Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I am using Firefox to do searches. When I go to a webpage, then close it, my Firefox search page is not there. I have to re-open Firefox for each search!

When I am using Firefox search and click to a web page, then close that web page, Firefox search page is gone. I have to re-open Firefox for each search. This happened … (διαβάστε περισσότερα)

When I am using Firefox search and click to a web page, then close that web page, Firefox search page is gone. I have to re-open Firefox for each search.

This happened

Every time Firefox opened

== I started using Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my emails have started deleting after one week since using foxfire

My email pops up when I use Firefox, but when I switched firefox, it started deleting emails after one week. This happened Every time Firefox opened == I started using f… (διαβάστε περισσότερα)

My email pops up when I use Firefox, but when I switched firefox, it started deleting emails after one week.

This happened

Every time Firefox opened

== I started using firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Computer lost me and my programs.

I was adding my husb as a user with no passwords ever , except for certain programs we are both disabled. I restarted the computer and in the next session I unzipped a … (διαβάστε περισσότερα)

I was adding my husb as a user with no passwords ever , except for certain programs we are both disabled. I restarted the computer and in the next session I unzipped a folder attempted to re-zip it would not allow me to do so. I shut the system down for the night the day I was missing. My email is the only thing I use in live and I cannot access it. If there is anything you can do I would sincerely appreciate. Respectfully, Donna Treece PS If you could call me or fax but call before faxing. 352.357.6970 i do not know what you are asking for below, I'm running Windows XP svc pk 3, 32 bit. I have your most expensive securty for home use, Thank You

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

as I type in a question in the search bar (ex.Google) I get switched to the Yahoo search bar

As I type in something on the Search Bar ( ex. Google)I get switched in the middle to the Yahoo's search bar. it's driving me nuts! This happened Every time Firefox open… (διαβάστε περισσότερα)

As I type in something on the Search Bar ( ex. Google)I get switched in the middle to the Yahoo's search bar. it's driving me nuts!

This happened

Every time Firefox opened

== a few months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

where is the addrress bar?

Site loads ok, but no address bar, where i type in www.whatever.com. I have search button, but that's not what i want. I want to be able to go to any website i type in. W… (διαβάστε περισσότερα)

Site loads ok, but no address bar, where i type in www.whatever.com. I have search button, but that's not what i want. I want to be able to go to any website i type in. What happened to the address bar? Or is there something wrong at my end?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user66338 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I deleted files from bookmarks after copy-pasting them to M.Word w/o saving them. How can I recover them?

I deleted files from my bookmarks after clicking them open, copy-pasted them all on Microsoft Word one file after another. I tried to save it in my memory stick but the s… (διαβάστε περισσότερα)

I deleted files from my bookmarks after clicking them open, copy-pasted them all on Microsoft Word one file after another. I tried to save it in my memory stick but the sand dial keeps on and on and on and on. I clicked something to stop it and re-try but I guess I clicked end task. So there. Is there a chance I can recover those files? It took me several months to save those files. I know I can research again but that was different because those were my selections when the topic was still hot in my brain.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sync does not seem to have accepted bookmarks from my laptop to my pc, but has the other way round, why?

I have recently installed sync 1.3 on my pc then my laptop. my laptop seems to have synced successfully, but my pc does not have the bookmarks etc from my laptop. I have … (διαβάστε περισσότερα)

I have recently installed sync 1.3 on my pc then my laptop. my laptop seems to have synced successfully, but my pc does not have the bookmarks etc from my laptop. I have restarted firefox on both machines 3 times, but to no avail, any ideas?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I had 9 tabs open on Firefox every day when I start at work. Today, the tabs no longer open. Plus Firefox closed without warning and again the tabs did not re-open.

I have 9 tabs open on Firefox every morning when I start work. Today the tabs are not there. I re-loaded the tabs and about 10 minutes later, Firefox closed without war… (διαβάστε περισσότερα)

I have 9 tabs open on Firefox every morning when I start work. Today the tabs are not there. I re-loaded the tabs and about 10 minutes later, Firefox closed without warning. When I went to open Firefox again, the tabs were gone again. I checked the options box under Tools, and the "show my windows and tabs from last time" is already loaded. Please help!

This happened

Just once or twice

== This morning

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have lost all my bookmarks, nothing in the forums has worked. And I cannot save new bookmarks.

My bookmarks just randomly diappeared while I was using Firefox. I have been through everything on the forums nothing works. And I cannot save new bookmarks, everytime I … (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks just randomly diappeared while I was using Firefox. I have been through everything on the forums nothing works. And I cannot save new bookmarks, everytime I click the star nothing happens. My history does not appear either

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I start Firefox I get an error message

When I go to start Firefox I double-click the icon and it says 'Windows cannot find X:/lib/deploy/jqs/ff/../../../../bin/jqsnotify.exe' with X being the letter of the har… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to start Firefox I double-click the icon and it says 'Windows cannot find X:/lib/deploy/jqs/ff/../../../../bin/jqsnotify.exe' with X being the letter of the hard drive. Also as a quick side note: whenever I try to use a web page that uses java (ej: RuneScape) Firefox will automatically crash without warning. I would be grateful to receive an answer to both of these questions. Thanks, Daniel P.S. I noticed that I am asked to 'Enter the text from the Tools > Addons > Extensions panel' and when I click on 'Add-ons' Firefox will crash.

This happened

Every time Firefox opened

== I cant remember

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rjohnson19 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I send a video link of a show? I tried to email a video of the Today Show and a blank error box appeared.

I wanted to send a video of a Today Show piece that aired. I clicked on the envelope to email. A blank error box appeared. I was unable to send it.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What plug in or co-dec do I need to play my own DVD movies on Toshiba with Linux?

Can I play a DVD movie on my laptop computer. It has a Linux OS, it is a Toshiba, and Ubuntu stuff loaded into it. Do I need a special plug in, or co-dec?

Ερώτηση από Brendagooble 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

One site www.mutualfundsindia.com where on section compair your fund in tabular system but mozilla not working where as IE work Please help me

One site www.mutualfundsindia.com where on section compair your fund in tabular system but mozilla not working where as IE work Please help me URL of affected sites http… (διαβάστε περισσότερα)

One site www.mutualfundsindia.com where on section compair your fund in tabular system but mozilla not working where as IE work Please help me

URL of affected sites

http://www.mutualfundsindia.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν