Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

So that I can transfer to my reloaded OS on another harddrive, where are the bookmarks archived in the computer i.e. its folders or another location?

So that I can transfer to my reloaded OS on another harddrive, where are the bookmarks archived in the computer i.e. its folders or another location?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The firfox won't do the software updates. When I try it say error and to please report it.

I'm trying to do the software updates and when I try to run it, it say error and to please report it. This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to do the software updates and when I try to run it, it say error and to please report it.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm a new Linux user trying to upgrade to 3.6. It's downloading but not installing. What am I doing wrong?

I want to upgrade to 3.6. Download is showing in the download box. When I open it, it opens in an archive window and shows a list of files. None of this makes sense to me… (διαβάστε περισσότερα)

I want to upgrade to 3.6. Download is showing in the download box. When I open it, it opens in an archive window and shows a list of files. None of this makes sense to me. How do I install the upgrade?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I need Expert Decomposition of classes in Source Code for my reaserch purpose. Any body can help me in this regard?

I need Expert Decomposition of classes in Source Code of Firefox for my research purpose. Any body can help me in this regard? This happened Not sure how often … (διαβάστε περισσότερα)

I need Expert Decomposition of classes in Source Code of Firefox for my research purpose. Any body can help me in this regard?

This happened

Not sure how often

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I receive certain emails from a specific address but not other emails.

I receive some emails from Berkeley Parent Network, such as Advice but not the Marketplace email. here is information from their site: Your email service may allow you t… (διαβάστε περισσότερα)

I receive some emails from Berkeley Parent Network, such as Advice but not the Marketplace email. here is information from their site: Your email service may allow you to add email addresses to a "white list" that you want to accept mail from. The sender on all the BPN newsletters is "bpn_admin@lists.berkeley.edu". The newsletters are actually mailed from chignik.berkeley.edu (IP address: 169.229.248.172)

This happened

Not sure how often

== a few months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

im doing a data entry work, in which a rreport is submitted after the work . There is a security code which we have to put it. But currently the code is not shown onthe page.

The security code didnt appear on my firefox webpage.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when i scan and want to attach the item scanned does not appear.

i used to be able to scan and item and when i went to attach it would appear with the date scanned and i could then just click and it would attach. now after i scan and g… (διαβάστε περισσότερα)

i used to be able to scan and item and when i went to attach it would appear with the date scanned and i could then just click and it would attach. now after i scan and go to "attach" it does not appear.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When a file is downloaded, i double click on it and right below the toolbar races across the screen very fast words like loading and untitled and goes on and on

After a file is downloaded, I double click to open it and just below the toolbar races very fast words like untitled or loading and i cant stop it unless i click on the r… (διαβάστε περισσότερα)

After a file is downloaded, I double click to open it and just below the toolbar races very fast words like untitled or loading and i cant stop it unless i click on the red x to clear the screen.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have saved some e-mails but when I try to open them they appear in non readable characters. What can I do to read them?

να κάνουμε συμβούλ how can I change these characters?

This happened

Not sure how often

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

cannot open yahoo or orkut through firefox

cannot open yahoo or orkut through firefox...... URL of affected sites http://orkut.com, http://facebook.com, http://yahoo.com, http://gmail.com … (διαβάστε περισσότερα)

cannot open yahoo or orkut through firefox......

URL of affected sites

http://orkut.com, http://facebook.com, http://yahoo.com, http://gmail.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot upload my profile pic in orkut ,but can through IE.pls help.

i a unable to upload the profole pic in orkut when using mozilla 3.6.3 , but does not have any such prob when using firefox 3.0.19 or IE. Pls help on this issue ASAP. Th… (διαβάστε περισσότερα)

i a unable to upload the profole pic in orkut when using mozilla 3.6.3 , but does not have any such prob when using firefox 3.0.19 or IE. Pls help on this issue ASAP.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I’ve just tried upgrading to firefox 3.6.8 but now firefox is not loading at all, what would happen if I was to uninstall and re-install firefox, would I lose all my bookmarks and information?

I've just tried upgrading to Firefox 3.6.8 but now Firefox is not loading at all, It keep say I most first close Firefox for the upgrade to continue, but Firefox is not o… (διαβάστε περισσότερα)

I've just tried upgrading to Firefox 3.6.8 but now Firefox is not loading at all, It keep say I most first close Firefox for the upgrade to continue, but Firefox is not open, should I uninstall Firefox and then try to re-install Firefox? But would I lose all my bookmarks and information if I was to do that?

Ερώτηση από lionel1 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

On certain sites (like chats), the shift symbols are not working correctly.

On certain sites (like chats), the shift symbols are not working correctly, but shift+letters works fine. I've tried changing the set keyboard language, as well as the ch… (διαβάστε περισσότερα)

On certain sites (like chats), the shift symbols are not working correctly, but shift+letters works fine. I've tried changing the set keyboard language, as well as the character encoding, but nothing works. I don't have this problem in IE.

Ερώτηση από dreamspr3 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

sometimes on startup, Foxfire starts as a process rather than an application such that I have to end it as a process then restart it as an application

When I click on the foxfire icon, the sound of the disk is heard. This soon stops. The hourglass appears for a short time and then disappears. There are no other signs th… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on the foxfire icon, the sound of the disk is heard. This soon stops. The hourglass appears for a short time and then disappears. There are no other signs that the program is running as a process other than using Windows TaskManager and looking in the process list. When this happen, I delete foxfire as a process and then restart it as I normally do. This usually works in getting it started.

Ερώτηση από ldelaney 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to block a site and it should be accessible only for a time period in a day. How do I do this please?

I want restrict access to a web site and it should be accessible only for a period of time in a day. How do I do this please?

Ερώτηση από zemirp 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i have seen that mozilla like internet explorer doesnt support text shadow in css

i came across this wonderful css script by which i can enable text shadow attribute to a text http://www.w3.org/Style/Examples/007/text-shadow<- i found it here. It do… (διαβάστε περισσότερα)

i came across this wonderful css script by which i can enable text shadow attribute to a text

http://www.w3.org/Style/Examples/007/text-shadow<- i found it here.

It does work in chrome and safari but IE8 and Mozilla 3.6 is having problems or doesn't support.

Ερώτηση από verligte 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν