Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

cannot sync bookmarks on firefox after password change

This morning I had trouble updating my Firefox after the new update. Went to our IT people, who uninstalled Firefox, and installed a new one. The new one updated fine. Ho… (διαβάστε περισσότερα)

This morning I had trouble updating my Firefox after the new update. Went to our IT people, who uninstalled Firefox, and installed a new one. The new one updated fine. However, I had forgotten my password, and had to reset it when logging in into the newly installed Firefox. Now I am logged in, but cannot see any of my bookmarks, etc. Essentially Firefox is treating my account as a new one and does not remember any of my settings. Is there anything I can do to recover my settings and bookmarks?

Thanks, Yuri

Ερώτηση από kovchegov.1 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox saves UTF-8 source data as windows-1252 when using the Save Page As context menu

When viewing UTF-8 encoded xml data in Firefox, if you right-click and select "Save Page As" and save the xml data to a file, Firefox converts the information from UTF-8 … (διαβάστε περισσότερα)

When viewing UTF-8 encoded xml data in Firefox, if you right-click and select "Save Page As" and save the xml data to a file, Firefox converts the information from UTF-8 to windows-1252. Chrome/Edge don't have this problem. They can both save the data to a file with the UTF-8 encoding intact. This causes a problem when viewing IdP metadata and saving it from Firefox as the metadata gets changed during the file save process.

Ερώτηση από mmccollum127 1 έτος πριν

Απάντηση από mmccollum127 1 έτος πριν