Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm downloading the new 6 version of Firefox, when I go to move the icon into the application folder a box says this version is older than my present version but it's not???

I have version 3.6.22, when downloading the new version a box appears warning my present version is newer than the one I'm trying to download

Ερώτηση από hmen 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

HOW DO I DELETE SITES I BOOKMARKED AND DO NOT LONGER WANT TGEN?

Actually, there are not more details than what I already said in my question. I want to delete from the kust sites I not longer use....how do I do that? I am a Mac user. … (διαβάστε περισσότερα)

Actually, there are not more details than what I already said in my question. I want to delete from the kust sites I not longer use....how do I do that? I am a Mac user.

Thank you very much!

Ερώτηση από MENECA 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when trying to print,get errornotice plus everything wants to go to download

'When trying to print, it sends everything to documents and wants to know what to save it to,and other times is says there was error printing and does nothing...need help… (διαβάστε περισσότερα)

'When trying to print, it sends everything to documents and wants to know what to save it to,and other times is says there was error printing and does nothing...need help please.

Ερώτηση από ka5ruz 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

where do I find the "page back" button. Mine is "grayed out"

On many pages I can't use the page back button it is gray and won't allow me to use it. When this happens how can I get to page back other than closing Firefox and reopen… (διαβάστε περισσότερα)

On many pages I can't use the page back button it is gray and won't allow me to use it. When this happens how can I get to page back other than closing Firefox and reopening it. thank you

Ερώτηση από jay105 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Just want to know how to send out a response I wrote (like "send") I wrote to a message!

I do not see on the screen how to send out a message I had written in response to a friend. On my regular e-mail, it is just "send". Ruth Sherman

Ερώτηση από rualsher 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the more information on firefox 5.1 link does not work(gives you a 404 code error: page not found)

After clicking on help to check for updates, firefox showed that there was an update to version 5.1 At this time I clicked on the more information tab which after downlo… (διαβάστε περισσότερα)

After clicking on help to check for updates, firefox showed that there was an update to version 5.1 At this time I clicked on the more information tab which after downloading gave me a 404 error code saying the page was not found.

Ερώτηση από d.a.larsen 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Swarnava Sengupta 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I close firefox, an istance keeps running and prevents me from opening the browser unless I go into task manager and end the process. Please advise.

At one point the same thing was happening with IE. That is one of the reasons I switched to Firefox. It seems to have appeared around the time I updated Firefox to vers… (διαβάστε περισσότερα)

At one point the same thing was happening with IE. That is one of the reasons I switched to Firefox. It seems to have appeared around the time I updated Firefox to version 3.6.22 although I can't be sure. If you could give me a link to the previous version or instruct me how to restore to a previous version that would be great. Thanks...

Mike Tremante

Ερώτηση από Bluesmanmt 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the addons window will not close, and comes up with firefox

I recently re-installed java, and when i opened firefox the add-ons window opened with it. the Add-ons window will not close without closing firefox, and turning the pc o… (διαβάστε περισσότερα)

I recently re-installed java, and when i opened firefox the add-ons window opened with it. the Add-ons window will not close without closing firefox, and turning the pc off, using ctr+alt+del wont work. any assistant will be greatly appreciated

Ερώτηση από DrCheezyCat 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My website provider says firefox is interfering with accessing my e-mail

When my husband tries to access his e-mail he is unable to - the program stops just before the listing of the mail. We were told by Verizon that this may be a Firefox iss… (διαβάστε περισσότερα)

When my husband tries to access his e-mail he is unable to - the program stops just before the listing of the mail. We were told by Verizon that this may be a Firefox issue.

Ερώτηση από benchpress 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my NEW MAIL and OLD MAIL emails get deleted at random

At least twice in the last week, all of my NEW MAIL and OLD MAIL files were deleted. Some of these are very important files. I cannot work with a system that deletes my f… (διαβάστε περισσότερα)

At least twice in the last week, all of my NEW MAIL and OLD MAIL files were deleted. Some of these are very important files. I cannot work with a system that deletes my files, so that needs to be fixed. Also, I'd like to have ny deleted files restored.

Ερώτηση από GFitchcmco 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

On the search results pages, the links don't direct me to the sites - I get some other page. When I try to go back, I get a "redirecting" tab. Have I inadvertently changed a setting?

It worked fine until a few days ago. All of a sudden, I am not being directed to the linked site from the search results page. I'm seeing a message next to some results a… (διαβάστε περισσότερα)

It worked fine until a few days ago. All of a sudden, I am not being directed to the linked site from the search results page. I'm seeing a message next to some results asking if I want to block all results from that site. I never noticed that before and don't know if it has anything to do with the problem. The only way I can access the site is to copy the address and paste in the address window.

Ερώτηση από dcnorman 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I open a new tab I would like it to open to either my home page or a search page, can this be done?

As of right now when I open a new tab it is a blank page. I would like a new tab to go right to my home page or open a search option. I could not find a way to make Firef… (διαβάστε περισσότερα)

As of right now when I open a new tab it is a blank page. I would like a new tab to go right to my home page or open a search option. I could not find a way to make Firefox do that. Is it an available option?

Ερώτηση από jen473 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ideato 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot apparently use the new versions of Firefox - what happens when 3.6 stops functioning?

I have a Mac Mini - it has a 1.33 GHz Power/PC G4 processor. I have plenty of RAM and available space on my hard disc. I downloaded the latest version - because the syst… (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac Mini - it has a 1.33 GHz Power/PC G4 processor. I have plenty of RAM and available space on my hard disc. I downloaded the latest version - because the system requirements appeared to say a G4 processor was acceptable. But I got the message that it couldn't run on my computer. I have recently had quite a few fairly minor, but annoying, problems with Firefox and usually I have to close Firefox and re-launch it - then the problem resolves itself. But today I have received a load of emails from people on my contact list who say they have received an odd email from me that they can't - or don't want to - open. I did not send any emails like this, nor would I be likely to. So my contact list has been compromised somehow. I thought by upgrading my Firefox I might prevent this happening again... Any help out there?

Ερώτηση από jjwfrance 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Dave G 9 έτη πριν