Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Since being set up with Firefox, I have been unnable to access the icon at the bottom of monitor, for zooming in or out to change size etc.,

When I was with Internet Explorer, at the bottom right of the monitor, I had an icon enableing me to zoom in and out, and enlarge text, I can not find this with Firefox. … (διαβάστε περισσότερα)

When I was with Internet Explorer, at the bottom right of the monitor, I had an icon enableing me to zoom in and out, and enlarge text, I can not find this with Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

== Recently, when Sympatico set me up with Mozilla Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

hi i can't open this site www.afstudent.com in my firefox

but this site is open by opera URL of affected sites http://www.afstudent.com … (διαβάστε περισσότερα)

but this site is open by opera

URL of affected sites

http://www.afstudent.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

what is the setup to enable viewing of images in my e-mails and to view attachments, without needing to download them first.

When an e-mail comes in, it won't show the embedded images. Also...I no longer have the choice to view any attachments I select. I am only allowed to download the attachm… (διαβάστε περισσότερα)

When an e-mail comes in, it won't show the embedded images.

Also...I no longer have the choice to view any attachments I select. I am only allowed to download the attachments...not view them. Where is the setup to change these options?

Ερώτηση από designpro 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I upgrade from Firefox 3.0.1 to 3.6 on a PC with Windows 2000 and Panda Internet Security?

Since version 3.0.1, no version of Firefox loads and allows access to the Firefox Start page. The start page will not load. If I disable Panda IS when I load a newer ve… (διαβάστε περισσότερα)

Since version 3.0.1, no version of Firefox loads and allows access to the Firefox Start page. The start page will not load. If I disable Panda IS when I load a newer version than 3.0.1, the reaction is worse - but it still won't load. Re-loading version 3.0.1 gets me right back in business (it loads perfectly) but now I am unprotected running that version. I tried posting this question earlier, but it never showed in the posted queries list. When I did it today, it said the question had been asked before, but I had to sign in to this thing to go further (no response to the 'previously asked question' provided.) Now can I see the answer?

please advise.

Ερώτηση από DBC1 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Swapnilrustagi 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Need to upgrade to 6.0, but will not download and tells me to save and then what?

I am trying to upgrade to 6.0 and when i try to do so, it tells me to save the file - where to? and then how do i download this version i need very simple instructions - … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to upgrade to 6.0 and when i try to do so, it tells me to save the file - where to? and then how do i download this version i need very simple instructions - i know how to open up a terminal and can do it that way if you explain it to me thanks

Ερώτηση από rawgal 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rawgal 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

audio play button obscured

Audio play button obscured URL of affected sites http://cknw.com (Bruce Allens reality check) … (διαβάστε περισσότερα)

Audio play button obscured

URL of affected sites

http://cknw.com (Bruce Allens reality check)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I've downloaded the new Firefox, when prompted to drag the icon the the applications folder, it'd says I don't have sufficient priveleges for some of the operations?

When I attempted to download the newest version I couldn't finish the upgrade because a pop up window tells me I don't have sufficient privileges for some of the operatio… (διαβάστε περισσότερα)

When I attempted to download the newest version I couldn't finish the upgrade because a pop up window tells me I don't have sufficient privileges for some of the operations.

Ερώτηση από motor26717 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't get Firefox to load some of my pages. My error message reads as follows-javascript:ScreenDisable(");GetMenuPage('218:WeekendDetailExport'); Can anyone help with this???? What does it mean??

Question I can't get Firefox to load some of my pages. My error message reads as follows-javascript:ScreenDisable(");GetMenuPage('218:WeekendDetailExport'); Can anyone he… (διαβάστε περισσότερα)

Question I can't get Firefox to load some of my pages. My error message reads as follows-javascript:ScreenDisable(");GetMenuPage('218:WeekendDetailExport'); Can anyone help with this???? What does it mean?? I also got an URGENT message to upgrade my version (8.0) for security attack reasons but can't find how to do so as your site says that the upgrades are automatic. HELP Pls

Ερώτηση από trainis 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από xr417 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

what does it mean when say enter the amount of it true or false?

this is the class paper I want to lntroduce this web browser, for coustumize the enviroment of it I read in book u shoud enter the amount of that true or false, or some o… (διαβάστε περισσότερα)

this is the class paper I want to lntroduce this web browser, for coustumize the enviroment of it I read in book u shoud enter the amount of that true or false, or some of them their default is true/false. best regards

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox will not wait long enough to find servers

I can only connect to the internet at 26.4. At least half of the times I try to connect to a site, FireFox comes back almost instantaneously and says it can not find th… (διαβάστε περισσότερα)

I can only connect to the internet at 26.4. At least half of the times I try to connect to a site, FireFox comes back almost instantaneously and says it can not find the server. It simply will not wait long enough! It usually will eventually find the server if I ask it try again several times. Is there any setting I can change to force FireFox (3.01) to wait a little longer before it gives up? This is driving me crazy! It's hard enough having waiting for several minutes for sites to come up when I have found the server .

Ερώτηση από w1gql 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από w1gql 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Degrade Theme. New one does not work as old one did

I do not prefer the large icons that areo fox theme is providing. I want to degrade the theme. I dont use this computer that often (once a week). I have been using it for… (διαβάστε περισσότερα)

I do not prefer the large icons that areo fox theme is providing. I want to degrade the theme. I dont use this computer that often (once a week). I have been using it for years and I just want this theme to feel natural

Ερώτηση από fdaf 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

web page that i need to access with Foxfire 3.6 is too small to read. How do I enlarge print?

Locking duplicate thread. Please continue here: /questions/831432 I have a new Toshiba Satellite. My hand seems to rest on the touch pad when I do not intend it too. I … (διαβάστε περισσότερα)

Locking duplicate thread.
Please continue here: /questions/831432

I have a new Toshiba Satellite. My hand seems to rest on the touch pad when I do not intend it too. I was reading something on Blackboard, for a course and suddenly it began to get so small, I can no longer read it. It continues to be that size, even though I have logged off. When I restart, everything accept that sight is normal size.

Ερώτηση από suzcolvin 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από David McRitchie 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to load the updated version it says I do not have sufficient priviledges for some of the items

I have used Foxfire for some time. Recently, the screen prompts me to download a newer version. When I try to do so, and move the icon to the Application file, it says an… (διαβάστε περισσότερα)

I have used Foxfire for some time. Recently, the screen prompts me to download a newer version. When I try to do so, and move the icon to the Application file, it says an older version exists and do I want to replace. I say yes and then get the message that I do not have sufficient priviledges for some items.

Ερώτηση από marthad307 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Popup dialogue box

I recently had to restart my computer and am using the older version of Firefox. My problem is that whenever I try to download an application, the popup dialogue box that… (διαβάστε περισσότερα)

I recently had to restart my computer and am using the older version of Firefox. My problem is that whenever I try to download an application, the popup dialogue box that asks me where or what I want to do with that file is so tiny that I cannot get it to a bigger size. How do I get it to be bigger??

Ερώτηση από kiyomi 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Midhun M 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I recently bought a new computer. my old drive is now the slave drive (G). How can I access the bookmarks from that drive?

I recently bought a new computer. My old drive is now the slave drive (drive G) in my new computer. How and where can I access those old bookmarks from that drive? … (διαβάστε περισσότερα)

I recently bought a new computer. My old drive is now the slave drive (drive G) in my new computer. How and where can I access those old bookmarks from that drive?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What I would call "body" copy is appearing in an unreadable script font on web pages and in emails since upgrading to Firefox 6.0, what can I do to resolve this?

Since upgrading to Firefox 6.0, some copy is appearing in a script font that is really difficult to read. I first noticed it in the body of an email I received, but then … (διαβάστε περισσότερα)

Since upgrading to Firefox 6.0, some copy is appearing in a script font that is really difficult to read. I first noticed it in the body of an email I received, but then saw it on some web sites I was visiting. It also appears when I am typing.

I am on a Mac.

Ερώτηση από rstancer 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When attempting to download the new version of FoxFire I don't get the prompt to drag the icon to the application folder.

My computer is a 2008 MacBook. My gmail window prompts me to update to the new 6.0.2 version of Foxfire, which I've tried to do many times over the fast few months, alwa… (διαβάστε περισσότερα)

My computer is a 2008 MacBook. My gmail window prompts me to update to the new 6.0.2 version of Foxfire, which I've tried to do many times over the fast few months, always with the same results. The first step to download 6.0.2 to the desktop works fine. The second step tells me to drag the icon to the Application Folder when prompted. It never prompts me to drag it to the Application Folder; I've waited up to 10 minutes for this prompt. When I try to drag it without the prompt the Application Folder it seems to work. In step three I'm to drag the Application Folder to the Foxfire icon in the menu bar at the bottom on the screen. When I try the Foxfire icon won't except the Application Folder. Please help, my gmail is working less and less well.

Thank You, Linda Longacre

Ερώτηση από LindaLongacre 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από mountainlover1 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

MacAfee says Real-Time internet security turned off when accessing via Firefox.

Although the MacAfee green OK sign comes on when accessing e-mail in xplornet.ca via Firefox ( my default), a pop-up message tells me that MacAfee protection in real-time… (διαβάστε περισσότερα)

Although the MacAfee green OK sign comes on when accessing e-mail in xplornet.ca via Firefox ( my default), a pop-up message tells me that MacAfee protection in real-time is turned off.Clicking on the "Turn on" button returns me after seconds to the red "turned Off" alert.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν