Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

auto play block is no longer working Firefox 123.0 Linux

Auto play blocking is no longer working. media.autoplay.block-event.enabled true media.autoplay.blocking_policy 3 [tried 2] media.autoplay.default 5 [tried values] A… (διαβάστε περισσότερα)

Auto play blocking is no longer working.

media.autoplay.block-event.enabled true media.autoplay.blocking_policy 3 [tried 2] media.autoplay.default 5 [tried values]

Anyone have good values that block auto playing videos?

Ερώτηση από Galen Thurber 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 μήνα πριν

Tabs won't load after update, except for support.mozilla.orgg

Firefox automatically updated to 123.0. Now the only tabs that will open are to support.mozilla.org or similar mozilla.org links. Everything was fine this morning, but no… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox automatically updated to 123.0. Now the only tabs that will open are to support.mozilla.org or similar mozilla.org links. Everything was fine this morning, but now nothing works. This is problematic because I have a lot of tabs open for different sites that I work on daily.

Ερώτηση από narniansatx 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Fav Icons

I am trying to find answers in relation to my Favourites shorcuts not showing the Icon for some well known websites e.g BBC World News, CNN. Once answer found on the Fi… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to find answers in relation to my Favourites shorcuts not showing the Icon for some well known websites e.g BBC World News, CNN. Once answer found on the Firefox Forum is: Make sure that you allow pages to choose their own fonts.

Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced: [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"

This is just typical of many answers I find on the Firefox forums whereby the suggested solutions seem to bear no resemblance to my Firefox system. Am I using something different? Everything points to me having the latest up to date version of Firefox. For example if I click on the four horizontal line hamburger on top right of the screen I do not see anything that begins with "Tools" in the menu options. I see "Settings" and "More Tools" but none lead to "Options>Content: Fonts & Colors> Advanced: [X]. simarly, If I click on "Tools" in the menu at the top of the Browser nothing leads to "Options". Any suggestions please?

Ερώτηση από Sandgroper48 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Allow certain extensions to run only in private windows

I want certain extensions to be able to run in private windows, but not in normal windows. For example, I would browse normally without a VPN extension, and when I open a… (διαβάστε περισσότερα)

I want certain extensions to be able to run in private windows, but not in normal windows. For example, I would browse normally without a VPN extension, and when I open a private window, the VPN extension would be enabled.

Ερώτηση από Strong Sand 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

?cookies, failure to connect

My Kaiser website kp.org can't come up...the following error message: "The page isn’t redirecting properly Firefox has detected that the server is redirecting the requ… (διαβάστε περισσότερα)

My Kaiser website kp.org can't come up...the following error message:


"The page isn’t redirecting properly

Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

Ερώτηση από John C 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

"About Firefox" box shows error message "Failed to check for updates".

I have a macbook pro running Sonoma 14.2.1. A few days ago I noticed the computer didn't update to the current version of Firefox when I attempted to do so after being pr… (διαβάστε περισσότερα)

I have a macbook pro running Sonoma 14.2.1. A few days ago I noticed the computer didn't update to the current version of Firefox when I attempted to do so after being prompted that an update was available. I went to "About Firefox" and saw the error message "Failed to check for updates". Please help. Thanks.

Ερώτηση από WILLIAM RAMIREZ 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν

update popup reminder won't go away after update to ver 123.0

I updated to Firefox 123.0 a week ago, but the update reminder popup still shows on every Firefox startup. My computer is iMac 27" mid 2017, running on Ventura. Thanks, … (διαβάστε περισσότερα)

I updated to Firefox 123.0 a week ago, but the update reminder popup still shows on every Firefox startup. My computer is iMac 27" mid 2017, running on Ventura. Thanks, Dave

Ερώτηση από Dave 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Website not working correctly

As of a few days ago my login to my bank's website is not working. I can login, but the main page which should display accounts, etc. only displays the top half of the si… (διαβάστε περισσότερα)

As of a few days ago my login to my bank's website is not working. I can login, but the main page which should display accounts, etc. only displays the top half of the site, but not the lower half that should display the account information. I tried chrome, and that works fine. But I was wondering why FireFox is not displaying the website. I've been in contact with my bank and their I.T. department. And they claim there have been no changes or glitches, and their website should work with all majore browsers, including F.F. I do have a password manager, but I disabled that for the bank website. I've cleared cache numerous times. Rebooted, etc. I know there was a Microsoft Windows update a few days ago. In fact they sent 2 updates almost back to back. Which is unusual. I understand there have been cyber attacks recently. Don't know if that's related. Any ideas on how to get F.F. working on my bank's website? Thanks

Ερώτηση από Robert 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

constant translation issues no matter i have the language set.

ever since i was in Portugal, and a repairman needed my phone to access our contract for a car repair, my web pages constantly show up in Portuguese. no matter what i set… (διαβάστε περισσότερα)

ever since i was in Portugal, and a repairman needed my phone to access our contract for a car repair, my web pages constantly show up in Portuguese. no matter what i set my page to, and it SHOWS it is set in English, i still keep getting pages opening up entirely in Portuguese..and have to work my way thru to reset it BACK to English.

what is going on ?

Ερώτηση από dvpenna60 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

How to find blocklist

I accidentally blocklisted Tumblr - and the popup says to go to options, but when I look, there is nowhere for me to remove Tumblr from the blocklist nor can I find the b… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally blocklisted Tumblr - and the popup says to go to options, but when I look, there is nowhere for me to remove Tumblr from the blocklist nor can I find the blocklist itself.

Ερώτηση από Mardenlily 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Google signin for 3rd party app re-directing me to https://www.arkoselabs.com/

I created an account with chat gpt with my google login. Lately, when I try to log into it using Firefox, after I click the "Continue with Google" button, I am redirected… (διαβάστε περισσότερα)

I created an account with chat gpt with my google login. Lately, when I try to log into it using Firefox, after I click the "Continue with Google" button, I am redirected to https://www.arkoselabs.com/ !

After a few tries with the same result, I tried in chrome and had no issues accessing my account.

This one's stumpped me. I'm at a loss. Anyone else having this problem? Is it a redirect virus? Chrome is prone to the yahoo redirect virus. I'm wondering if this is similar or if there's somethin' wrong.

Ερώτηση από BJ 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

One drive

I want everything on my drive only. Not on cloud thru One Drive. I have tried searching but everything I find in incorrect. For example PC settings one drive etc. I can't… (διαβάστε περισσότερα)

I want everything on my drive only. Not on cloud thru One Drive. I have tried searching but everything I find in incorrect. For example PC settings one drive etc. I can't find anything that is correct for instructions. I don't even see anything that says as a one drive option. My next question is then what happens to everything that has one drive in the path where do they go? I don't want my local information saved anywhere other than my computer not a cloud somewhere. Is this something you can direct me to where I can solve this? Thanks

Ερώτηση από violets1040 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν

Firefox v123 Snap on UbuntuStudio 22.04 only works in Safe Mode

UbuntuStudio 22.04 uses the Firefox Snap package by default. The latest automatic update does not display pages correctly in normal mode, but does work correctly on Safe… (διαβάστε περισσότερα)

UbuntuStudio 22.04 uses the Firefox Snap package by default. The latest automatic update does not display pages correctly in normal mode, but does work correctly on Safe Mode. Snap.io lists only the latest version of Firefox so I was unable to ask snap to revert to the previous release (prior to 5 Mar 24) and by the time I had tried to investigate the previous version was no longer cached. I did not see a way to force a fresh download of firefox from the latest channel on snap.io.

I tried the snap beta channel for v124, but that exhibited the same problems.

I tried adding a symbolic link to colors.css after seeing firefox complaining that it could not be found when started from the command line. That removed the error/warning message but did not clear the problem with normal mode.

I use the en-GB locale extension only. The technical details about my PC are as follows:

 • Operating System: Ubuntu Studio 22.04
 • KDE Plasma Version: 5.24.7
 • KDE Frameworks Version: 5.92.0
 • Qt Version: 5.15.3
 • Kernel Version: 6.5.0-25-lowlatency (64-bit)
 • Graphics Platform: X11
 • Processors: 12 × AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor
 • Memory: 30.5 GiB of RAM
 • Graphics Processor: RAPHAEL_MENDOCINO

I have now downloaded v123 and installed it in my local home directory, and that version is working well. I have removed the firefox channel via snap. It is likely to be a fault in the construction of the snap for v123 that was not present for v122 prior to 5 Mar 24.

Ερώτηση από Emma 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 μήνες πριν

Menu-pulldowns malfunction, after a while of usage, on mac Sonoma -- must re-start Firefox to re-activate !

Menu-pulldowns malfunction, after a while of usage, on a large 2ndary monitor, on M1-Max macOS Sonoma -- I have to shutdown, and restart Firefox to re-activate ! … (διαβάστε περισσότερα)

Menu-pulldowns malfunction, after a while of usage, on a large 2ndary monitor, on M1-Max macOS Sonoma -- I have to shutdown, and restart Firefox to re-activate !

Ερώτηση από rsblanchard 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

bookmark backups not working on one device

I have a Mac desktop, a laptop with Windows 11, and an Android phone. I have about 120 bookmarks saved. On my Mac, they periodically backup fine and I can restore them … (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac desktop, a laptop with Windows 11, and an Android phone. I have about 120 bookmarks saved. On my Mac, they periodically backup fine and I can restore them if anything goes wonky. My phone and Windows laptop both show all the same bookmarks as the Mac. However, if I go to Manage Bookmarks to restore them on the Windows laptop, it shows many backups have occurred but only 5 bookmarks have been backed up. I have signed out of Firefox on all devices and signed back in. The Windows laptop did one correct backup showing the 120 or so bookmarks, and then every subsequent backup shows only 5 again. After a few weeks, the "correct" backup has been overwritten and is gone.

Anybody know what I can check to make the Windows laptop backup my bookmarks correctly?

Ερώτηση από tcpear32 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

Removing Pinterest

This is getting ridiculous! Recently the dam pinterest crap keeps popping up when hovering over images. I have yet to find a solution. It doesn't show in add-ons and appe… (διαβάστε περισσότερα)

This is getting ridiculous! Recently the dam pinterest crap keeps popping up when hovering over images. I have yet to find a solution. It doesn't show in add-ons and appears this pinterest crap has just recently showed up. Yes, this is crap!

Ερώτηση από zchopper62 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 μήνες πριν