Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I place a + on my tabs

my tabs do not contain a + to open another tab. How can I place a + on a tab to open a new tab This happened Every time Firefox opened == do not know … (διαβάστε περισσότερα)

my tabs do not contain a + to open another tab. How can I place a + on a tab to open a new tab

This happened

Every time Firefox opened

== do not know

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox showing up to date and out of date at the same time.

Trying to use www.workflowy.com and the sites says my firefox is out of date. Help > About Menu shows I'm at 5.0.1 and up to date, but when I went to http://whatsmyuse… (διαβάστε περισσότερα)

Trying to use www.workflowy.com and the sites says my firefox is out of date. Help > About Menu shows I'm at 5.0.1 and up to date, but when I went to http://whatsmyuseragent.com/ it gave me this info: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12 (.NET CLR 3.5.30729)

also, here's for you http://whoisthecutest.com/

Ερώτηση από mitchofy 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't download new 5.0.1 version don't "have authorization"... I own the computer!

When I access Firefox I get a message that I'm no longer protected against attacts - I need the new Firefox 5.0.1. So I download it and when I go to install it I'm denie… (διαβάστε περισσότερα)

When I access Firefox I get a message that I'm no longer protected against attacts - I need the new Firefox 5.0.1. So I download it and when I go to install it I'm denied because I "don't have authorization for some components". I own the computer if I don't have access who does?

What do I need to do to access the new program?

Ερώτηση από larrydkuhl 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get the background "save as" feature back on my menu?

There is no "background save as" on my menu and I would like to get it back on my menu? How is this possible? What do I need to do in order to make this happen? Thanks! :… (διαβάστε περισσότερα)

There is no "background save as" on my menu and I would like to get it back on my menu? How is this possible? What do I need to do in order to make this happen? Thanks! :)

This happened

Just once or twice

== I installed the latest version of Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Foxfilter won't download. Get mesage that foxfire won't allow. When I check allow it starts to download. Asks me to restart foxfire. When I do nothing happens . Does not show in Tool Addons

have on desktop,dell with no problems. Trying to down load on laptop, gateway. previously had on laptop but could not change settings. decide to to remove and start all … (διαβάστε περισσότερα)

have on desktop,dell with no problems. Trying to down load on laptop, gateway. previously had on laptop but could not change settings. decide to to remove and start all over again

Ερώτηση από 42belmont 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have updated to latest version but gmail says that I have not and keeps sending me to the download browser page.

When I try to download the new version of Firefox, I get a window saying save file or cancel. When I hit save file, nothing else happens. I went through google chrome and… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to download the new version of Firefox, I get a window saying save file or cancel. When I hit save file, nothing else happens. I went through google chrome and downloaded the new version, went into downloads and deleted the old versions but I am still getting a message on gmail that I have not updated to the new version and when I try to go to certain sites I am sent to your upgrade browser window.

Ερώτηση από tammywcook 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trouble updating from Firefox 3.0.12 to Firefox 3.6

I am having trouble upgrading my Firefox application from 3.0.12 to 3.6. I have downloaded 3.6 and when I drag the icon into my applications folder it asks if I would lik… (διαβάστε περισσότερα)

I am having trouble upgrading my Firefox application from 3.0.12 to 3.6. I have downloaded 3.6 and when I drag the icon into my applications folder it asks if I would like to replace the current version. I click replace and then a message comes up saying I have insufficient privileges so it cannot be replaced.

I don't know how I could have insufficient privileges as I am the admin on my computer and the only one who uses it.

How do I gain sufficient privileges or how can I get around this problem?

Ερώτηση από AmandaFuller 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AmandaFuller 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Waited too long to say "yes" to save a password. Now Firefox will not save on that site.

I signed in at a secure site with a username and password. Firefox prompted me to save the password, but I waited too late and the prompt went away (I guess it assumed "… (διαβάστε περισσότερα)

I signed in at a secure site with a username and password. Firefox prompted me to save the password, but I waited too late and the prompt went away (I guess it assumed "no"). Now when I visit that site, it does not prompt me to save the password. Any way to get Firefox to prompt me again (without wiping out all previously saved passwords)?

This happened

Just once or twice

== I failed to respond to the prompt quickly enough

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.16 is showing User Agent for Firefox 3.0.12

I am running Firefox 3.6.16 on Win7. However, the UserAgent shows Firefox 3.0.12. Why is this? Some of the web platforms I work with do not support 3.0.12. I've even r… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox 3.6.16 on Win7. However, the UserAgent shows Firefox 3.0.12. Why is this? Some of the web platforms I work with do not support 3.0.12.

I've even redownloaded and reinstalled 3.6.16, but the UserAgent remains 3.0.12. How can this be fixed? Are there any FF addons that would cause this?

Ερώτηση από lkchapman 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

IPv6 not using actual IP address

IPv6 is active by default and uses an IP address that is not the actual IP address. This means we cannot configure a proxy script file to correctly work. Our only solutio… (διαβάστε περισσότερα)

IPv6 is active by default and uses an IP address that is not the actual IP address. This means we cannot configure a proxy script file to correctly work. Our only solution is to ban Firefox from compay computers and no longer support.

Ερώτηση από dwiltshi 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dwiltshi 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't install firefox coz instead of option to run file I only get save or cancel and when I save it nothing else happens what else do I need to do to allow installation?

I never get the option to run the file but only to save or cancel and after saving it its never get installed

Ερώτηση από tetevashumi 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I fix an error message saying, "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer " when I try to open a webpage from a hyperlink in Outlook?

When I click on a hyperlink in an email (Outlook), I get the error message "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer " and it won… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on a hyperlink in an email (Outlook), I get the error message "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer " and it won't open the hyperlink. None of my Outlook settings are blocking the hyperlink. How can I fix it?

Ερώτηση από ssluffman 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από bsbutler 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how can i find the bookmarks on disk?

I need to know where the bookmarks are located on disk. I can not start Firefox on the remote site and I want to copy the bookmarks to another site and start Firefox with… (διαβάστε περισσότερα)

I need to know where the bookmarks are located on disk. I can not start Firefox on the remote site and I want to copy the bookmarks to another site and start Firefox with the copied bookmarks.

Ερώτηση από maxfw 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook keeps telling me my version of firefox is not up to date and is insecure, but I have already updated 3 times.

Every time I go to facebook, a small box above where I put in my status update says this: You may want to upgrade your browser. You're using an old version of Firefox th… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I go to facebook, a small box above where I put in my status update says this: You may want to upgrade your browser.

You're using an old version of Firefox that is no longer supported and may be insecure.

To upgrade, open Firefox's Help menu and click Check for Updates...

I have updated 3 times and it still gives this message. its driving me crazy.

Ερώτηση από meganc0102 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Celtic_Daughter1 8 έτη πριν