Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to install various add-ons, I get "This add-on requires Firefox xx. You are currently using Firefox 3.0.15.", even thou I upgraded to 3.6.13.. Same with FF4.0b7, the add-ons page still sees I have 3.0.15 [SOLVED]

Same goes with the recenlty installed 4.0b7, the add-ons page still sees I have 3.0.15. Even now, when I'm typing, the 'educated guess' about my version is still 3.0.15.… (διαβάστε περισσότερα)

Same goes with the recenlty installed 4.0b7, the add-ons page still sees I have 3.0.15. Even now, when I'm typing, the 'educated guess' about my version is still 3.0.15. In troubleshooting info, you will see version 4.07b...

Ερώτηση από alisuca1980 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why do I get this message when trying to upgrade to Firefox 3.6, "the operation cannot be completed because you do not have sufficient privileges for some of the items"?

I have Mac OS 10.4.11 and now running Firefox 3.0.15. Tried to upgrade to 3.6 . Downloaded the upgrade, tried to move it into my App folder and got the message above. … (διαβάστε περισσότερα)

I have Mac OS 10.4.11 and now running Firefox 3.0.15. Tried to upgrade to 3.6 . Downloaded the upgrade, tried to move it into my App folder and got the message above. I am the only user on my computer and have full privileges.

Ερώτηση από vhsm 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since when does typing a sitename in Nav Window and entering get a BING search, and how to STOP?

I am used to typing a site-name into the navigation window, hitting "ENTER" and going to that website. Example: i Type in "Amazon", hit "ENTER" and I go to immediately to… (διαβάστε περισσότερα)

I am used to typing a site-name into the navigation window, hitting "ENTER" and going to that website. Example: i Type in "Amazon", hit "ENTER" and I go to immediately to Amazon. Now, since the last update, it does a Bing search. I don't WANT a Bing search, and if I did, I'd go to Bing myself.

This happened

Every time Firefox opened

== It just started after a recent update.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.01.15 will not allow use of Accelerator from Access The Net isp. Is there an upgrade I need?

I just upgraded to FireFox 3.01.15 and now my ISP accelerator will not work. I still can connect to the net, but at a slower speed without the accelerator. I am using Acc… (διαβάστε περισσότερα)

I just upgraded to FireFox 3.01.15 and now my ISP accelerator will not work. I still can connect to the net, but at a slower speed without the accelerator. I am using Access The Net isp with SlipStream sp integrator 6.0.2

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot upgrade from 3.0 to 4.0.1. I cannot get any help or report this because it keeps telling me to upgrade to 4.0.1, which I have now done 5 times! Someone please help me, I'm ready to quit firefox alltogether!

I have downloaded 4.0.1 5 times now. When I open my Firefox folder, it says I am running 4.0.1. In my change and remove programs, it is listed as 4.0.1. Yet when I go … (διαβάστε περισσότερα)

I have downloaded 4.0.1 5 times now. When I open my Firefox folder, it says I am running 4.0.1. In my change and remove programs, it is listed as 4.0.1. Yet when I go to a website it tells me I am running 3.0. Firefox help section reports that I am running 3.0 and tells me to upgrade before I can leave feedback. This site below is telling me I am running 3.0.15. This is affecting many of my apps. If I can't get this to upgrade correctly I am going to have to change browsers, and I LIKE firefox!

Ερώτηση από ConstanceLeeT53@aol.com 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ConstanceLeeT53@aol.com 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Migrating Mail Folders between systems

I have build a new system hardfile and want to migrate my mail folders from my old system to my new system. How do I do this? This happened Every time Firefox opened == … (διαβάστε περισσότερα)

I have build a new system hardfile and want to migrate my mail folders from my old system to my new system. How do I do this?

This happened

Every time Firefox opened

== I migrated from one system to another

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Where can I find other versions?

I tried upgrading to 9.0 version. It wouldn't work with my mcAfee site advisor. I WANT the site advisor. Where can I find a version of Firefox that will work with the Sit… (διαβάστε περισσότερα)

I tried upgrading to 9.0 version. It wouldn't work with my mcAfee site advisor. I WANT the site advisor. Where can I find a version of Firefox that will work with the Site advisor? It worked great before I upgraded to 9.0. I cannot recall which version I had that worked with site advisor.


also---

Now, I have 3.0.15 and I have also lost the extra tab bar that used to appear next to the last open tab. Nor do I have the "+" link at the end of that sequence to allow me to add another tab.

Ερώτηση από fmouie44 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fmouie44 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

incompatability with lotus email system. ffox blocksmsend.

using lotus email system and when ffox 3.6 was recently downloaded. it seems to have incompatibility with the send protocol in the lotus email system. it's not a problem … (διαβάστε περισσότερα)

using lotus email system and when ffox 3.6 was recently downloaded. it seems to have incompatibility with the send protocol in the lotus email system. it's not a problem when using big softy or safari. unable to send the emails.

Ερώτηση από wbearc76 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting this even though I have downloaded the updated version of Firefox. URGENT! Your version of Firefox is no longer protected against online attacks. Get the upgrade - it’s fast and free! What is the problem?

Even though I have downloaded the new Firefox upgrade, I keep getting the following message URGENT! Your version of Firefox is no longer protected against online attacks.… (διαβάστε περισσότερα)

Even though I have downloaded the new Firefox upgrade, I keep getting the following message

URGENT! Your version of Firefox is no longer protected against online attacks. Get the upgrade - it’s fast and free!

Ερώτηση από Sharon757 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have the urgent message to update and i have a couple of times, but when i restart the computer it still has the message to update

i updated to the 7.0 like it wants to the computer goes thru the install process but still when i go back into the foxfire shortcut it says it still needs to update … (διαβάστε περισσότερα)

i updated to the 7.0 like it wants to the computer goes thru the install process but still when i go back into the foxfire shortcut it says it still needs to update

Ερώτηση από cberkley 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when I shut off the computer, firefox say's trouble with ending, and then it won't save my bookmarks that i had prior. I'm losing a lot of work why is this? It won't save my bookmarks.

when on websites, after certain time the computer freezes for time, the firefox commit charge seems to get too high to work properly. When I shut my computer to reboot, i… (διαβάστε περισσότερα)

when on websites, after certain time the computer freezes for time, the firefox commit charge seems to get too high to work properly. When I shut my computer to reboot, i lose my bookmarks that i had placed in my bookmark files. I lose a lot of work. Can i retrive this work somehow???

Ερώτηση από giraldo44 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will close a minute or so after I go on my gmail

After I open Firefox and get on my e-mail, Firefox just closes and everything ends. I have submitted a report as it is requested after each time it quits. I also tried to… (διαβάστε περισσότερα)

After I open Firefox and get on my e-mail, Firefox just closes and everything ends. I have submitted a report as it is requested after each time it quits. I also tried to get an upgrade, but it said my computer's operating system wouldn't take it. Not so, I have 10.6 (snow lepard). Why won't it download?

Ερώτηση από write 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Hasan 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 3.6.9 will not upload photos to Blackboard 8 Academic Suite, Blackboard's solution is to use Firefox 2.0.0.20 I need to use a more recent version of firefox. Any ideas?

I have windows 7 professional. My son is taking an online class (digital photography) which uses Blackboard 8 Academic Suite. Last week photos stopped uploading success… (διαβάστε περισσότερα)

I have windows 7 professional. My son is taking an online class (digital photography) which uses Blackboard 8 Academic Suite. Last week photos stopped uploading successfully. Blackboard's solution is to use Firefox 2.0.0.20. I had to uninstall Firfoz 3.6.9, and install the earlier version from a link provided by Blackboard. It worked, however Firefox popped up a message saying that this version is no longer supported and that I should update to 3.6

Ερώτηση από msyackey 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The ICON for Firefox results in "Firefox could not install this item because of a failure in Chrome Registration." Please contact the author about this problem.

I installed Firefox over a year ago and used it only a few times then remained with Internet Explorer. Clicking the ICON for Firefox results in a window"Firefox could not… (διαβάστε περισσότερα)

I installed Firefox over a year ago and used it only a few times then remained with Internet Explorer. Clicking the ICON for Firefox results in a window"Firefox could not install this item because of a failure in Chrome Registration. Please contact the author about this problem." This window opens three or more times, I keep closing it and then Firefox opens. I was asked to download Firefox 3.6 and I did, but the invitation to download it continues to pop up.

Ερώτηση από shifter223 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't add bookmarks even though I give 'command D'. I've tried adding them mannually, to no avail. I have a MacBookPro. It was working fine last week

I have been bookmarking sites and saw this morning that they do not show up in my bookmark file. Also, my history file is completely blank. These tabs were working just… (διαβάστε περισσότερα)

I have been bookmarking sites and saw this morning that they do not show up in my bookmark file. Also, my history file is completely blank. These tabs were working just dandy last week...what is the problem? I've tried going through the tutorials, to no avail. Thanks for your help!

Denise B

Ερώτηση από dbcreates 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i am having problems installing yahoo firefox 3.6.8 I have the download i can not seem to get it to run can some one please help in the install after the download?

I have firefox 3.0.15 and I am trying to move to 3.6.8. I have the download for 3.6.8 but when i try and run the install nothing seems to happen. I close firefox and re… (διαβάστε περισσότερα)

I have firefox 3.0.15 and I am trying to move to 3.6.8. I have the download for 3.6.8 but when i try and run the install nothing seems to happen. I close firefox and reopen and check the rev and it is still 3.0.15. I must be doing something wrong with the install any suggestions?

Ερώτηση από russbarcey 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have downloaded Firefox 8.0 but gmail etc have message do not support browser and suggest I update.

I uninstalled the beta version 4.0 and have downloaded 8.0 several times. When I go to gmail I get a message at the top that my browser is not supported and I should get… (διαβάστε περισσότερα)

I uninstalled the beta version 4.0 and have downloaded 8.0 several times. When I go to gmail I get a message at the top that my browser is not supported and I should get the latest version . . .

Ερώτηση από lsholes 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν