Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After requesting a web site I must keep the cusor moving over the firefox work surface to get the page to come if I don't it times out i have the re-request

After requesting a web page (site) i have to keep to cursor moving over the Firefox work surface while the page is loading, if I don't the request times out and I have th… (διαβάστε περισσότερα)

After requesting a web page (site) i have to keep to cursor moving over the Firefox work surface while the page is loading, if I don't the request times out and I have the re-request. Why, is there is a setting or something. This was not always the case I'd say over the last year or so.

Ερώτηση από khbaumsr 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my firefox keeps on crashing

my firefox keeps on crashing ive updated it updated drivers updated adobe flash 06d173c0-ea81-46ed-b10f-d4cc7e797b5a 10/16/2015 3:22 PM 91c2a5cd-7768-4dc4-b0e2-2b4fcfc… (διαβάστε περισσότερα)

my firefox keeps on crashing ive updated it updated drivers updated adobe flash 06d173c0-ea81-46ed-b10f-d4cc7e797b5a 10/16/2015 3:22 PM 91c2a5cd-7768-4dc4-b0e2-2b4fcfc5f652 8/14/2015 12:03 AM 058eec39-1f9b-4a69-a82b-4fcd19f329f6 8/13/2015 11:34 PM 28012cb5-d2d0-43fa-96ce-7336d19fc1f5 8/13/2015 10:26 PM 25b88251-4fa1-411e-9de9-cb249faa28f8

Ερώτηση από Mikzila 5 έτη πριν

Απάντηση από alan_r 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am now asked to click on a link which I am not directed to a site, why?

Should read "I am now asked to click on a link WHEN I am not directed to a site, why? Previously when I clicked on a link in my emails I went directly to the site - now … (διαβάστε περισσότερα)

Should read "I am now asked to click on a link WHEN I am not directed to a site, why?

Previously when I clicked on a link in my emails I went directly to the site - now I repeatedly get a message asking me to click on a link if I am not sent directly to the site.

I have two hard drives set up to act as two seperate PCs, both user Firefox as the default browser. I wonder if I have made some mistake in setting up these two accounts.

Ερώτηση από Ken231 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes - Will NOT RUN - Crash reporter immediately displays.

Firefox continually crashes upon running. Safe mode also crashes. Have uninstalled and reinstalled latest version. Here is the crash ID bp-41e3df68-781d-4d11-a1f4-9cfa4… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox continually crashes upon running. Safe mode also crashes. Have uninstalled and reinstalled latest version. Here is the crash ID bp-41e3df68-781d-4d11-a1f4-9cfa42151031. I am running Windows 7, service pack 1, 64 bit. This started earlier this week. I have disabled AV and tried to run FF again, without success. I checked the Windows event log for any errors, there were none. I ran Sysinternals process monitor and logged FF loading (filter for processes including "fire", I have enclosed that log. Sysinternals does report a number of errors which may or may not be related to the issue - CSV log is available if you would like

(attempted to upload , but could not via "Upload Images").

Ερώτηση από Mikeysrealm 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Caftor Adom put a red button next to my toolbar. Please help me delete it.

Caftor Adom seems to be an organization in Israel that looks to document web sites that promote violence. Somehow, I must have responded to some kind of message from them… (διαβάστε περισσότερα)

Caftor Adom seems to be an organization in Israel that looks to document web sites that promote violence. Somehow, I must have responded to some kind of message from them and they added a red button to next to the "Open Menu" icon on my toolbar. I would like to get rid of it But I can't figure out how. If I click the red button, they bring up a window that asks me to make a comment and add some kind of code to document something about the violent web site I've blundered into. Then I'm supposed to transmit it. I've sent them emails and obviously non-violent web sites, including their own, asking them to help me delete the red button. I've had no response. It's on the Mozilla window so I hope you can help me delete it. It appears just to be a nuisance and you never know. I'll include a screen print that shows that the button is outside the dotted line of the area you set aside for adding features to the tool bar.

Thanks, steve mori

Ερώτηση από Takomo 5 έτη πριν

Απάντηση από Takomo 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm loosing apptabs since I use two screens

Hello I'm using two screens on my computer since yesterday. I often run two instances of FF, each per screen. I've noticed that my pinned apptabs disappeared after closin… (διαβάστε περισσότερα)

Hello I'm using two screens on my computer since yesterday. I often run two instances of FF, each per screen. I've noticed that my pinned apptabs disappeared after closing FF. I'll watch FF's behavior to precise the circumstances this happens

greets shinrax2

Ερώτηση από shinrax2 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

changed to firebox but cant play games - says upgrade ur adobe flash player - easy and free - tried it but gets to 2.3 then nothing

Changed to firefox but cant play games, says upgrade up adobe flash player - easy and free - have tried this - get to 2/3 and then nothing, help please, thank you . … (διαβάστε περισσότερα)

Changed to firefox but cant play games, says upgrade up adobe flash player - easy and free - have tried this - get to 2/3 and then nothing, help please, thank you .

Ερώτηση από tillycatandtom 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Upgraded to ElCapitan. Can no longer attach docs to emails.

When I try to attach documents (Word or PDFs) to an email....it takes a long time while I see "attaching documents" on my screen. When that finishes, and I try to send t… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to attach documents (Word or PDFs) to an email....it takes a long time while I see "attaching documents" on my screen. When that finishes, and I try to send the email, I am told to wait until documents have finished loading. There is never any activity in my downloads for that session. It used to work just fine before the upgrade to El Capitan.

Ερώτηση από merlemon 4 έτη πριν

Απάντηση από LostGod 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

youtube makes Firefox crashes

When I start a youtube video after a while, firefox crashes. Sometimes it is when i change video position on youtube. Sometimes it is after I close youtube tab. This happ… (διαβάστε περισσότερα)

When I start a youtube video after a while, firefox crashes. Sometimes it is when i change video position on youtube. Sometimes it is after I close youtube tab. This happens even in safe mode.

Ερώτηση από jlbilou93 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't sign into: https://www.managerewardsonline.com...my credit card rewards site...no problem before..checked certificate and doesn't expire til next june..

getting: tried putting in as an "exception" under tools>options>security...looked at certificate and it is not expired..please unblock

Ερώτηση από pharmerbill 4 έτη πριν

Απάντηση από pharmerbill 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Content Type "PDF file" Keeps Getting Added; Impossible to Preview in Firefox

Awhile ago, Firefox stopped previewing or opening .pdf files correctly. Instead, it would always ask if I wanted to open or save the file. Selecting to open would just ha… (διαβάστε περισσότερα)

Awhile ago, Firefox stopped previewing or opening .pdf files correctly. Instead, it would always ask if I wanted to open or save the file. Selecting to open would just have the same result, and so on. This was regardless of if the file was local or on the internet.

So I went to Options>Applications and searched "pdf" and two results came up under Content Type. The first was "PDF file" which can only either "Always ask," "Save File," or open in a different program. The other was "Portable Document Format" which was set to "Preview in Firefox." I concluded the first Content Type was the problem, but I had no idea how to fix it. Eventually I tried refreshing Firefox, and this got rid of the problem temporarily.

It seems that this error keeps occurring after some time, and constantly having to refresh and change my settings is frustrating. This is a problem because I want to use Firefox to view pdf files without using 3rd party software. Your help is appreciated!

Ερώτηση από atlas_zero 5 έτη πριν

Απάντηση από atlas_zero 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

keep getting this popup -- what is it and is it a problem --secure-ds.survey-sys.com

I get the above message with a box that says "testing" and another box for "ok" -- I do not check ok, and just close the program -- seen the box in my home page and in ho… (διαβάστε περισσότερα)

I get the above message with a box that says "testing" and another box for "ok" -- I do not check ok, and just close the program -- seen the box in my home page and in hotmail. please advise -- have a screen print, but can't attach it

Ερώτηση από cdavis5928 4 έτη πριν

Απάντηση από Seburo 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Purchased a Mac two years ago, and new versions will not install because I do not have permission from the administrator. It is my own PC.

The computer keeps downloading new versions, but will not install because of not having correct user permissions. This is my home computer and I can't figure out how to … (διαβάστε περισσότερα)

The computer keeps downloading new versions, but will not install because of not having correct user permissions. This is my home computer and I can't figure out how to get around this.

Todd

Ερώτηση από minnfan 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

kohl's site has shrunk,can't read it.works on other browser

about a week ago kohl's site shrunk in size,unreadable.on internet explorer browser the size is normal,i prefer to use mozilla firefox browser.how can i fix this,i am not… (διαβάστε περισσότερα)

about a week ago kohl's site shrunk in size,unreadable.on internet explorer browser the size is normal,i prefer to use mozilla firefox browser.how can i fix this,i am not high tech. thank you.

Ερώτηση από kohlsshopper 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν