Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when i try to access my hotmail, i always get "view certificate" and i can not get to my email.

every time i try to get to my hotmail, i get a message "view certificate" and it would not allow me to get to email from hotmail. and if i can sign in rarely, i can not s… (διαβάστε περισσότερα)

every time i try to get to my hotmail, i get a message "view certificate" and it would not allow me to get to email from hotmail. and if i can sign in rarely, i can not sign out.

This happened

Every time Firefox opened

== i try to sign in to my email

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My buttons at the top ie: history, tools, file, edit etc. etc. are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

My buttons at the top of my browser (ie:file, edit, history, tools, help) are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Wikiwide 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PLEASE GIVE ME AN EXAMPLE OF A "USER NAME"

I cannot understand why the user name I tried to register was not accepted. Please give me an example of a "User name" This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

I cannot understand why the user name I tried to register was not accepted. Please give me an example of a "User name"

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Wikiwide 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Home page lacks toolbars(file..back..address)

My comcast home page does not have toolbars (file,edit...; back..home..; address) when using Firefox. (It has them when using IE). Otherwise everything works including e-… (διαβάστε περισσότερα)

My comcast home page does not have toolbars (file,edit...; back..home..; address) when using Firefox. (It has them when using IE). Otherwise everything works including e-mail.

This happened

Every time Firefox opened

== about a week ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από user66338 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

With Firefox running, my computer (running XP, sp2) cannot end the FF program.

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the compute… (διαβάστε περισσότερα)

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the computer in a hurry, while FF is still open but no website is open. The program does not then terminate and I get the message that the program is not responding. Can I change any settings to solve this?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my usernames prefills the UN field and I can't access the other account. I cannot overwrite my pre-filled username. Ideas?

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my two user names (always the same one) pre-fills the user-name field and I can't … (διαβάστε περισσότερα)

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my two user names (always the same one) pre-fills the user-name field and I can't access the other account. The website rightfully rejects my password. I cannot overwrite my pre-filled user-name because the second I hit enter to logon, the original user-name rewrites itself into it's field. Neither of the user names is being saved by firefox anywhere in the "tools"; Options, security, advanced or privacy menu fields.

I did notice that that website has installed a cookie onto my computer called "_rememberme" which contains the user-name that is plaguing me.

This is a website that I access for very sensitive and important information and I must have both accounts accessible at different times.

Thanks, Joshua XP, sp3; FF3.6.3

This happened

A few times a week

== I added the second account on this website.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have set openintabs to true but it still doesn't work; win7/64 ffox 3.6

running win7/64 ffox 3.6; i have set browser.search.openintab to true but is still doesn't work. I have to right click and select open in new tab.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have lost the bar at the top of the screen , tools, edit, view, history, bookmarks, tools, help, how do i get it back ,

hi, i have lost the bar at the top of the screen, which has file, edit, view, history, bookmarks, tools, help, how do i get it back please, will br gratefull fo any answ… (διαβάστε περισσότερα)

hi, i have lost the bar at the top of the screen, which has file, edit, view, history, bookmarks, tools, help, how do i get it back please, will br gratefull fo any answers.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

latest mozilla does not display pictures in yahoo personals email, just black squares.

Latest version of firefox does not display pictures in yahoo personals email, just black squares This happened Every time Firefox opened == last update of firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Latest version of firefox does not display pictures in yahoo personals email, just black squares

This happened

Every time Firefox opened

== last update of firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why doesn't Firefox support the Windows 7 taskbar properly.

Firefox doesn't work properly as a static button on the Windows 7 taskbar. When you close the main window of Firefox, the Downloads window stays open. Because this is a F… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox doesn't work properly as a static button on the Windows 7 taskbar. When you close the main window of Firefox, the Downloads window stays open. Because this is a Firefox window that is still open, you can't start up another main window of Firefox without first closing the Downloads window. This is contrary to the design expectations of Windows 7's taskbar.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed Firefox on Windows 7

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, in window for a post

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, can't write in window for a post This happened Every time Firefox opened == a week ago … (διαβάστε περισσότερα)

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, can't write in window for a post

This happened

Every time Firefox opened

== a week ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Right-click in NYTimes website, "Search Google", doesn't lead to google.com

On most pages, I can highlight text xxx, right-click, and select "Search Google for xxx", and I will get a Google search on the term xxx. From the nytimes.com site, howe… (διαβάστε περισσότερα)

On most pages, I can highlight text xxx, right-click, and select "Search Google for xxx", and I will get a Google search on the term xxx. From the nytimes.com site, however, I often get taken not to google.com but to google.com/firefox, with an empty search box. This happens maybe 90% of the time, almost always when I've left the NYT home page and I'm reading an individual story. I have no idea why (no idea why google.com/firefox even exists, actually), but it's aggravating that this simple and very useful feature is not working reliably. If I select search engine YYY in the toolbar, "Search YYY for xxx" works just fine. It's only Firefox that does this, only on the NYTimes site, and only with Google as the search engine.

URL of affected sites

http://www.nytimes.com

Ερώτηση από jpdemers 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firfox closes when opening aena.es

Until the last few days opening this site has been fine. However now it just closes firefox down automatically. Works in IE but i don't use IE that often due to it slowin… (διαβάστε περισσότερα)

Until the last few days opening this site has been fine. However now it just closes firefox down automatically. Works in IE but i don't use IE that often due to it slowing my pc down.

URL of affected sites

http://www.aena.es

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use gmail and some emails I get do not show the graphic or picture only a small graphic icon.

I use gmail for my email. Some of the emails I receive do not show the graphic or photo. I can see the graphic/photo in Internet Explorer and when I hit reply in Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

I use gmail for my email. Some of the emails I receive do not show the graphic or photo. I can see the graphic/photo in Internet Explorer and when I hit reply in Firefox. This started happening about 5 months ago. I used to be able to see the emails with no problem... I have checked all options and do have display images turned on. This happens with every email from a yahoo group and some other emails as well. I have the latest version of Firefox. I tried uninstallng and reinstalling firefox... no change.

This happened

Every time Firefox opened

== about 5 momths ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get my thumbnails to enlarge in Facebook?

Thumbnails in Facebook turn into a black screen when I click on them. Sometimes they briefly display enlarged before turning black. It doesn't happen when I use Interne… (διαβάστε περισσότερα)

Thumbnails in Facebook turn into a black screen when I click on them. Sometimes they briefly display enlarged before turning black. It doesn't happen when I use Internet Explorer so I think it must be Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

== Last few days

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Accu weather web page has shrunk

When I clicked on Accuweather (like I always do) everything was okay, when I returned to the same web page (I had not logged out) it had shrunk to a size with unreadable … (διαβάστε περισσότερα)

When I clicked on Accuweather (like I always do) everything was okay, when I returned to the same web page (I had not logged out) it had shrunk to a size with unreadable print. It was balanced in the middle with wide white margins on each side. Will not return to original size.

This happened

Every time Firefox opened

== a couple days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Не работает редактор сообщений

в почте Google,в блогах blogspot.com и liveinternet.ru,в других браузерах всё работает.JavaScript включен. URL of affected sites http:// … (διαβάστε περισσότερα)

в почте Google,в блогах blogspot.com и liveinternet.ru,в других браузерах всё работает.JavaScript включен.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν