandle@viettel.com.vn":{"blocklisted":false,"description":"An HTTP analyzer addon for Firefox","name":"Viettel HTTP Handle","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"1.0.13","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16654,"updateDay":17198,"signedState":1},"{8207083A-E503-11E5-9FE9-4BF4BB8E7F8B}":{"blocklisted":false,"description":"Set security header for VSA System","name":"Modify Header VSA","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"2.5.2","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17187,"updateDay":17198,"signedState":2}},"theme":{},"activePlugins":[{"name":"Adobe Acrobat","version":"15.20.20039.7108","description":"Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.20.20039","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/pdf","application/vnd.adobe.pdfxml","application/vnd.adobe.x-mars","application/vnd.fdf","application/vnd.adobe.xfdf","application/vnd.adobe.xdp+xml","application/vnd.adobe.xfd+xml"],"updateDay":17074},{"name":"Google Update","version":"1.3.32.7","description":"Google Update","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-vnd.google.update3webcontrol.3","application/x-vnd.google.oneclickctrl.9"],"updateDay":17152},{"name":"Microsoft Office 2013","version":"15.0.4420.1017","description":"The plugin allows you to have a better experience with Microsoft SharePoint","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-sharepoint","application/x-sharepoint-uc"],"updateDay":15614},{"name":"Java(TM) Platform SE 8 U66","version":"11.66.2.18","description":"Next Generation Java Plug-in 11.66.2 for Mozilla browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-java-applet","application/x-java-bean","application/x-java-vm","application/x-java-applet;version=1.1.1","application/x-java-bean;version=1.1.1","application/x-java-applet;version=1.1","application/x-java-bean;version=1.1","application/x-java-applet;version=1.2","application/x-java-bean;version=1.2","application/x-java-applet;version=1.1.3","application/x-java-bean;version=1.1.3","application/x-java-applet;version=1.1.2","application/x-java-bean;version=1.1.2","application/x-java-applet;version=1.3","application/x-java-bean;version=1.3","application/x-java-applet;version=1.2.2","application/x-java-bean;version=1.2.2","application/x-java-applet;version=1.2.1","application/x-java-bean;version=1.2.1","application/x-java-applet;version=1.3.1","application/x-java-bean;version=1.3.1","application/x-java-applet;version=1.4","application/x-java-bean;version=1.4","application/x-java-applet;version=1.4.1","application/x-java-bean;version=1.4.1","application/x-java-applet;version=1.4.2","application/x-java-bean;version=1.4.2","application/x-java-applet;version=1.5","application/x-java-bean;version=1.5","application/x-java-applet;version=1.6","application/x-java-bean;version=1.6","application/x-java-applet;version=1.7","application/x-java-bean;version=1.7","application/x-java-applet;version=1.8","application/x-java-bean;version=1.8","application/x-java-applet;jpi-version=1.8.0_66","application/x-java-bean;jpi-version=1.8.0_66","application/x-java-vm-npruntime","application/x-java-applet;deploy=11.66.2","application/x-java-applet;javafx=8.0.66"],"updateDay":16786},{"name":"Java Deployment Toolkit 8.0.660.18","version":"11.66.2.18","description":"NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/java-deployment-toolkit"],"updateDay":16786},{"name":"Shockwave Flash","version":"24.0.0.194","description":"Shockwave Flash 24.0 r0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["application/x-shockwave-flash","application/futuresplash"],"updateDay":17191}],"activeGMPlugins":{"gmp-gmpopenh264":{"version":"1.5.3","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1},"gmp-eme-adobe":{"version":"15","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1}},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 4274634752 TotalPhysicalMemory: 2137317376 TotalVirtualMemory: 2147352576 URL: https://10.60.106.230:8909/ipccClient.html Vendor: Mozilla Version: 42.0 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 : 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{1A381689-90E8-4B3C-A055-D1C6D17F8950}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{1A381689-90E8-4B3C-A055-D1C6D17F8950}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{78AA6AEA-001C-4E30-94A5-43FE86275E1A}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{78AA6AEA-001C-4E30-94A5-43FE86275E1A}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{00968F3F-B72D-4D5E-840E-FA88903BAD05}] SEQPACKET 3 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{00968F3F-B72D-4D5E-840E-FA88903BAD05}] DATAGRAM 3 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{1A381689-90E8-4B3C-A055-D1C6D17F8950}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{1A381689-90E8-4B3C-A055-D1C6D17F8950}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 : 

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Ερώτηση από giathienhp 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 3 έτη πριν