Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

There seems to be a javascript issue on youtube (+ other sites), as nothing happens when I click my username "tab" next to Sign Out, where a menu should expand. I've unintalled FF, reinstalled, removed most addons, and checked settings. Works in Chrome.

Also on youtube there's an issue with "James Blunt, live from London" bar at the top of the page not disappearing when I click the X.

Ερώτηση από interman 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there any way to link a tab (or a website) to a specific language?

Just a suggestion... I am using Firefox on many sites. Among them, some are in french while other are in english. No problems while reading. But, when we are writing some… (διαβάστε περισσότερα)

Just a suggestion...

I am using Firefox on many sites. Among them, some are in french while other are in english. No problems while reading. But, when we are writing something, it would be very nice if Firefox was able to switch to french/english, provide for example an associative list of languages/URLs

Ερώτηση από Y-Phil 10 έτη πριν

Απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I go to remove a bookmark - I click the drop menu and the page I just removed is still there. What am I doing wrong.

I click on the drop menu and highlight and open web page then I click on the yellow star and choose the remove tab. Press done and when I close everything out and click o… (διαβάστε περισσότερα)

I click on the drop menu and highlight and open web page then I click on the yellow star and choose the remove tab. Press done and when I close everything out and click on the drop menu again my web page is still there the one I wanted to remove.

Ερώτηση από Hartsdream 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After a recent update, the Bookmarks menu has an extra folder called "All Bookmarks" which appears to be a copy of the bookmarks. It is causing problems and how do I fix it?

I recently updated Firefox. The Bookmarks menu shows a new menu item called "All Bookmarks". It appears to be a copy of the bookmarks. When I try to add a new bookmark… (διαβάστε περισσότερα)

I recently updated Firefox. The Bookmarks menu shows a new menu item called "All Bookmarks". It appears to be a copy of the bookmarks. When I try to add a new bookmark, the All Bookmarks folder is the only one shown in the dialog. I tried deleting the All Bookmarks folder, but then nothing is shown in the dialog when I try to add a new bookmark.

If I do add a new bookmark, it is put under the All Bookmarks folder and does not show up under the top-level item I want it under. Any ideas about what I can do to fix this.

The update went normally without my intervention.

Thanks

Ερώτηση από tkanarski@21CT 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there an option for the history such that it categorises your history into folders (one for each website, eg. one folder for Google, one for MSN, one for Youtube etc.).

Internet Explorer does this, and it's much better than having to sort through hundreds of separate URLs.

Ερώτηση από meno1 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The Firefox icon often disappears from the toolbar when I go to another window like Outlook or Media Player. When I close down all other windows it reappears again. What can I do about that?

When it has disappeared I can open Firefox again using the menu or the opening icon on the toolbar, but then it only shows up blank, so without the tabs that were opened … (διαβάστε περισσότερα)

When it has disappeared I can open Firefox again using the menu or the opening icon on the toolbar, but then it only shows up blank, so without the tabs that were opened before. Closing down all other icons on the toolbar is the only way to make the Firefox icon reappear and for me to open Firefox again with all my tabs. Please excuse my English, the jargon is difficult.

Ερώτηση από Freddy7 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trouble editing text fields since upgrading to FF 3.5+

Ever since I upgraded to Firefox 3.5, I've had trouble editing text fields, both in some websites and in FF itself. I first noticed this when I went to edit the name of a… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since I upgraded to Firefox 3.5, I've had trouble editing text fields, both in some websites and in FF itself. I first noticed this when I went to edit the name of a website I was bookmarking. Clicking in the blocked-out title should (and used to) clear the block and position the cursor, but now the only way to edit it is to use the keyboard keys (End, Home, arrow, etc.).

Now I'm also finding a similar problem in the Facebook status update field, where it doesn't always respond to clicking or double-clicking my mouse to highlight a word or reposition the cursor.

I just upgraded to the latest 3.6 and was hoping this would be fixed, but it's the same or worse. Is anyone else having this problem?

Ερώτηση από starhugger 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I dont have a problem with FF. My question is that I am going to buy a new PC and I will download FF on the new PC and wanted to know how to have my current info bookmarks all that stuff mirrored over. Thank you.

I believe that FF is web based and with my new PC and a new FF downloaded is it possible to have all my current data remembered with the new PC from the old PC FF? … (διαβάστε περισσότερα)

I believe that FF is web based and with my new PC and a new FF downloaded is it possible to have all my current data remembered with the new PC from the old PC FF?

Ερώτηση από newsanno 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some bookmarks did not show up so I asked to restore (from the bookmark menu) - now all have disappeared. What files are the bookmarks stored in (in the system) So I can use the time machine to restore them from a previous date?

I do a lot of work on the web and I have a ton of bookmarks that I use to maintain various sites. I have lost them all! I have tried to install a clean copy of the progra… (διαβάστε περισσότερα)

I do a lot of work on the web and I have a ton of bookmarks that I use to maintain various sites. I have lost them all!

I have tried to install a clean copy of the programme and restore the Mozilla file from the User Library (in time machine) but all I have is a white space where the bookmark toolbar was! I also have a problem in trying to enter all the bookmarks manually again. I can open the bookmark drop down but I cannot save any bookmarks. Firefox will not let me bookmark any new pages. I still have all the passwords in the preferences so I do not want to install a completely new copy of the programme and loose these.

Are there any other system files that Firefox uses that I can restore from the backup to solve the problem? I have a Mac Pro and I am running OSX 10.6.4 I have used Firefox for many years and never had a problem before. Can anybody help - please?

Ερώτηση από webzeppelinuk 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks are seperated into 2 groups, instead of all of them being in alphabetic order.

There are 2 lines that separate the 2 groups. I don't see anything "different" about the smaller group. I manually arrange them, moving them all down below the 2 lines, t… (διαβάστε περισσότερα)

There are 2 lines that separate the 2 groups. I don't see anything "different" about the smaller group. I manually arrange them, moving them all down below the 2 lines, then when I close and re-open FF, BOOM, they are back to being grouped.

Ερώτηση από pastol 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Using Firefox I cannot log into my forum. I input correct username and password but I am just represented with login. Works on IE8 or Crome and used to work on Firefox

I am using Windows 7 but this also happened in my Admin a/c on Vista but was Ok on ordinary user account on same computer. Now I cannot log in to my forum either in Admi… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Windows 7 but this also happened in my Admin a/c on Vista but was Ok on ordinary user account on same computer. Now I cannot log in to my forum either in Admin or other a/c using Firefox 3.6.12

Ερώτηση από pacross 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

menu and navigation toolbars

Hi Folks I've just started using firefox and like it alot, my question is this, I like browsers to look as minimal as possible so I haven't got the menu bar displayed, I'… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Folks I've just started using firefox and like it alot, my question is this, I like browsers to look as minimal as possible so I haven't got the menu bar displayed, I've found I'm only using the tools option anyway so don't need the others displayed. The only problem with this is having to display the menu bar and then close it again every time I want to use the tools option. Is there a method of putting a tools icon item into the navigation toolbar which I have displayed all the time? Thanks in advance for any help

Ερώτηση από leathersolutions 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"pieces" of websites that used to show in Firefox no longer do (they DO appear in IE)

See the B & I above for bold & italics? are no longer on YahooMail Have what looks like empty text box in their place. On Amazon I no longer have the "Add to C… (διαβάστε περισσότερα)

See the B & I above for bold & italics? are no longer on YahooMail Have what looks like empty text box in their place. On Amazon I no longer have the "Add to Cart" option, only "use 1 click" to buy. When I use IE all the missing things are on theses sites.

Ερώτηση από WantToBeAGeek 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not storing preferences on google.co.uk homepage.

I goto "Search settings" and change the "Number of results" to anything other than 10, also change "Google instant" setting to "Do not use Google Instant". I Save p… (διαβάστε περισσότερα)

I goto "Search settings" and change the "Number of results" to anything other than 10, also change "Google instant" setting to "Do not use Google Instant". I Save preferences, close Firefox and reopen it and it reverts back to default settings, it wont store the changes. Just wondered why. Thanks.

Ερώτηση από StuartB4 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I find out what Firefox does not like about my web page?

I built a new web site with a template that I thought was current. It seems like it uses all of the standard stuff that Firefox insists on having. Other browsers are appa… (διαβάστε περισσότερα)

I built a new web site with a template that I thought was current. It seems like it uses all of the standard stuff that Firefox insists on having. Other browsers are apparently more forgiving and open my site just fine. Alas, some people just use Firefox so I need to repair my web site. BUT I don't know what is wrong with it. Is there some way to pinpoint the problem, like does it hate my CSS or does it choke on this dash or that comma? I want to update my pages but I just don't know where to start. Thank you.

Ερώτηση από SethBang 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have tried to upload the latest version of Firefox 5 times - it says it has uploaded but really hasn't. Fooey.

Whatever - it isn't really uploaded -- I have restarted the computer too. I keep getting that warning - this is not the latest version of firefox. It worked fine on my … (διαβάστε περισσότερα)

Whatever - it isn't really uploaded -- I have restarted the computer too. I keep getting that warning - this is not the latest version of firefox. It worked fine on my PC.

Ερώτηση από juleskrac 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox updated automatically while internet was disconnected, and now it is showing that I have the updated version of Firefox. What should I do?

I started Firefox while the internet was disconnected. But before opening, Firefox updated automatically, not notifying me that I was disconnected. It now shows that I ha… (διαβάστε περισσότερα)

I started Firefox while the internet was disconnected. But before opening, Firefox updated automatically, not notifying me that I was disconnected. It now shows that I have the most updated version of Firefox. What should I do? Operating System: Windows XP Professional Service Pack 2.

Ερώτηση από coolbones96 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε