Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

updated to 6.0 and no longer able to open add on manager page from Tools

I updated from 5.0 to 6.0 Everything else seems okay. But, when I click my Tools button then click onto my Adds-on button it should take me to my manager page for my adds… (διαβάστε περισσότερα)

I updated from 5.0 to 6.0 Everything else seems okay. But, when I click my Tools button then click onto my Adds-on button it should take me to my manager page for my adds-on. but it never downloads. It goes to the page and just sits there thinking and never finishes downloading. So now I cannot manage my add-ons.

Ερώτηση από beachluv 10 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox does not llook like the most recent version. I downloaded it on my aunts comp and in the top lft corner there is an orange firefox box but mine still just has the firefox symbol.

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on… (διαβάστε περισσότερα)

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on it. I recently re-installed it on to my computer and it is still the same as I had before. (Just the firefox symbol) How do I get the most recent version? It does say that I have the 6.2 or whatever the most recent is. Thank you in advance for the timely response to my question.


                  Amy Vitko

Ερώτηση από avitko 10 έτη πριν

Απάντηση από James 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My location bar has vanished. I also don't have a Forward or Back arrow. I tried updating but it didn't help. Anyone know where it's gone? (I've got Version 7 and Windows Vista, I think.)

I can't think of any more details, but I used to have normal Firefox with a location bar, and now I don't. At the top of my page I have "most visited" and a tab bar. At… (διαβάστε περισσότερα)

I can't think of any more details, but I used to have normal Firefox with a location bar, and now I don't. At the top of my page I have "most visited" and a tab bar. At the bottom I have "secure search". I'm having to get to all URLS by searching for them.

Ερώτηση από annapmagistra 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox menu that includes "save" and "print" has disappearad--how to get it back!

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! T… (διαβάστε περισσότερα)

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! Thanks very much.

Ερώτηση από sumacjess 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I make it look like the one on the mozilla website?

On the Mozilla website, and the "Getting started" video the browser has a round look with a "Firefox" tab on the top. I've just installed it and it doesn't look like that… (διαβάστε περισσότερα)

On the Mozilla website, and the "Getting started" video the browser has a round look with a "Firefox" tab on the top. I've just installed it and it doesn't look like that at all. In fact, looks just like IE (Internet Explorer) which makes the customization very difficult.

Ερώτηση από AnaRQ 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to contribute to firefox desktop for french communities ?

I want to contribute to forefox by providing help for french users. How can i contribute making tutorials or other documentation. Thanks for your answer. Cordially, JBTro… (διαβάστε περισσότερα)

I want to contribute to forefox by providing help for french users. How can i contribute making tutorials or other documentation.

Thanks for your answer. Cordially, JBTron.

Ερώτηση από JBTron 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot upgrade from 3,6, desktop keeps hanging on checking addons with new version

Everytime I want to upgrade I have the same problem. A normal upgrade goes normal , but then the new version goes checking the addons for compatibility and there it does'… (διαβάστε περισσότερα)

Everytime I want to upgrade I have the same problem. A normal upgrade goes normal , but then the new version goes checking the addons for compatibility and there it does'nt go further.

Also when I first remove the entire installation of firefox and then want to install I get the same problem

Ερώτηση από jdi1 9 έτη πριν

Απάντηση από markac 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I keep being told to upgrade on my start page even though I upgrade and am now on 9.0.1

I turn on my laptop and my Mozilla start page comes up. It tells me I am not on the latest version of Firefox so I download and run the latest version. I finish whatever … (διαβάστε περισσότερα)

I turn on my laptop and my Mozilla start page comes up. It tells me I am not on the latest version of Firefox so I download and run the latest version. I finish whatever I am doing and shutdown. When I restart also always it tells me the same thing - even on the same day. I check my downloads and that tells me that I have the latest version. I don't understand and find it a little bit frustrating.

  Your help would be appreciated.

Ερώτηση από SiBorry 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just need a step by step instruction as to how to upgrade to the next upgrade, ex: 4.0 NOT to the newest one, thank you.

I cannot figure out where to go to upgrade to the next level when the desktop is saying that the level I am on will expire soon. Can I upgrade before it expires, to the n… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot figure out where to go to upgrade to the next level when the desktop is saying that the level I am on will expire soon. Can I upgrade before it expires, to the next level NOT the newest one and how do I do it?

Ερώτηση από traceylynn3 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Opening links in a new tab will also load the link on the currnt tab. temporamental problem that comes and goes. Happens using google links as well sometimes.

Opening links in a new tab will also load the link on the currnt tab. temporamental problem that comes and goes. Happens using google links as well sometimes. Never had t… (διαβάστε περισσότερα)

Opening links in a new tab will also load the link on the currnt tab. temporamental problem that comes and goes. Happens using google links as well sometimes. Never had this problem before. Also the SafeSearch feature on google has locked itself on strict, not too much of a problem, but happend at the same time my links and tabs stopped working how I want.

Ερώτηση από frickdapop 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I increase the font size on Mozilla--for everything including home page and all my emails?

I think I have asked the question as best I can. On Internet Explorer, I could click on the lower right and change from 100% to 150%. Given my eyesight, this change wo… (διαβάστε περισσότερα)

I think I have asked the question as best I can. On Internet Explorer, I could click on the lower right and change from 100% to 150%.

Given my eyesight, this change would be enormously helpful.

Ερώτηση από dsbloom65 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I had the orange, rectangular FF button in the top left of the home page & lost it again HELP!

What is so strange about the phrase "rectangular, orange Firefox button"??? It is a relatively new feature and you can access several functions by clicking on it....I had… (διαβάστε περισσότερα)

What is so strange about the phrase "rectangular, orange Firefox button"??? It is a relatively new feature and you can access several functions by clicking on it....I had it on my window...now it no longer is there....what other details can I give????

Ερώτηση από ellsler13 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

user-agent security "U" not in FF6 - why?

I looked at the user-agent for Firefox 6 and found that the U for high security level is not there any more. Why? Is it not needed any more? Is its absence likely to c… (διαβάστε περισσότερα)

I looked at the user-agent for Firefox 6 and found that the U for high security level is not there any more. Why? Is it not needed any more? Is its absence likely to cause problems with secure sites?

Ερώτηση από finitarry 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν