Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps logging user out of Active.com after 10 to 15 minutues, any suggestions?

We use activenet.com here at our local recreation center to check people in for memberships. We use IE in the past, but the newer version is so slow. We switched to Fir… (διαβάστε περισσότερα)

We use activenet.com here at our local recreation center to check people in for memberships. We use IE in the past, but the newer version is so slow. We switched to Firefox and it works great as far as speed. Only one issue with it though now. If it sits idle for about 10 to 15 minutes and you try to type someone in, an error comes up that says "Session has expired. Login to continue" You click "ok" and it doesn't log you out of the website, but it does take you back to the main screen and doesn't check that individual into the software. Any way to make it so Firefox doesn't log you out of the session so quick?

Ερώτηση από bgegg04 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

drop down arrow at end of URL won't display recent websites

Using a MAC and just "upgraded" to Firefox 15.0.1. Previously, I was able to quickly select a website frequently used, such as facebook, simply by selecting the drop dow… (διαβάστε περισσότερα)

Using a MAC and just "upgraded" to Firefox 15.0.1. Previously, I was able to quickly select a website frequently used, such as facebook, simply by selecting the drop down arrow at the far right end of the URL line. Now when I select the drop down arrow or attempt to "star" a website, it simply blinks at me but doesn't drop down to display the previously and frequented sites for selection.

Ερώτηση από dustindavis 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm using Firefox 15.0.1 for Mac. In a previous version, I chose to "prompted" for every cookie that tries to load. How can I turn this off in FF 15.0?15.0?

bold textThis option to be "prompted" for each cookie does not appear to exist in Firefox 15.0.1. I'm using OS 10.6.8

Ερώτηση από ZephyrMan 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 15 does not remember auto logins and bank security questions ?

firefox 15 does not remember auto logins and bank security questions and my sign in seal for yahoo mail. have tried going to tools>options>privacy and used custom … (διαβάστε περισσότερα)

firefox 15 does not remember auto logins and bank security questions and my sign in seal for yahoo mail.

have tried going to tools>options>privacy and used custom setting for cookies and it still did not help

my bank and yahoo are listed in the cookies list

Ερώτηση από dante4566 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook on Firefox doesn't show chat box on the left

Hey! Many times I opened facebook to find it blank(a white page with only text - such as facebook, find friends etc.). In addition, I never see the boxes on the left(prof… (διαβάστε περισσότερα)

Hey! Many times I opened facebook to find it blank(a white page with only text - such as facebook, find friends etc.). In addition, I never see the boxes on the left(profile pics of friends) of the page from which you can access the chat(not the right bar!!!)

How can I fix these problem?

Please note that I already tried to disable all my addons.

Ερώτηση από madison.online 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hello-i get a "FILE NOT FOUND" message when i use some (not all) of ebay motors. i can send a copy of the message (quite long)

here is a copy opf the "FILE NOT FOUND" message iget. I am trying to open a listing for a car (not a part-it works there) and after the listing opens, it changes to this… (διαβάστε περισσότερα)

here is a copy opf the "FILE NOT FOUND" message iget. I am trying to open a listing for a car (not a part-it works there) and after the listing opens, it changes to this message. it is coming with "chrome" as the http heading

Firefox can't find the file at jar:file:///C:/Program Files/Mozilla Firefox/omni.ja!/chrome/browser/content/browser/undefinedsrx.ebayrtm.comrtm?RtmCmd&a=json&p=885:1578:1527:1577:973:11575:974:825:827:829:283:280&ph=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0&ev=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1&l=68gs400&g=a6d83d101390a0b587021972ffdd1a03&uf=1&c=1H4sIAAAAAAAAAGVUS2/jNhC+B8h/ILBADwXXS4qiSMXgIX6kdZs4RuUkKBBgQdtcm4gsuaRUx/9+h6TtQ3sazszHec98qXSHKnNARCJK7hi7owI9VUuUEZrd3hyyUigSKKFnStRD6zbo/Q499b7TzRZVmaQoYrnKaCYEpTywjKp927XOD/yuPQzMSp8G63YPKlqWimWkFJwKRngeREUWHdAyP1Oq/jbaYfDI8ZP+MDj4xU/txtT47Bovnd3jNTDtHk+brW0MzgcFkutTjSpdG9PgibP/GrQ8HQzmyB+MARu2NnprcIkpIbjqVyhZjYng6WdnnG0dGrd16/Co1usPpJsNetvZzuBZ8381nvf7lXGo/YHGp9o2G+M8lhCdbvzeem/bBpxXi+l0gkft5pTCedC+G4Xfb9oBsjvhV7Oz69qgTWs8mj8v0U5D7LpB5tP6zkKtj/+FLm1XGzyuQ6meDx148jhljpxehy/2HPDwXBFoLdkfdmir+61BBwgAajFEj0Z3O8ihAuqHaDxBi1qfjANrP0x3Qg8g7525Wk9VRysHrfGxPr6H8jYh2W+P0AlUt+uPIbpvOvv1EZ5oFKFDFDvi0L11K70dooX23jTbqwQv2iMwl2QepxO0bpvOtTUE25j6WwXvlbkK/dF2690w/IaeNBsb/kHikIPrrTdBGIDgKRoOsfgL8wbNao9XNiaPH3pTpxb9pn1bh6mC2YvlQ6MTXkD8ujMArmvjYFZZlivo1vfqZVSN/5qNppMglELJ1+qPP/+Z/Xp7s7YbRbP3nhBCKUn0TMKqAJZxwsucCyZ5gTNGZC4KLjmXOGxKIUjJc5ZjyogoqKSMixznhDAqS8KkDMtKOUu7I5kCbHiCGjYNxpxEBcijUKjglmaKkoQqkoAm8CCCiSrCv0FC5Gr8+2w+rabf71/Gy9nzPErZ1QLYYrnIKWNlmbxlgqdw6JkKqcxIn2DbwlVI2Y+18+gXtHQ9dCWJwp6n13nNr3WieZ7iBMtFxorgmMiYU6kCJ6M6nSxGmHqGgXyPspRgCiRXWdQTtYDRf7XmOOvMfm4+uyBWNLZEyTwdPHlO8XIAhRLXspBLGFlRwj8mcE4xZzgroVWMZBJD/yJTUJwzzEvMASDi4eHxwLJCvXiziTYutzZT0HcCY1VGRK6+lvFVFKoUtzc/AWjMLwW1BQAA&ord=1347125597493&e=USC:2&z=11&bw=1024&bh=629&cg=a6d844fe1390a0aa12547d64ff87d0d4&enc=UTF-8&v=4&rnc=1&cb=vjo.dsf.assembly.VjClientAssembler._callback0&_vrdm=1347125598452.

Ερώτηση από 68gs400 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από finitarry 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

audio and video won't play on websites

When I go to pandora, youtube or any video website (hulu, amazon, etc) the website loads but no video or music plays. They work fine on internet explorer so the problem i… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to pandora, youtube or any video website (hulu, amazon, etc) the website loads but no video or music plays. They work fine on internet explorer so the problem is with mozilla. Updated plugins, reloaded mozilla, still the same problems

Ερώτηση από rajona 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I clear cache yet keep the thumbnails in NewTab?

The earlier thread, and the on-line help, imply that Use Custom Settings for History lets you specify what gets kept, and what gets cleared, in the Clear History when Fir… (διαβάστε περισσότερα)

The earlier thread, and the on-line help, imply that Use Custom Settings for History lets you specify what gets kept, and what gets cleared, in the Clear History when Firefox Closes settings box. But I cannot use this combination to clear the cache, without it also clearing the thumbnails I have carefully set up in NewTabs. Am I asking too much?

Ερώτηση από sladroad 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

adobe flash update

I just updated my adobe flash player but it wont work on firefox. everytime i try to watch a video i get nothing and now i can't even go back to a different version. … (διαβάστε περισσότερα)

I just updated my adobe flash player but it wont work on firefox. everytime i try to watch a video i get nothing and now i can't even go back to a different version.

Ερώτηση από lenny16 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot alter the keyword url value in about:config

I have always had my mozilla set up to use google as the address bar search engine, but it has just unexpectedly changed to australian Yahoo. I have gone into about:confi… (διαβάστε περισσότερα)

I have always had my mozilla set up to use google as the address bar search engine, but it has just unexpectedly changed to australian Yahoo. I have gone into about:config and sure enough my keyword url has been changed to "http://au.search.yahoo.com/search?fr=greentree_ff1&ei=utf-8&ilc=12&type=937811&p=". I can open the change string value box and type in the text field, but when I close the box it doesn't save my text, just stays as yahoo. I cannot even rest the value...

Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από mcdoofa 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox crashes after about 10mins of browsing sometimes less sometimes more. i have tried the crash solutions outlined and even reinstalled my operating system but it st… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes after about 10mins of browsing sometimes less sometimes more. i have tried the crash solutions outlined and even reinstalled my operating system but it still crashes please help. also safe mode appears to work but i cannot confirm that.

Ερώτηση από satchmo 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do i submit a question? i keep getting directed to endless text that has notrhing to do with the question ive asked

firefox's latest "update" made all my toolbars, tabs, and bookmarks go away. how do i get them back? i cant go to any websites; there are NO buttons or tabs. i don't … (διαβάστε περισσότερα)

firefox's latest "update" made all my toolbars, tabs, and bookmarks go away. how do i get them back? i cant go to any websites; there are NO buttons or tabs. i don't even know if or how i'll get an answer to this question

Ερώτηση από pentooling 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot click certain things on firefox and don't know how to fix it.

Okay so this problem started today. I know nothing about computers so a detailed response would be really helpful. When I go on any website, I can't click certain things.… (διαβάστε περισσότερα)

Okay so this problem started today. I know nothing about computers so a detailed response would be really helpful. When I go on any website, I can't click certain things. For example, on Facebook, I cannot click to update my status and I cannot click anything in the top blue bar. Nothing is blocking them, my cursor just won't click them. I can't download music from sites or do anything that I want to do. I am not sure if it is Firefox or if it is just my computer, because a couple days ago my cursor wasn't working at all unless I plugged a computer mouse into my laptop. I really don't want to download another browser, so I wanted to check here for some solutions. Do you think it is a hardware program? If so is it an easy fix? Thanks!

Ερώτηση από SweeneyTodd 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why cant I send a PDF file to an e-mail with firefox?.

when I try and send a PDF file to a e-mail address using my adobe..it wont work.. they send me to IE.. which I dont use..I tried to use what they call "send online" did … (διαβάστε περισσότερα)

when I try and send a PDF file to a e-mail address using my adobe..it wont work.. they send me to IE.. which I dont use..I tried to use what they call "send online" did not work either..can you only do this thru other servers???

Ερώτηση από curleyshirley1 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από finitarry 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why did the 15.0.1 update remove ALL my extensions?

After updating Firefox 15 to 15.0.1 on my Windows 7 - 64 machine, I restarted the program as requested... and ALL my extensions are now gone, except for Avast WebRep? WT… (διαβάστε περισσότερα)

After updating Firefox 15 to 15.0.1 on my Windows 7 - 64 machine, I restarted the program as requested... and ALL my extensions are now gone, except for Avast WebRep? WTF? Seriously? Ok, well as much as a PITA as this is, no problem as I have SYNC setup to make sure my extensions are stored and shared also... so I will just run SYNC and tell to SYNC with the online data.... right? WRONG! Now its not working for some reason either!

It seems Mozilla is forgetting the things that made them popular to begin with... no bugs, stability, and NOT changing/installing/uninstalling things without the users permission.

If Im going to have to keep dealing with a buggy program that keeps changing things without my permission, I might as well go back to I.E.

Ερώτηση από SilverFox66 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν