Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

automatic updates are installed for Firefox (3.6) on Windows 7 every 2 days - is this normal?

automatic updates are installed for Firefox (3.6) on Windows 7 every 2 days - is this normal? This happened A few times a week == I upgraded to WIndows 7 … (διαβάστε περισσότερα)

automatic updates are installed for Firefox (3.6) on Windows 7 every 2 days - is this normal?

This happened

A few times a week

== I upgraded to WIndows 7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Addons not loading. FF 3.6.8

Addons are not loading when FF opens. This seemed to have started after 3.5 and running the 3.6 update. I've tried uninstalling and following the guidelines to "cleanup"… (διαβάστε περισσότερα)

Addons are not loading when FF opens. This seemed to have started after 3.5 and running the 3.6 update. I've tried uninstalling and following the guidelines to "cleanup" after uninstall. However, even after doing this and reinstalling FF the problem still happens. A theme will install and work but addons do not load. They install but then do not run. Nothing shows in the lower right part of the FF bar either for those that have an access point there.

This happened

Every time Firefox opened

== updating to 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Has anybody had a problem with www.ibmblacklist.com/block? If so how did you get rid of it?

When I try to start fire fox and other sites I have ATTENTION! Your web page request has been canceled. It says that the web site refused my connection as it was reporte… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to start fire fox and other sites I have ATTENTION! Your web page request has been canceled. It says that the web site refused my connection as it was reported as a malicious request. At the bottom it has a resend request and a fix now. When I click on resend request it sometimes lets me it . Sometimes I have to click on it several times to get the web site. Sometimes I have to click out of it and then click on the web site to get on the website.

This happened

Not sure how often

== July 22

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The font on my homepage is too big.

How can I reduce the size of the font on my home page? This happened Every time Firefox opened == After someone imported Windows Live Messenger … (διαβάστε περισσότερα)

How can I reduce the size of the font on my home page?

This happened

Every time Firefox opened

== After someone imported Windows Live Messenger

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloading latest applications

Fire stated a box on top of my browser "Downloading latest applications" It has bee running on top of browser for about 10 hours now Does anyone know what this is? … (διαβάστε περισσότερα)

Fire stated a box on top of my browser "Downloading latest applications" It has bee running on top of browser for about 10 hours now Does anyone know what this is?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I import a bookmarks.html file? Bookmarks > Organize bookmarks > Import and backups does not work.

After trying to import my saved bookmarks from an html file, using Bookmarks > Organize bookmarks > Import and Backup > Import html, nothing is updated from the … (διαβάστε περισσότερα)

After trying to import my saved bookmarks from an html file, using Bookmarks > Organize bookmarks > Import and Backup > Import html, nothing is updated from the saved files

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot add bookmarks with bm and/or all extensions disabled

Using FF 3.6.8. Upgraded from FF2 a few months ago when I found "Old Manage Bookmarks" extension that allows me to see all bookmarks and folders at various tree level… (διαβάστε περισσότερα)

Using FF 3.6.8. Upgraded from FF2 a few months ago when I found "Old Manage Bookmarks" extension that allows me to see all bookmarks and folders at various tree levels in one window. But since upgrading, I cannot add a bookmark for a current webpage by any method other than create new bookmark, copy and paste URL. Certainly no one-click method. Have disabled my two bm extensions (one noted above and Add BM Here), and then all extensions, to see if problem vanishes. It stays. On Windows XP SP3.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I run version 3.6.8 and the beta version as separate applications without an overwrite?

I have run the beta version before, recently I downloaded version 3.6.8 and it replaced the beta version. How do I download and run each as separate applications without … (διαβάστε περισσότερα)

I have run the beta version before, recently I downloaded version 3.6.8 and it replaced the beta version. How do I download and run each as separate applications without an overwrite?

== N/A

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can not locate other new vehicles with Firefox on GM Dealerworld but I can on Explorer

I am not able to locate other new vehicles with Firefox on GM dealerworld but I am able to with Explorer URL of affected sites http://gmdealerconnect … (διαβάστε περισσότερα)

I am not able to locate other new vehicles with Firefox on GM dealerworld but I am able to with Explorer

URL of affected sites

http://gmdealerconnect

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από silkphoenix 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The search is not on top on the screen how do you put it back, i can't get to my bookmarks, i can't get to file, edit, of anything how do i get those back?

The search is not on top on the screen how do you put it back, i can't get to my bookmarks, i can't get to file, edit, or anything of that type. How do i get those back? … (διαβάστε περισσότερα)

The search is not on top on the screen how do you put it back, i can't get to my bookmarks, i can't get to file, edit, or anything of that type. How do i get those back?

This happened

Every time Firefox opened

== Two days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am using Deep Freeze on my C drive and wan to store Firefox Profile on my D drive.

I am using Deep Freeze on my C: drive and want to move my FireFox profile to my D: drive and have FireFox us the D: drive to store my bookmarks. Thanks

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pop up windows for websites have no menu bar, how do I get it to show?

I'm subscribed to a membership site and when I click on their Forums it opens up in a pop up window. The problem is, when the pop up comes up, I have no File Menu, Bookma… (διαβάστε περισσότερα)

I'm subscribed to a membership site and when I click on their Forums it opens up in a pop up window. The problem is, when the pop up comes up, I have no File Menu, Bookmarks Toolbar, etc. All I have is an address bar.

How do I get the Menus to show like normal in this pop up window?

Thanks

This happened

Every time Firefox opened

== I first started with this forum.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how can I disable the '$500 gift card' message when I open Firefox?

it appears that every time I open firefox, a banner appears at the top of the page offering a $500 gift card deal. I have to close it every time. Is there a way to disa… (διαβάστε περισσότερα)

it appears that every time I open firefox, a banner appears at the top of the page offering a $500 gift card deal. I have to close it every time. Is there a way to disable this message?

== opening firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I move or get rid of the green McAfee button in upper left screen corner. Cause 1/2 inch of screen to be tied up for one button.

Green McAfee button ties up 1/2 row of available screen for a single button. Any way to move or delete this button? This happened Every time Firefox opened == From insta… (διαβάστε περισσότερα)

Green McAfee button ties up 1/2 row of available screen for a single button. Any way to move or delete this button?

This happened

Every time Firefox opened

== From install

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why are addresses dropping off my Comcast webmail address book? I am not using Outlook - Comcast webmail. Comcast said it could be a Mozilla problem. I got a new computer early July & switched from Explore to Mozilla at same time.

Early July I got a new computer & switched from using Internet Explorer to Mozilla Firefox. I just noticed that some names in my Comcast webmail address box have bee… (διαβάστε περισσότερα)

Early July I got a new computer & switched from using Internet Explorer to Mozilla Firefox. I just noticed that some names in my Comcast webmail address box have been disappearing. I contact Comcast this morning & they couldn't give me an answer except to say change web browers. I didn't have the problem when I used Internet Explorer.

This happened

A few times a week

== I noticed it some time week of 7/19.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My command line is missing, ie, "File, View, Edit, Tool, etc" all I have at the top of the screen is "Firefox - Mozilla Firefox" or whatever app I am looking at

The top of my screen has the Firefox symbol and the name of the page I am looking at, i.e., "Firefox - Mozilla Firefox". My command line that has the critical functions … (διαβάστε περισσότερα)

The top of my screen has the Firefox symbol and the name of the page I am looking at, i.e., "Firefox - Mozilla Firefox". My command line that has the critical functions such as File, View, Edit, Tools, History is missing!

This happened

Every time Firefox opened

== Just started yesterday

Ερώτηση από dlugomarsh 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν