Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes repeatedly on startup, even using safe mode fails 9 times in 10. Multiple crash reports submitted.

Firefox is the only application affected (latest 107.0.1, Windows 11 pro latest updates). I have updated all drivers, run system and memory checks, uninstalled deleted re… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is the only application affected (latest 107.0.1, Windows 11 pro latest updates). I have updated all drivers, run system and memory checks, uninstalled deleted remaining files and registry settings, twice actually all to no avail.

I have recently changed ISP but cannot see how that affects just Firefox (Chrome/Opera/Edge all work) and also moved to Bit Defender antivirus. Here I think I saw startup installations in Chrome etc for bit defender but never for Firefox. I have tried turning off all virus web protection still no joy.

I have looked briefly at the crash reports but with my level of expertise I can see no common crash reason.

I have had no add-ins installed for last week while trying to get this to work again. I have used Firefox for years and have no wish to move to another browser but this situation is driving me nuts.

If there is anybody out there with any ideas on next steps I could take?

Cheers Mike

Ερώτηση από mike.glover_1 1 έτος πριν

Απάντηση από mike.glover_1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

version 107 breaks being ablle to view articles on CNN. The screen keeps refreshing and flickering and scrolling up some times. Completely horks any chance of reading the articles. Also leaves you with a highly reduced area to read the article in.

Fix the dang problem. You had this before and fixed it and now it is broken again in version 107

Ερώτηση από mrbeta 1 έτος πριν

Απάντηση από mrbeta 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

webcam

duplicate of /questions/1397567 thread. in Facebook when i try to to do avideo call to some one I can see me but not them it says they have joined but do not see th… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of /questions/1397567 thread.

in Facebook when i try to to do avideo call to some one I can see me but not them it says they have joined but do not see them odly it works in Chrome but not mozilla > I even tried diabling a ll add on and still can not get i have no idea why i reinstalled the camera i am on window 7 as my 10 is broken

 please tell me what is wrong
is it them or me or firefox

Ερώτηση από Mary 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

settings

Firefox stopped opening links in web pages like secondlife:///app/region/Kings%20Stone/224/155/22 ,WHere do I tell Firefox what application to use to handle that kind of … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox stopped opening links in web pages like secondlife:///app/region/Kings%20Stone/224/155/22 ,WHere do I tell Firefox what application to use to handle that kind of a link?

Ερώτηση από artemis.utherwurldly 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No website loads after adding userChrome.css to enable Multirow Bookmarks Bar

I just "refreshed" firefox after it stopped loading all the websites. I then tried to isolate the problem, found out that there is no issues with my firefox and any of it… (διαβάστε περισσότερα)

I just "refreshed" firefox after it stopped loading all the websites. I then tried to isolate the problem, found out that there is no issues with my firefox and any of its add ons. But as soon as I add Chrome folder and a css to enable multirow bookmarks folder. No website launches. Just white screen. Anyone experienced the same?

Please help as I really need multirow bookmarks. Thank you.

Ερώτηση από Ankit Padmani 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some sites/pages load with some text replaced with other incorrect text.

On some sites, I see some of the text replaced with different text. I tried these pages in other browsers at the same time and they display correctly. I tried on a priva… (διαβάστε περισσότερα)

On some sites, I see some of the text replaced with different text. I tried these pages in other browsers at the same time and they display correctly. I tried on a private browser session and it displays the same. I had seen this previously, but it seemed to go away on its own. I was able to get screenprints of this event. If I inspect the fast.com page, I can see what the proper text should be.

These are just annoyances since I can still interact with the page, but just thought to see if I can find a fix.

https://fast.com/ https://grandrapids.craigslist.org/

Browser is updated.

Thank you in advance for any help.

Ερώτηση από carlc376 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does my Firefox periodically crash?

bp-36b73c31-e676-4a79-90c4-7a5f90221123 bp-cc1a14ca-485c-4f06-863e-f70d50221123 bp-d22b727d-9439-46b5-b9f6-b23190221123 bp-c53f0fa5-e419-4743-982c-cba090221123 bp-9a96a3e… (διαβάστε περισσότερα)

bp-36b73c31-e676-4a79-90c4-7a5f90221123 bp-cc1a14ca-485c-4f06-863e-f70d50221123 bp-d22b727d-9439-46b5-b9f6-b23190221123 bp-c53f0fa5-e419-4743-982c-cba090221123 bp-9a96a3ed-88eb-4f54-a38a-a56440221123

The browser (version 107) regularly crashes and then never launches. After entering failure mode, I disabled all the extensions, but it still wouldn't start. Later, I disabled the hardware acceleration, and I can start the browser, and the extensions work. But then, it still crashes occasionally and periodically. I tried to change to version 100 and also have a similar problem. Resetting Profiles would start, but it would still crash after a while. It crashes for me too.

Ερώτηση από 没牙的小朋友 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Two incompatible firefox windows occur at once.

So I downloaded Firefox and logged in expecting my bookmarks to carry over after I "sync'd" it, however the did not. So I went to my old pc and did the export bookmarks t… (διαβάστε περισσότερα)

So I downloaded Firefox and logged in expecting my bookmarks to carry over after I "sync'd" it, however the did not. So I went to my old pc and did the export bookmarks thing and imported it to the new pc.

Now.. I have all my bookmarks and everything appears great. Except whenever I open a link from say my work it opens a Mozilla window that doesn't have my bookmarks. When I try to combine the windows It doesn't let me. I am also scared of losing access to the Mozilla with my bookmarks as I work from home using those. (the desktop shortcut to Mozilla opens the one without all my work)

In the attached screenshot things to note, the bookmark bar available on left isn't there on the right. Additionally in the taskbar (bottom) it shows Mozilla in two distinctly separate icons. When two Mozilla windows are open, they share the same icon on the taskbar, these do not, which leads me to believe I have two incompatible versions existing next to each other.

Ερώτηση από swampert180 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox hangs periodically when selecting text on webpages

I would suggest within the last month or so Firefox has started to hang in a way that everything continues to "work" but I cannot switch tabs and I cannot do anything els… (διαβάστε περισσότερα)

I would suggest within the last month or so Firefox has started to hang in a way that everything continues to "work" but I cannot switch tabs and I cannot do anything else with Firefox until I kill it.

I can periodically reproduce this by: Randomly select and copy text on a website.

Behavior observed: You can no longer switch tabs, enter a new location, close tabs, or really interact with the browser at all even though it is not dead. Keyboard shortcuts do not work either.

Version: 107.0

Ερώτηση από dubwoc 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Crashing on first start up.

When I first launch Firefox I see it open briefly (a couple of seconds) and then it immediately closes/crashes. When I launch it again it works fine? This has been happen… (διαβάστε περισσότερα)

When I first launch Firefox I see it open briefly (a couple of seconds) and then it immediately closes/crashes. When I launch it again it works fine? This has been happening for a few days, maybe since update Version 107.0 64-bit.

Ερώτηση από Tricia_TD 1 έτος πριν

Απάντηση από Tricia_TD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

after last update the yt permanently paused

after last update of ff, the yt videos are paused. when press a start button or a space bar the video playing for a fraction of second and stops again. if holding a space… (διαβάστε περισσότερα)

after last update of ff, the yt videos are paused. when press a start button or a space bar the video playing for a fraction of second and stops again. if holding a space bar longer the video is chopped is start - stop pieces. my system manjaro linux ( Linux 5.15.78-1-MANJARO (x86_64) ). ff version 107.0 (64-bit) thanks in advance Lukas

Ερώτηση από lukas_0 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Audio fades in when paused instead of continuing at volume level.

I know this is most likely a feature, but it's been annoying the hell out of me since I switched from Chrome and I don't know how to disable it. I have looked at multiple… (διαβάστε περισσότερα)

I know this is most likely a feature, but it's been annoying the hell out of me since I switched from Chrome and I don't know how to disable it. I have looked at multiple (~3) Reddit threads (two of which were archived) which gave me a total of 0 answers, I've looked at other forums, and I've found, get this, nothing. It's so annoying when for whatever reason, my music gets paused and then it's not at the volume I need it to be at, so I turn it up and then almost immediately turn it back down because of the audio fading. All I want is to know how to disable this, PLEASE.

Ερώτηση από Some Guy Named Phoenix 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

web page shown incorrectly e.g. https://one.google.com/storage

Hi I wonder why e.g.google storage is shown incorrectly in FF on windows10 latest version. OK in Chrome. See attachment. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi I wonder why e.g.google storage is shown incorrectly in FF on windows10 latest version. OK in Chrome. See attachment.

Ερώτηση από hzj8000 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Slowness of Fifrefox

Yesterday before going to sleep I found this problem, where Firefox have a slowest internet connection. Today I checked Youtube in Chrome and Firefox. Firefox can't load … (διαβάστε περισσότερα)

Yesterday before going to sleep I found this problem, where Firefox have a slowest internet connection. Today I checked Youtube in Chrome and Firefox. Firefox can't load video in 144p Chrome loads video in 720p quality.

Ερώτηση από zeka10000.z1 1 έτος πριν

Απάντηση από zeka10000.z1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest update changed image interaction

Image interactibility has changed since the last Firefox update. It used to be I could do a Google search and I could click on the images on the main search result page … (διαβάστε περισσότερα)

Image interactibility has changed since the last Firefox update.

It used to be I could do a Google search and I could click on the images on the main search result page (under the 'All' section, not the 'Images' section) and they would open in a new tab immediately.

Since the update when I click on an image it docks the image to the right...when I need it to open in a new tab.

If I can't get this fixed I will be going back to a previous version.

Help!

Windows 10 OS Build 19044.2251 Firefox version 107.0.1

Ερώτηση από cadwellm 1 έτος πριν

Απάντηση από cadwellm 1 έτος πριν