Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

date of blog posting is missing but time stamp is there

On slopeofhope.com there is supposed to be a time and date stamp for each posting. I only get the time, not the date. This happened Every time Firefox opened == has alw… (διαβάστε περισσότερα)

On slopeofhope.com there is supposed to be a time and date stamp for each posting. I only get the time, not the date.

This happened

Every time Firefox opened

== has always been the case

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reopen a thread on this forum after i accidentally clicked "this solved my problem"

I accidentally clicked on a "this solved my problem" in this forum, and now I can't re-open it. I don't want to simply post a duplicate thread because:- A) That would be… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally clicked on a "this solved my problem" in this forum, and now I can't re-open it. I don't want to simply post a duplicate thread because:-

A) That would be annoying B) It would give the impression that the problem was solved.

Original thread here:- https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/684156#threadId687462

This happened

Just once or twice

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Out of the blue, Firefox keeps forgetting my Options settings, and I see the Welcome page each time. Profile manager IS being used.

For the past three days, Firefox opens as if for the first time - forgetting all the Options setting I save each time. This is a waste of my time and money. It operated… (διαβάστε περισσότερα)

For the past three days, Firefox opens as if for the first time - forgetting all the Options setting I save each time. This is a waste of my time and money. It operated for years correctly.

Ερώτηση από sjduskin 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't Firefox addons website recognize I'm using Firefox 5?

I have been using Firefox 5 for some months now, but since last week, Firefox addons website doesn't recognize it as Firefox 5. For example, every time I try to install r… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox 5 for some months now, but since last week, Firefox addons website doesn't recognize it as Firefox 5. For example, every time I try to install recently updated theme, there is a message saying it is "Not available for Firefox 3.5.8". Even this page where I'm typing my question now, where you say "We've made some educated guesses about your current browser and operating system", Firefox version shows 3.5.8, and Operating system shows Vista, but I'm using Win7. Why is this happening? Can you, please, help me?

Ερώτηση από cambranganza 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where is my question

i asked a question on the forum i think twice but cant find it anywhere to see responses and my question was why the search box in the center of my ff/mozilla home page d… (διαβάστε περισσότερα)

i asked a question on the forum i think twice but cant find it anywhere to see responses and my question was why the search box in the center of my ff/mozilla home page doesnt work thanks

Ερώτηση από ralphbarch 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just installed mountain lion but firefox still saying I need to upgrade to work latest version

When pushing the update tab or going directly to mozilla site it says "your system doesn't meet the requirements to run firefox"

Ερώτηση από jifbak 8 έτη πριν

Απάντηση από jifbak 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have the most recent/current version of firefox, but my gmail says I do not. Please help!

I have version 19.0, but when I try and open out gmail, it keeps sayting we do not have the lates browser and to please update it. I HAVE the latest firefox. The same thi… (διαβάστε περισσότερα)

I have version 19.0, but when I try and open out gmail, it keeps sayting we do not have the lates browser and to please update it. I HAVE the latest firefox. The same thing happens when we try and open our msn mail as well

Ερώτηση από wanechee 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν