Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want my bookmarks window back like it was in FF2x. Is there any way to accomplish this?

This new interface (FF version 3) is far more comprehensive than anything I need. Mine was well organized, so I never LOST anything, and this one's just too complicated… (διαβάστε περισσότερα)

This new interface (FF version 3) is far more comprehensive than anything I need. Mine was well organized, so I never LOST anything, and this one's just too complicated for me to even figure out how to tidy up. AND I miss the 'Personal Toolbar Folder.

Any add-ons, tweaks, fairy dust to make it rejoin me in the past?

Ερώτηση από GaiaSmith 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Now when I create a bookmark the window doesnt open and ask me where I want to file the bookmark. Why?

When I try to bookmark a website the window that use to open and ask me where I wanted to file the bookmark doesnt open anymore. It now just throws the bookmark under ge… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to bookmark a website the window that use to open and ask me where I wanted to file the bookmark doesnt open anymore. It now just throws the bookmark under general bookmarks. How do I bookmark to a specific folder of bookmarks?

Ερώτηση από geekgirrl 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox insist on logging in to googledocs for public documents, IE doesnt care.

I made a Googledoc, made it public, and sent the link to a few people. They have told me they cannot see the document because they have not logged in to googledocs. Whe… (διαβάστε περισσότερα)

I made a Googledoc, made it public, and sent the link to a few people. They have told me they cannot see the document because they have not logged in to googledocs. When they tried via Internet Explorer they got the document. An example is entered below

Ερώτηση από David Mann 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

part of settings box is cut off

in tools > options > advanced settings > connections > settings the page where you enter the proxy settings is cut off on the right side so that the boxes yo… (διαβάστε περισσότερα)

in tools > options > advanced settings > connections > settings the page where you enter the proxy settings is cut off on the right side so that the boxes you use to enter port are not accessible.

Ερώτηση από drajitsh 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ram consumption goes up even without any tabs open

Every time when i hibernante computer i do not close any apps including firefox, so i noticed that from time to time it consumes mor than 1,5gb of ram doing nothing only … (διαβάστε περισσότερα)

Every time when i hibernante computer i do not close any apps including firefox, so i noticed that from time to time it consumes mor than 1,5gb of ram doing nothing only 2 tabs are open both without flash games or anything, even if there would be flash I have a blocker, sites usually are manga one and contain images.

When i do browse the net i have more then 8 tabs open and as i suposse RAM is not freed after i close tabs. Any help?

Ερώτηση από riflyuk 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark dialog has stopped appearing when a bookmark location is selected

Firefox 3.6.12 has stopped displaying the Bookmark dialog when a URL location is selected for storage. Since the Bookmark dialog has stopped appearing, all the bookmarks… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.6.12 has stopped displaying the Bookmark dialog when a URL location is selected for storage. Since the Bookmark dialog has stopped appearing, all the bookmarks can be found in the Recent Bookmarks section, and no place else.

This is different than how it operated previously. Only 1-program, Google Earth 6, which also installed Chrome, was upgraded since the Firefox bookmark dialog would appear allowing the user to select the folder destination as the link's saved location.

Ερώτηση από Roger... 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After I connect an ipod thro a usb cable, firefox will not load, but other browsers work fine.?

Firefox works fine and is my preferred browser, but after I connect an ipod to my computer it will not load. Even after the ipod has been removed firefox will still not l… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox works fine and is my preferred browser, but after I connect an ipod to my computer it will not load. Even after the ipod has been removed firefox will still not load until the pc is restarted.

Ερώτηση από romfty 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is unable to login to Forums unless i set the system date 1 year ahead

I Have recently had some issues with my system clock, and had to reset the time. but now i can not log in to any Forums unless i put the time back to the old position (1 … (διαβάστε περισσότερα)

I Have recently had some issues with my system clock, and had to reset the time. but now i can not log in to any Forums unless i put the time back to the old position (1 year from now) otherwise it just returns to the login screen.

I have had this problem twice before, and found solutions, but i am not able to find any of the solutions ive had before.

Also, i am not able to remove the Neptune plugin on my firefox.

Ερώτηση από Kadar_Ladesh 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I know why I have been having problems with FF 3.6.16 and the last thunderbird update

I am in Canada and for some reason downloads for both 3.6.12 FF and the last Thunderbird update was the BritishVersions thats why I have UK search engines, not the US v… (διαβάστε περισσότερα)

I am in Canada and for some reason downloads for both 3.6.12 FF and the last Thunderbird update was the BritishVersions thats why I have UK search engines, not the US versions maybe that is why I am have trouble with my email and addons. The other 2 computers in my house is the US versions.

But there is still something a bit screwey with 3.6.12 some of the addons are not working properly on the other puters. Can you please change the sofware to the US version please????? Thank you

I have deleted the software twice already. before realizing I was downloading the british version.....same problem with my Thunderbird can't connect to isp even though everything is done correctly!!!!! Help!!!!!

Ερώτηση από keirashyrose 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I would like colored tabs; is it possible with Firefox? And or, each new subject have a different color tab.

I would like colored tabs; is it possible with Firefox? And or, each new subject have a different color tab.

Ερώτηση από Sandrab 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not open a new page without permission

I need to stop a setting that prevents firefox from opening a new page while at a web site or browsing, and can't figure out which setting or add on is causing the proble… (διαβάστε περισσότερα)

I need to stop a setting that prevents firefox from opening a new page while at a web site or browsing, and can't figure out which setting or add on is causing the problem.

Help much appreciated! Very annoying!!

Ερώτηση από boomer888 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

old version asked if you wanted to start new session or continue when it crashes new version does not do this

I was forced to upgrade to the new 3.6.12 version. In the older version I had, if the program crashed or if I deliberately stopped Firefox by stopping it in Processes wit… (διαβάστε περισσότερα)

I was forced to upgrade to the new 3.6.12 version. In the older version I had, if the program crashed or if I deliberately stopped Firefox by stopping it in Processes with End Task, when I restarted Firefox a box would come up asking me if I want to start a new session or go back to the old session. Well the default now seems to be with the new version it will take you back to where you were when it crashed or was stopped via processes and doesn't give you a choice. I have searched Tools multiple times and cannot find anything that will give me the option described above.

The thing is, I will stop Firefox by using End Task in processes when I come across a page/site that pops up a box asking me if i really want to navigate away from the page, rather than clicking on the pop up box or a site that starts popping up windows all over the place.

Can someone direct me to where I can tell my browser to ask me if I want to start a new session when this happens? And please tell me why .. any time a software is upgraded or new and improved, it always ends up taking away choices?

Ερώτηση από Xeolyte 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a new pc and I am trying to restore my bookmarks

I have made a backup (which is saved as a firefox document) but how do I get the new version to recognise it? I have already copied the file over to the new profile in pr… (διαβάστε περισσότερα)

I have made a backup (which is saved as a firefox document) but how do I get the new version to recognise it? I have already copied the file over to the new profile in program files, but it cant seem to see it (not sure what version of firefox I had before (think it was an earlier version) but now using 3.6.12

Ερώτηση από DarkestLink 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My form data is not being displayed when signing in to different websites such as Facebook.

I have tried clearing the history and form data, and I have tried deleting the specific sites that I've been having problems with and still has not fixed the problem. … (διαβάστε περισσότερα)

I have tried clearing the history and form data, and I have tried deleting the specific sites that I've been having problems with and still has not fixed the problem.

Ερώτηση από bigjstoff 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

customising the google search and new tabs inconsistency

1. Is there a way to customise the google search bar to the effect of what this and this add-ons do? 2. I don't like the inconsistency of FF3 when it comes to opening ne… (διαβάστε περισσότερα)

1. Is there a way to customise the google search bar to the effect of what this and this add-ons do?

2. I don't like the inconsistency of FF3 when it comes to opening new tabs: CTRL+T opens a new tab at the very right, whereas clicking on a link or searching from the context menu opens the new tab next to the currently open tab. There should be a way to make FF work one way or the other.

Ερώτηση από .blah. 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"bookmark this page" would bring up a window giving me a choice of folders to save to, not any more.

Since upgrading to ver 3.6.12 a problem has arisen. I have lost the ability to choose where I want my new bookmark placed Prior to the upgrade a window would pop up givi… (διαβάστε περισσότερα)

Since upgrading to ver 3.6.12 a problem has arisen. I have lost the ability to choose where I want my new bookmark placed Prior to the upgrade a window would pop up giving me the choice as to where to place the bookmark. It now just puts it in the bookmark root. Am I missing something basic here?

Ερώτηση από Blacksmith 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν