Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Questions about Firefox 4

A few things, I know it is still in development buy I was wondering about a few things. The most annoying thing is Firefox, when maximized, hides my taskbar (I have autoh… (διαβάστε περισσότερα)

A few things, I know it is still in development buy I was wondering about a few things. The most annoying thing is Firefox, when maximized, hides my taskbar (I have autohide on). Another thing that is annoying i the app button isn't pressable when you are on the very top edge of the screen (kind of annoying). Also, is the home tab going to be included? Finally I really like the app button that StrataBuddy had, is this the final app button? Thanks for any news

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded it.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Just downloaded FF 4 beta 1 and... what the hell am I looking at? What are all these multi-colored buttons all over the top of my screen?

What is this? I just downloaded FF 4 beta 1, and I make figure out what all of this at the top of my screen is for. I wish I could send you a screen shot! The actual wind… (διαβάστε περισσότερα)

What is this? I just downloaded FF 4 beta 1, and I make figure out what all of this at the top of my screen is for. I wish I could send you a screen shot! The actual window is cut in half...what the hell?

This happened

Every time Firefox opened

== As soon as it was downloaded and installed

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4 beta does not have aero.

I just updated to Firefox 4.0b1 and there is no Aero interface. The button in the upper left is grey, not orange, and the minimize, maximize, and close buttons are missin… (διαβάστε περισσότερα)

I just updated to Firefox 4.0b1 and there is no Aero interface. The button in the upper left is grey, not orange, and the minimize, maximize, and close buttons are missing. I'm using Vista Home Premium. Screenshot available here: http://img541.imageshack.us/img541/7409/screennf.png

This happened

Every time Firefox opened

== After update.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is the new Firefox beta supposed to be missing the top bar, because now, I am unable to see the bar with the "minimize", and "exit" buttons? I am pretty sure that this bar should be there, because the border around Firefox 4.0 is abruptly cut off at the t

In Firefox 4.0 beta, I am unable to access the top bar of the program, where the name of the program and "minimize" and "close" buttons are normally located, as well as t… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox 4.0 beta, I am unable to access the top bar of the program, where the name of the program and "minimize" and "close" buttons are normally located, as well as the "File" and "Help" menu buttons were located. In fact, it looks as if the program has been truncated until right above the new Firefox menu bar

This happened

Every time Firefox opened

== I first opened it

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot reduce the bookmarks toolbar to favicons only in FF 4.0 beta 1, even after opening "properties" & backspacing all text.

In Firefox 4.0 beta 1, cannot drag a favicon to the bookmarks toolbar, then open "Properties" and clear the "Name" text so that only the favicon is displayed--it defaults… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox 4.0 beta 1, cannot drag a favicon to the bookmarks toolbar, then open "Properties" and clear the "Name" text so that only the favicon is displayed--it defaults to favicon + web address. This trick allowed me to fit in more favicons on the toolbar in previous versions of Firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4.0b1 opening in 2 instances mac

Whenever I open Firefox 4.0b1 on my Mac, 2 instances of it open. I can't tell which one exactly is the actual app, but one refuses to quit. This happened Every time Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I open Firefox 4.0b1 on my Mac, 2 instances of it open. I can't tell which one exactly is the actual app, but one refuses to quit.

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded 4.0b1

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I return to my former version of Firefox because the 4.0.1 simply can not bring back my add-ons and other important and already applied tools? (Read it Later for example)

How can I return to my former version of Firefox because the 4.0.1 simply can not bring back my add-ons and other important and already applied tools? (Read it Later for … (διαβάστε περισσότερα)

How can I return to my former version of Firefox because the 4.0.1 simply can not bring back my add-ons and other important and already applied tools? (Read it Later for example)

This happened

Not sure how often

== after having downloaded Firefox 4.0.1.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rjohnson19 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4 Beta: Opening 2 Instances of Firefox

Firefox keeps opening 2 instances of the browser when I go to certain websites. Under OS X in the Dock, it shows Firefox as being open and than opens another one to the … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps opening 2 instances of the browser when I go to certain websites. Under OS X in the Dock, it shows Firefox as being open and than opens another one to the very right hand side... where programs that are not labeled as Keep In Dock usually appear. It seems like it could be related to Flash or Java but I can't tell for sure. If you try to click on it to see what it is, all you get is Firefox in the menu bar at the top of the screen but nothing else appears. This might seem like a minor gripe, but I hope you plan on removing this feature and have whatever it's doing run under the Firefox App that is already running when you launch the program

This happened

Every time Firefox opened

== When I started using Firefox 4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do i ake the orignal Firefox my default browser instead of Firefox 4.0 Beta 1?

I am on the Beta version of Firefox 4.0 and i want to go to the regular one but i can not,when i click the original one on my desktop it takes me to the Firefox 4.0 one,w… (διαβάστε περισσότερα)

I am on the Beta version of Firefox 4.0 and i want to go to the regular one but i can not,when i click the original one on my desktop it takes me to the Firefox 4.0 one,what do i do?

This happened

Every time Firefox opened

== I clicked the one i wanted to go on

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have installed 4.0 Beta 1. Can I safely uninstall 3.6.6 and not lose all my setting bookmarks and such

I have installed Firefox 4.0 Beta 1. May I uninstall 3.6.6 and not lose all my bookmarks and settings and such/

== July 11, 2010

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Website loads, then goes blank and says loading forever

Firefox 4b1, site loads normally, once loaded page goes blank and displays the loading icon forever, when this happens report broken website grays out and cannot be used.… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 4b1, site loads normally, once loaded page goes blank and displays the loading icon forever, when this happens report broken website grays out and cannot be used. Works in F3.6 just fine, just trying to confirm something on my computer isn't affecting. Affects all sub-pages.

URL of affected sites

http://borderlands.wikia.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Italian language doesn't work

italian language doesn't work nevertheless I choose it in the options. It's keeping to work in english language only! This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

italian language doesn't work nevertheless I choose it in the options. It's keeping to work in english language only!

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Cheng Wang 10 έτη πριν