Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Colored Fonts just wanted to share a font and say thank you for opening a door.

This is most definitely in the wrong section I would of preferred sending this a complimentary email. About a few weeks ago I had made a project to work with colored TTF … (διαβάστε περισσότερα)

This is most definitely in the wrong section I would of preferred sending this a complimentary email.

About a few weeks ago I had made a project to work with colored TTF however to my knowledge I was stuck with internet explorer 11 and windows 8.1.

Now to my surprise from the makers of Font Creator mentioned to me that Firefox could now do the colored fonts.

So I am just taking the time to say who ever worked on making this possible has now open doors to a new realm of ideas in the font making and I am quite grateful. At least now other Operating Systems will be able to use them and not be limited to just one OS.

P.S: You can delete this post as I don't want this to show up like spam (was never intended to be as such) however should you want to use the font I made (which is heavy) to see how well Firefox engine for the fonts can take it and what can be done to optimize it by all means.

The project page is here https://www.kickstarter.com/projects/1183671522/social-fonts?ref=nav_search

My actual font I made dist.be/files/SocialFont.zip

Best wishes and considering I'm turning 40 this Friday this is one heck of a birthday gift!

Shawn W. Dion

Ερώτηση από ShawnDion 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Until today(20.09) when i wanted to open an image on any website it opened, now it asks me with what to open it and it downloads it.

Until today(20.09) when i wanted to open an image(like jpg,for exemple)on any website ,it did.Now it asks me with what program to open it and when im giving it , it first… (διαβάστε περισσότερα)

Until today(20.09) when i wanted to open an image(like jpg,for exemple)on any website ,it did.Now it asks me with what program to open it and when im giving it , it first downloads it than opens it.I need to kno why and what to do to revert it to the way it was before. (Hope it wont take long until i wil get the answer...)

Ερώτηση από adriandudea 6 έτη πριν

Απάντηση από Gingerbread Man 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I go to hotmail my in's and outs are not lined up if I open another tab and go bask to hotmail it's fine if I open an e-mail then go back to in box

When I go to my hotmail all the e-mail titles only the top half is readable if I open another tab than go back it is all readable,if I open an e-mail again only half is s… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to my hotmail all the e-mail titles only the top half is readable if I open another tab than go back it is all readable,if I open an e-mail again only half is showing again go to other tab/site return and all it is all lined up fine. this is not happening with Safari

Ερώτηση από dennis6026 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I need flash toaccess my banking sites, how do I add it to new Firefox

A few Firefox automatic updates ago, my on-line banking (and their) sites began to tell me I needed Flash and demanded that I load it. Tried, but Firefox refuses to add-o… (διαβάστε περισσότερα)

A few Firefox automatic updates ago, my on-line banking (and their) sites began to tell me I needed Flash and demanded that I load it. Tried, but Firefox refuses to add-on a flash support module. Claims it is outmoded. Firefox offers a substitute. Tried it. Does not meed the bank site's requirement. Using Chrome and IE (which support and include Flash) but would prefer to return to Firefox. How do I load flash, (or return to an earlier version of Firefox which allows flash to be added)? currently using FF 32.03

Ερώτηση από anotherBoba 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I download applications for a friend without broadband?

I am trying to download Firefox and Thunderbird for a friend (who already runs both programs on XP) to load from a CD that I am creating on his new Windows 8.1 computer. … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to download Firefox and Thunderbird for a friend (who already runs both programs on XP) to load from a CD that I am creating on his new Windows 8.1 computer. He does not have broadband. Is there a way to do this?

Ερώτηση από Silly60 6 έτη πριν

Απάντηση από James 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Does FF 32's MITM attack blocking cover the same things as HTTPS everytwhere or do they still do different things?

I'm trying to understand exactly what the MITM protections in FF32 cover. ie is Https everywhere redundant or are they still covering other things?

Ερώτηση από Garlic 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Stange icons show up on my deaktop that look like links to the web...20-30 or more at a time.

My desktop keeps getting some strange files showing. I don’t know how but they show up at different times and it takes a long time to delete them all. Some of the files a… (διαβάστε περισσότερα)

My desktop keeps getting some strange files showing. I don’t know how but they show up at different times and it takes a long time to delete them all. Some of the files are FAPB40E, FAP695B, FAP58EA, and FAPB54D. There are 20-30 files that show at a time, maybe more. When I try to open them (they look like link to a net site) they all come up a blank page showing only an address. What is going on and how can I fix it so it doesn’t keep happening?

Thanks

Ερώτηση από lwschaller 6 έτη πριν

Απάντηση από azfutball13 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Error message when clicking 'mark it as solved' in my email.

I was given a great answer that resolved my issue with Flash Player for Firefox. I then clicked the tab named 'mark it as solved'. The error message is: ++++++++++++++++… (διαβάστε περισσότερα)

I was given a great answer that resolved my issue with Flash Player for Firefox. I then clicked the tab named 'mark it as solved'.

The error message is:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ An Error Occurred

Oh, no! It looks like an unexpected error occurred. We've already notified the site administrators. Please try again now, or in a few minutes. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I tried many times and the error does not go away. Is there a fix in the works for this?

Thank you and also thank you to all that have replied to my other questions. I am new to Firefox and I find that the support answers are actually great. I prefer Firefox now over other browsers. But, as I come up against errors or uncertanties, I like the fact that I can ask questions in a simple manner...unlike other web browser support. Great job.

Ερώτηση από jjn85710 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hi, suddenly the + sign for new tap is not reacting anymore, how to reactivate it? Thanks

I havent updated Firefox or anything, the + sign just stopped functioning. I read some answers on similar problems but do not know how to start up in 'save mode' nor did … (διαβάστε περισσότερα)

I havent updated Firefox or anything, the + sign just stopped functioning. I read some answers on similar problems but do not know how to start up in 'save mode' nor did I quite understand the given solutions. Thanks

Ερώτηση από Nanhp 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I download service pack 3 on a 32-bit version for windows xp?

Hello everyone, I am getting a Fatal Error (KERNEL32.dll) when I try to launch Skype. I've searched on Google to fix my problem and most of the site says that it's becaus… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone, I am getting a Fatal Error (KERNEL32.dll) when I try to launch Skype. I've searched on Google to fix my problem and most of the site says that it's because my installation of Windows XP isn't running the most recent Service Pack (SP3) from Microsoft. Now I have to upgrade my service pack, but I heard that there's no sp3 for a 64-bit version of windows. My computer is running a 32-bit version of windows XP and I have service pack 2. Can I upgrade my service pack? It would be great if someone tells me step by step that how can I upgrade my service pack. Thanks.

Ερώτηση από Sirazum-Saad 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restart without old tabs

I would like firefox to open to startpage, not old tabs i had opened. I have choosen startpage under settings, not restore old session.

Ερώτηση από Martin100110 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i can sign into my firefox on browser, but in the community page it shows incorrect password ? is it not the same ?

So, i have a browser account and sync used to work, but not anymore. Also in the support site it shows wrong password. is it not the same account ? Should i need more th… (διαβάστε περισσότερα)

So, i have a browser account and sync used to work, but not anymore. Also in the support site it shows wrong password. is it not the same account ? Should i need more than one account for the product and the support site ?

Although it shows that bot am logged in my pc and andriod, my accounts are not in sync.

Ερώτηση από bichu 6 έτη πριν

Απάντηση από James 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashed, the restore lost all my b/marks and Passwords, recover the bookmarks but not the p/words, have my old data file, dont know how to restore them

My Firefox crashed, the restore facility lost all my bookmarks and Passwords, I recover the bookmarks but not the passwords, I have my old data file from the last Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox crashed, the restore facility lost all my bookmarks and Passwords, I recover the bookmarks but not the passwords, I have my old data file from the last Firefox update, but I dont know how to restore the files back to my Firefox browser?

Ερώτηση από Makava 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

why does firefox crash when i try to stream anything?

when i try to watch a video or use adobe flash and go to some websites firefox closes and crashes. i am up to date on firefox and adobe flash.i also tried to start firefo… (διαβάστε περισσότερα)

when i try to watch a video or use adobe flash and go to some websites firefox closes and crashes. i am up to date on firefox and adobe flash.i also tried to start firefox in safemode and that does not work.here is a list of my last 15 crash reports bp-04aab121-2471-4ca9-b63b-136c62141012 10/12/2014 1:14 PM bp-4b7ba611-f992-41db-a96b-6d27a2141012 10/12/2014 1:14 PM bp-4ba9c744-38b1-449c-98f5-6272c2141012 10/11/2014 10:31 PM bp-3a43f7fd-2fc5-4370-9d86-0be0a2141012 10/11/2014 10:29 PM bp-da2a54f8-0221-4dd4-8ced-49b142141012 10/11/2014 10:29 PM bp-e7310638-eb16-4d3c-baa7-010032141012 10/11/2014 10:14 PM bp-86baaffc-4500-48b4-8d61-422132141012 10/11/2014 10:11 PM bp-63de0733-7c48-44ce-aa5e-796082141012 10/11/2014 10:08 PM bp-c94d7bba-8342-4ba8-86cc-ce4fc2141012 10/11/2014 10:06 PM bp-fb43b6ec-ec14-483b-9372-822582141011 10/11/2014 4:05 PM bp-4eb82b0a-6be9-4351-97a6-d09302141011 10/11/2014 3:26 PM bp-458ff183-8b50-4c12-9e80-e68b52141011 10/11/2014 3:26 PM bp-f81b2ca8-975c-4664-9d57-b007f2141011 10/11/2014 2:13 PM bp-a370f65d-4e60-400e-a8b3-bab8a2141011 10/11/2014 1:13 PM bp-316a3f8f-0775-4b62-be57-bc0c02141011 10/11/2014 1:13 PM

Ερώτηση από dion69 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν