Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I accidentally deleted part of the address for the 'return to home page' button. How can I return the button to normal operation please?

When I click the 'return to home page' button, only 'http://' shows in the address bar (the rest was accidentally deleted) and an 'Invalid address' alert shows. I've trie… (διαβάστε περισσότερα)

When I click the 'return to home page' button, only 'http://' shows in the address bar (the rest was accidentally deleted) and an 'Invalid address' alert shows. I've tried entering the address that shows when the mouse hovers over the button and then it works of course. When I use the button again, I get the same alert and a new 'http://' tab appears.

Ερώτηση από tjay 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν