Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Only current day's history is being saved; how do I reset?

The Help stack does not seem to have an answer to how to reset History to save for more than the current day. I want a much longer period of History saved. How?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove stored usernames in the login box using Mac OS X

On sign in, there is a box for usernames. these names are stored, unlike the password. There are several usernames stored by firefox in my computer. How do I remove those… (διαβάστε περισσότερα)

On sign in, there is a box for usernames. these names are stored, unlike the password. There are several usernames stored by firefox in my computer. How do I remove those names that I no longer use? There is a solution that says "When you see one, use the cursor-down key to highlight it and hit DELete. " But this does not work with Leopard on a Mac

This happened

Every time Firefox opened

== when I added a username in the login box

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

main browser is safari...installed firefox as secondary..am using apple mail.web links on email go to firefox and not safari

all i want to do is not use firefox when i use a link in my mail program.. mail used to be linked to safari...after installation of firefox that is change to firefox..i w… (διαβάστε περισσότερα)

all i want to do is not use firefox when i use a link in my mail program.. mail used to be linked to safari...after installation of firefox that is change to firefox..i want to use safari..

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FriPilot 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I click on a bookmark to open it, the bookmark (in the sidebar) does not stay highlighted. Why?

When I open a bookmark, the bookmark title from the list in the sidebar does not stay highlighted. It used to but doesn't anymore. Do you know why? Can I change an opt… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a bookmark, the bookmark title from the list in the sidebar does not stay highlighted. It used to but doesn't anymore. Do you know why? Can I change an option to get that feature back?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

on trying to upgrade firefox from v3.0.8 to 3.6.3 the bookmarks menu is missing from the top screen. it is restored when I revert to v 3.0.8

on trying to upgrade firefox from v3.0.8 to v3.6.3 the bookmarks menu at the top of the page with "File. Edit. View .History.Tools and Help has disappeared. It re-appear… (διαβάστε περισσότερα)

on trying to upgrade firefox from v3.0.8 to v3.6.3 the bookmarks menu at the top of the page with "File. Edit. View .History.Tools and Help has disappeared. It re-appears when I revert to v3.0.8.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't drag firefox image into applications folder

The instructions advise to drag firefox to image of Applications folder, but I can't find the firefox image. 2 show up on my desktop, but neither look like the one in th… (διαβάστε περισσότερα)

The instructions advise to drag firefox to image of Applications folder, but I can't find the firefox image. 2 show up on my desktop, but neither look like the one in the image and neither will move to applications folder or to dock. HELP!

Ερώτηση από earlmarsh 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Our web based application allows links to external documents like word- these links work in IE but not in Firefox- any idea why?

the protocal that works in IE is P:\My Documents\2010 Workshops\Nashville Brazeway\Nashville_Workshop_2010.docx This drive is shared and opens in IE but Firefox gives msg… (διαβάστε περισσότερα)

the protocal that works in IE is

P:\My Documents\2010 Workshops\Nashville Brazeway\Nashville_Workshop_2010.docx

This drive is shared and opens in IE but Firefox gives msg

Firefox doesn't know how to open this address, because the protocol (p) isn't associated with any program.

Ερώτηση από johnpyecha 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm trying to download a newer version of firefox, but I'm told the operation cannot be completed because I don't have sufficient privileges...what does this mean?

I have firefox 3.0.8 and am trying to download to a 3.6 version, but I'm told i don't have sufficient privileges. What does this mean? Can I do anything to fix it? … (διαβάστε περισσότερα)

I have firefox 3.0.8 and am trying to download to a 3.6 version, but I'm told i don't have sufficient privileges. What does this mean? Can I do anything to fix it?

Ερώτηση από markbenjamin 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Does Firefox 3.0.8 for Mac support PHP version 4.3 or greater?

'm interested in running the open-source WordPress <http://wordpress.org/> blogging software and I was wondering if my account supported the following: * PHP 4.3… (διαβάστε περισσότερα)

'm interested in running the open-source WordPress <http://wordpress.org/> blogging software and I was wondering if my account supported the following:

  * PHP 4.3 or greater
  * MySQL 4.1.2 or greater
  * The mod_rewrite Apache module

Thanks!

Ερώτηση από silvica 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to know where my kids have browsed...and prevent private browsing and retain history/ do not allow history deletion

My kids are smart...they delete the history so I am unable to tell where they have been. I wish to disable the history delete button as well as prevent private browsing. … (διαβάστε περισσότερα)

My kids are smart...they delete the history so I am unable to tell where they have been. I wish to disable the history delete button as well as prevent private browsing. How do I do this??? HELP Please break this down to very simple terms. I wish to do this, but am not a techy!

Ερώτηση από angelstar7 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps telling me to upgrade to the latest version, but when I download the new upgrade I get this message: The operation cannot be completed because you do not have sufficient privileges for some of the items.

Firefox keeps telling me to upgrade to the latest version for my Macbook, but when I download the new upgrade I get this message: The operation cannot be completed becaus… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps telling me to upgrade to the latest version for my Macbook, but when I download the new upgrade I get this message: The operation cannot be completed because you do not have sufficient privileges for some of the items. This is my computer and I am the soul user. What privileges am I missing? This is irritating please help! I don't have time to mess with this.

Ερώτηση από johrt 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Svetlana 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Wben we move the new version to applications it say: cannot do it because firefox is in use. now what?

cannot add more to the description. The new version downloads but will transfer to "Applications." and we receive the above message

Ερώτηση από JohnGCox 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i have got a zip file "tar.bz" how to install firefox from it

Hi! I am using an older version of firefox , so i downloaded the latest version for linux. I got a zip file "firefox-4.0.tar.bz2". But i don't know how to install it. can… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I am using an older version of firefox , so i downloaded the latest version for linux. I got a zip file "firefox-4.0.tar.bz2". But i don't know how to install it.

can anyone please say me the way to install it. and after installing will the plugins that i use from my previous version will be there in this new version by default or again do i need to install them?

thanking you, smile

Ερώτηση από roopa 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't see all architechture and content, including pictures, with this web browser. How do I change the settings?

I can't find out how to cgange my settings to allow all the content of web pages to be visible. I may have changed the settings to be effeicient as I was using a dongle a… (διαβάστε περισσότερα)

I can't find out how to cgange my settings to allow all the content of web pages to be visible. I may have changed the settings to be effeicient as I was using a dongle and wanted to use less credit up. I can't work out how to restore it so I can see all the content. Can anyone help me?

Ερώτηση από RichardTulloch 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Xircal 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I was update my FireFox to 4.0.1,but when i try to intall extension,it report my FireFox is 3.0.8,why?

I just update my FireFox from 3.5 to 4.0.1,but when i try to intall extensions which need FireFox 4.0.*,it report my FireFox was 3.0.8 and cannot intall.when i choice a… (διαβάστε περισσότερα)

I just update my FireFox from 3.5 to 4.0.1,but when i try to intall extensions which need FireFox 4.0.*,it report my FireFox was 3.0.8 and cannot intall.when i choice an extension which suport 3.0.*-4.0.*,it works well.

Ερώτηση από cp933@hotmail.com 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Newest upgrade is not compatible with Mac10.4.11. Hate the warnings when I can't do anything about it. Suggestions?

I have downloaded newest version but it will not operate on eMac 10.4.11. Are there any alternatives that will provide adequate security?

Ερώτηση από djdore 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν