Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My yahoo page loads but is not formatted properly with FF 15.0.1. How to fix?

After upgrading to Firefox 15.0.1, my yahoo home page no longer fits the screen. All of the information is there, but the format is not correct, and the page is way too … (διαβάστε περισσότερα)

After upgrading to Firefox 15.0.1, my yahoo home page no longer fits the screen. All of the information is there, but the format is not correct, and the page is way too large for the screen.

I can reduce the size of the page on the screen, but the fonts and spacing are still wrong. The page displays properly on Chrome.

Ερώτηση από Ace1000 8 έτη πριν

Απάντηση από Ace1000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can not open hotmail emails with firefox. After this happened I was able to use Explorer for 2 days. Now I can't even use that.

I can see my email page but can do nothing with it. I have resarted the programs and disabled plugins. Nothing works.

Ερώτηση από jphasenaur 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot remove Kurpira from being my start page when i open firefox

Downloaded Kurupira for crossword puzzles. Now my browser opens to their web page. I unistalled Kurupira but still goes to their start up page. I have changed my homepage… (διαβάστε περισσότερα)

Downloaded Kurupira for crossword puzzles. Now my browser opens to their web page. I unistalled Kurupira but still goes to their start up page. I have changed my homepage using tools, but has not helped even though my options state my home page it still goes to Kurupira home page.

Ερώτηση από stlgary 8 έτη πριν

Απάντηση από stlgary 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when downloading files by internet download manager sometimes shows the file name of downloaded video as videoplayback instead of the original file name

when downloading video files by the ( internet download manager) most of times the file name downloaded as ( video playback ) instead of actuly name of the files please l… (διαβάστε περισσότερα)

when downloading video files by the ( internet download manager) most of times the file name downloaded as ( video playback ) instead of actuly name of the files please let me know how to solve such problems?

Ερώτηση από mahfouth 8 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just installed 15.0.1 and it crashes every time I open it. Any thoughts?

I upgraded to 15.0.1 and every time I try and open Firefox is crashes and sends a crash report. I tried reloading several times. I have Windows Vista. I also cannot fi… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to 15.0.1 and every time I try and open Firefox is crashes and sends a crash report. I tried reloading several times. I have Windows Vista. I also cannot find a way to reload an earlier version. Help please.

Ερώτηση από Breuer100 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get back the functionality for the alphabetical drop down from my previous searches in the center Google search box of the Mozilla Firefox Start Page?

In the afternoon of August 24 I lost a feature on my Mozilla Firefox Start Page and I cannot figure out how to get it back. It concerns the Google Search area in the MID… (διαβάστε περισσότερα)

In the afternoon of August 24 I lost a feature on my Mozilla Firefox Start Page and I cannot figure out how to get it back. It concerns the Google Search area in the MIDDLE of the page. Previously, when I would want to do a search, for example Amazon, I would type the letter 'A' and, because I had typed 'Amazon' in that Search box before, an alphabetical drop-down menu would come up with 'Amazon' in it. I could then click on that word without having to type the rest of it. That option is no longer working.

I had done an Adobe Reader update that Friday morning, so I thought that might be why this happened,. I did a System Restore and took the system back to Tuesday, August 21. That did not help.

I ran CCleaner and cleaned the Registry also. Interestingly enough, I found that right after I do that and then open a Mozilla Firefox Start Page, the alphabetical drop down function is back in the center Search bar for one time, one search. After that it is gone again. I go in and do just CCleaner (no Registry cleaning required) and the same thing happens...the functionality is there for one search only.

I went in and made sure all my Add-ons/Plug-ins are up to date. I also ran a full system scan but no issues came up.

I am computer illiterate, so please bear with me. I have no idea if any of the things I tried would have helped or not.

I have Windows 7 and Firefox 15.0.1

I appreciate any help you can provide.

Ερώτηση από askmozilla 8 έτη πριν

Απάντηση από askmozilla 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My home page does not start

Hello, Help would be nice. I used Firefox for a long time and I had no problems in launching my home page until today. Problem : I do not know Symptoms : I can get my ho… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Help would be nice. I used Firefox for a long time and I had no problems in launching my home page until today. Problem : I do not know Symptoms : I can get my home page or whatever URL after using "Reset Firefox" in the tab Help>Trouble Shooting Information.

When living Firefox and getting back again, the problem still occurs. I do not know how to solve this problem. Thanks in advance for help. Regards Bernard

Ερώτηση από bernard_istasse 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks and History went missing after FF 15 update!

I just updated FF to version 15.0.1 and all my bookmarks and history are missing! I've tried to restore them from FF bookmarks backup but was unable to. PLEASE HELP! … (διαβάστε περισσότερα)

I just updated FF to version 15.0.1 and all my bookmarks and history are missing! I've tried to restore them from FF bookmarks backup but was unable to. PLEASE HELP!

Ερώτηση από patdi74 8 έτη πριν

Απάντηση από patdi74 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Import Favorites

When I import favorites from Internet Explorer, the favorites do not get imported. The "From Internet Explorer" folder gets created, but no favorites are actually import… (διαβάστε περισσότερα)

When I import favorites from Internet Explorer, the favorites do not get imported.

The "From Internet Explorer" folder gets created, but no favorites are actually imported.

I have checked the "C:\Users\USERNAME\Favorites" folder to make sure they are there, and they are.

This is a new problem that started with Firefox 15.

Ερώτηση από dezzo 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After updating to 15.0.1 Firefox opened from C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\updated\firefox.exe

After updating to 15.0.1 this afternoon on a Win 7 64-bit machine, I restarted Firefox. Immediately Comod started showing warnings that firefox.exe was not a recognized p… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to 15.0.1 this afternoon on a Win 7 64-bit machine, I restarted Firefox. Immediately Comod started showing warnings that firefox.exe was not a recognized program and was asking to access plug-in container, SVC host, and other things. Weird. So I look in Comodo and Explorer and it says the process is running from this path:

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\updated\firefox.exe

Except there is no Updated folder. This happens even when clicking the firefox.exe file in the Mozilla Firefox folder.

Is this normal?? It seems not correct.

Ερώτηση από amezri 8 έτη πριν

Απάντηση από amezri 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Search-engine hits -- shortcut for next/previous page?

This probably relates more to features than to problems, but thought I'd start here. When using a search engine (my personal favorite is multi-engine DogPile, URL below),… (διαβάστε περισσότερα)

This probably relates more to features than to problems, but thought I'd start here.

When using a search engine (my personal favorite is multi-engine DogPile, URL below), typically there's a number of pages of results. At the bottom of each page there's a limited number of page-number links and one for "next" (possibly also one for "previous").

This may well depend on the specific page coding used on the site. But is there any shortcut that will work most places for activating the "next" link without actually scrolling to it?

Ερώτηση από MikeB-Cda 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am trying to make more than one customized bookmark toolbar. Is there a way to do this?

I would like to make separate bookmark tool bars (i.e. one for sports bookmarks and another for news bookmarks, etc). When I create a new toolbar, the only items that fir… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to make separate bookmark tool bars (i.e. one for sports bookmarks and another for news bookmarks, etc).

When I create a new toolbar, the only items that firefox allows me to add are not bookmarks but a limited set of icons/functions.

Ερώτηση από skydvr 8 έτη πριν

Απάντηση από TheOldFox 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What is keyboard stroke that invokes menu command with underline letter M in Move.

I use Windows 7 and am organizing my bookmarks in Firefox. I want to save time by using a keyboard stroke rather than the pull down menu with the Move command. Doesn't … (διαβάστε περισσότερα)

I use Windows 7 and am organizing my bookmarks in Firefox. I want to save time by using a keyboard stroke rather than the pull down menu with the Move command. Doesn't the underlined M mean a keyboard stroke should activate the MOVE command? I have tried the Ctrl key and the Alt key with the M to no avail. What key provides the right stroke to activate MOVE from the keyboard rather than the pulldown menu. I assume there must be a command; otherwise, why is the M in MOVE underlined.

Ερώτηση από MissionFig 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot Open New Tab by Clicking a Link in a Webpage

Another "feature" caused by an untested release of Mozilla's daily "Updates.... WinVista, FF15.0.1 When I right-click a link in a webpage and select "open in new tab", th… (διαβάστε περισσότερα)

Another "feature" caused by an untested release of Mozilla's daily "Updates....

WinVista, FF15.0.1

When I right-click a link in a webpage and select "open in new tab", the new tab appears with the link name in it but I have to select that tab to see its website. Didn't have to do that in previous versions of FF.

Oh, yes, I UNCHECKED the "Don't open new tabs until selected".

Ερώτηση από Skeezix 8 έτη πριν

Απάντηση από Skeezix 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla 15.0.1 gets stuck. You click on links and nothing happens. No wheels spinning, nothing. I open Firefox in a new window, the same thing. I can fix it onl

Mozilla 15.0.1 gets stuck. You click on links and nothing happens. No wheels spinning, nothing. I open Firefox in a new window, the same thing. I can fix it only by start… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla 15.0.1 gets stuck. You click on links and nothing happens. No wheels spinning, nothing. I open Firefox in a new window, the same thing. I can fix it only by starting task manager and closing all Firefox windows. [When I launch Internet Explorer, it has no problems.] Thanks for your help!

Ερώτηση από hurons 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't Preview my html doc using notepad ++ in FireFox. It's viewable in other browers. Plus, I had no problems before I upgraded to 15. Please Advise?

I used notepad ++ to save an html doc to my desktop. It's wrapped in the FireFox Icon. However, when I click to open it...nothing happens. Rt Click open with option Ex… (διαβάστε περισσότερα)

I used notepad ++ to save an html doc to my desktop. It's wrapped in the FireFox Icon. However, when I click to open it...nothing happens. Rt Click open with option Explorer and Chrome is fine. I want FF.

I had no problems last week viewing my programming work as I make changes.

I upgraded to version 15 2 days ago and this is the only html doc that will not populate. All other sites are fine both secure and non.

Ερώτηση από adamsi 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I select a tab, the history automatically shows up for that tab, how do you turn it off?

I don't want to have the little white history box show every time I switch a tab or click on one. It make me click off it somewhere, I find this very unproductive. … (διαβάστε περισσότερα)

I don't want to have the little white history box show every time I switch a tab or click on one. It make me click off it somewhere, I find this very unproductive.

Ερώτηση από brcimo 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is using an insane amout of memory?

Firefox, even with only Facebook open, is taking up at least 250,000-260,000k of RAM. I disabled all of my add-ons except for Adblock and Xmarks, and the only plugins ru… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox, even with only Facebook open, is taking up at least 250,000-260,000k of RAM. I disabled all of my add-ons except for Adblock and Xmarks, and the only plugins running are things like flash and java. It's staying around 250,000k, even after restarting.

Its causing firefox to freeze up and run really slow, even with only like..3 tabs open. It's freezing as I type, with only this site and Facebook open. I have 4 gb of ram.

Ερώτηση από SneaselKat 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν