Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My filter (for Ads) works for some senders but not for others

I have several filters. One is "Adverts" for ads that I want to refer to later, but don't need to have cluttering up my inbox. It seems to work for a couple of the entr… (διαβάστε περισσότερα)

I have several filters. One is "Adverts" for ads that I want to refer to later, but don't need to have cluttering up my inbox. It seems to work for a couple of the entries but ignores the rest. I've checked the spelling and they all seem to be correct. My settings are as follows: Apply filter when manually run, Apply filter when getting new mail, filter before junk classification, match any of the following, From contains (followed by the name of the vendor, such as honda, staples, cvs) , Move messages to Adverts

Ερώτηση από judy 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can not sign on to Schwab PNC or Peoples Savings & Loan

When I sign on to PNC & Peoples bank I get the page for sign on. After keying in username an password I get a screen of code I think. Has no meaning to me. Please hel… (διαβάστε περισσότερα)

When I sign on to PNC & Peoples bank I get the page for sign on. After keying in username an password I get a screen of code I think. Has no meaning to me. Please help I'm sure I have some switch or such set all wrong.

Ερώτηση από almosttheir2 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

GMAIL LOGOUT ISSUE: Many of the times I am clicking on my photo at extreme right at top to sign out gmail account the logout window is not opening.

In the image the area is shown by red color which is not at all working. Please give the solution.

Thanks.

Ερώτηση από praveen26dec 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

remove installed wall paper Right clicking doesn't bring up properties

The wallpaper I installed isn't full screen. I'd like to delete it and return to the factory installed screen. Right clicking on screen doesn't bring up properties at al… (διαβάστε περισσότερα)

The wallpaper I installed isn't full screen. I'd like to delete it and return to the factory installed screen. Right clicking on screen doesn't bring up properties at all What I get is Save Page as

            View Background image
            select all
             View past info
             inspect element

Ερώτηση από Ranger1942 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs Keep Opening!

Every time i click a link, a new tab opens. This has become very frustrating, as i have tried almost everything! This is also happening in Google chrome. I have tried se… (διαβάστε περισσότερα)

Every time i click a link, a new tab opens. This has become very frustrating, as i have tried almost everything! This is also happening in Google chrome. I have tried searching 'about:config' into the address bar, but I'm just not sure what to look for or what to do when i find it. I have also tried changing my Firefox settings, but alas the problem continues to occur.

I don't know why/how its happening, but its really annoying! Help would be much appreciated if at all possible. Thanks :)

Ερώτηση από PhoebeWilliams 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I block a website, so I can never access it or have it even come up in my address bar when I type the first letter....

I want to block Ask.fm, because I've deleted all history but when I type A it's still the first thing that comes up... I want to eradicate all memory of it … (διαβάστε περισσότερα)

I want to block Ask.fm, because I've deleted all history but when I type A it's still the first thing that comes up... I want to eradicate all memory of it

Ερώτηση από RibbyHawk24 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to use individual settings?

I want to do something as follows... but is it possible on Firefox? 1. More than one person use same PC and browser. 2. If I sign in browser using my account, browser app… (διαβάστε περισσότερα)

I want to do something as follows... but is it possible on Firefox?

1. More than one person use same PC and browser. 2. If I sign in browser using my account, browser apply my setting and log in web services like twitter using my saved account and saved password automatically. 3. When I log out browser, browser logs out from web services and account and password are no longer saved and my colleague can't log in using my account. 4. If my colleague log in browser using his own account, browser apply his settings and log in web services using his account.

At first, I thought that I can do this using Firefox account, but it seem different from what I imagined.

If this is possible, would you tell me how to do?

Ερώτηση από tamagon 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No response when I click on sync.

Hello. I am new to the world of "sync". I just bought a tablet (new to that too.). On my desktop PC and my tablet I have the latest versions of Firefox (v42.0). I have cr… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I am new to the world of "sync". I just bought a tablet (new to that too.). On my desktop PC and my tablet I have the latest versions of Firefox (v42.0). I have created a Firefox account (username@wherever.com). I can log into the account from both my PC and the tablet. I want to sync the data on my PC to my tablet.

After logging in to my Firefox account on BOTH devices, on my PC I click on Tools/Sync now. There is absolutely no response. Perhaps I am overlooking something. Guidance from an experienced hand would be greatly appreciated. Thanks in advance.

Ερώτηση από adjudicator 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I sync'd my passwords with sync and now I disabled that feature, are the passwords removed from the server?

I used sync to sync my passwords between two laptops, however I want to know if was to disable that feature will the passwords no longer be kept on the server? If not, ho… (διαβάστε περισσότερα)

I used sync to sync my passwords between two laptops, however I want to know if was to disable that feature will the passwords no longer be kept on the server? If not, how do i remove them.

Ερώτηση από arsenal6 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

i want out of firefox,know a better company?

See /questions/1108069 Locking duplicate. Please continue with earlier question J99 i want out of mozilla, i want to dump firefox, now!!! anyone have better… (διαβάστε περισσότερα)

See /questions/1108069 Locking duplicate. Please continue with earlier question J99


i want out of mozilla, i want to dump firefox, now!!! anyone have better browser company? must use java, tthank you!!!

Ερώτηση από doreet 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Is it possible that I have a corrupted download on version 42.0?

I'm not certain, however once I allowed the update to install (yesterday), Version 42.0, some of my incoming e-mails are showing the ORANGE warning triangle. I did not … (διαβάστε περισσότερα)

I'm not certain, however once I allowed the update to install (yesterday), Version 42.0, some of my incoming e-mails are showing the ORANGE warning triangle. I did not have this problem until yesterday after doing the auto update. What steps can I take to ensure that my version is not the problem? I use Yahoo, and have had it for about 10 years or more without ever having this problem occur. The only method I can use to get rid of the orange triangle is to reload using the "In" box. Otherwise the orange warning stays there for everything, even those which I know are safe (e.g. from Mozilla). The orange warning triangle continues to stay with many of the incoming e-mails, primarily those with images.

ANY AND ALL ADVICE WILL BE MOST APPRECIATED.

Ερώτηση από Boudica 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot donate because my compter will not go to a site I do not approve.

I try to donate, but noscript will not allow computer to be taken to sites unknown or use programs not known or approved. What is the legitimate site for donations? … (διαβάστε περισσότερα)

I try to donate, but noscript will not allow computer to be taken to sites unknown or use programs not known or approved. What is the legitimate site for donations?

Ερώτηση από tampagator 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I access my emails from ntlworld.com when Mozilla tells me that trying to access the site is illegal?

Two or three times this morning I have tried to see my emails by my usual process of 1)opening Mozilla, and 2)thus accessing www.virginmedia.com. However, today a screen… (διαβάστε περισσότερα)

Two or three times this morning I have tried to see my emails by my usual process of 1)opening Mozilla, and 2)thus accessing www.virginmedia.com.

However, today a screen appears at this point, telling me that what I am doing is 'illegal'.

What can I do to correct this

Ερώτηση από johnmartin34 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

hey dumbasses. I've seen others ask HOW to use Autofill in Firefox. Your answer is "fuck you" then you say answered. CAN AUTOFILL WORK IN FIREFOX? HOW?

You Firefox folks are a bunch of village idiots. I'm not the first person to ask this, so I'll try to make it a kindergarten level for your puny brains. In the past, ALL… (διαβάστε περισσότερα)

You Firefox folks are a bunch of village idiots. I'm not the first person to ask this, so I'll try to make it a kindergarten level for your puny brains.

In the past, ALL autofill features of every browser allowed the user to input their autofill information. YOUR browser no longer seems to support this. However, your browser claims to have an autofill feature. If you actually have an autofill feature, HOW would a user enter their information.

You guys really suck at what you do. Prove that statement wrong by answering my question the first time without any back and forth. All the forums where you have unsuccessfully attempted to answer this question, you didn't answer the question. I noticed many users simply telling you they would uninstall Firefox and simply use Google Chrome.

Ερώτηση από pwbasilisk 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν