Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

updated to 6.0 and no longer able to open add on manager page from Tools

I updated from 5.0 to 6.0 Everything else seems okay. But, when I click my Tools button then click onto my Adds-on button it should take me to my manager page for my adds… (διαβάστε περισσότερα)

I updated from 5.0 to 6.0 Everything else seems okay. But, when I click my Tools button then click onto my Adds-on button it should take me to my manager page for my adds-on. but it never downloads. It goes to the page and just sits there thinking and never finishes downloading. So now I cannot manage my add-ons.

Ερώτηση από beachluv 9 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox does not llook like the most recent version. I downloaded it on my aunts comp and in the top lft corner there is an orange firefox box but mine still just has the firefox symbol.

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on… (διαβάστε περισσότερα)

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on it. I recently re-installed it on to my computer and it is still the same as I had before. (Just the firefox symbol) How do I get the most recent version? It does say that I have the 6.2 or whatever the most recent is. Thank you in advance for the timely response to my question.


                  Amy Vitko

Ερώτηση από avitko 9 έτη πριν

Απάντηση από James 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My location bar has vanished. I also don't have a Forward or Back arrow. I tried updating but it didn't help. Anyone know where it's gone? (I've got Version 7 and Windows Vista, I think.)

I can't think of any more details, but I used to have normal Firefox with a location bar, and now I don't. At the top of my page I have "most visited" and a tab bar. At… (διαβάστε περισσότερα)

I can't think of any more details, but I used to have normal Firefox with a location bar, and now I don't. At the top of my page I have "most visited" and a tab bar. At the bottom I have "secure search". I'm having to get to all URLS by searching for them.

Ερώτηση από annapmagistra 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Phishing And Malware Blocker not working in Firefox 7.o.1

I have the checkboxes in Options.security checked to block phishing and malware sites. But test pages are not blocked. How should I proceed? I am running FF 7.0.1. … (διαβάστε περισσότερα)

I have the checkboxes in Options.security checked to block phishing and malware sites. But test pages are not blocked. How should I proceed?

I am running FF 7.0.1.

Ερώτηση από HaroldB 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox menu that includes "save" and "print" has disappearad--how to get it back!

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! T… (διαβάστε περισσότερα)

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! Thanks very much.

Ερώτηση από sumacjess 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I was wondering about an app that I had on a previous PC located in the "Tools" menu, I would go in to it and submit surveys about Firefox, my question is, what is the name of it and how do I go about adding it to the Firefox that I have on my new PC?

I had this about 2 weeks ago but don't remember how I got it, it came with the download of 7.0 I think.

Ερώτηση από spolen88 9 έτη πριν

Απάντηση από xr417 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to keep the look of Firefox 4 while keeping the improvements of Firefox 8?

I'm still running Firefox 4 and I know I need to update to 8 however I'm just not feeling the new look. Is there a way to keep the old look (like tabs on the bottom and t… (διαβάστε περισσότερα)

I'm still running Firefox 4 and I know I need to update to 8 however I'm just not feeling the new look. Is there a way to keep the old look (like tabs on the bottom and the individual menus on top) when updating? Or will I just have to adapt to the new look? Thanks!

Ερώτηση από Gamesta64 9 έτη πριν

Απάντηση από xr417 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where do we get our Firefox logo for desktop?

After downloading Firefox 8 & 9, then installing both, we no longer have a Firefox logo! We downloaded another Firefox 8, and still no Firefox logo. What gives? … (διαβάστε περισσότερα)

After downloading Firefox 8 & 9, then installing both, we no longer have a Firefox logo! We downloaded another Firefox 8, and still no Firefox logo. What gives?

        Jerry L. Robertson (jldd21@charter.net)

Ερώτηση από Jerry 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I make it look like the one on the mozilla website?

On the Mozilla website, and the "Getting started" video the browser has a round look with a "Firefox" tab on the top. I've just installed it and it doesn't look like that… (διαβάστε περισσότερα)

On the Mozilla website, and the "Getting started" video the browser has a round look with a "Firefox" tab on the top. I've just installed it and it doesn't look like that at all. In fact, looks just like IE (Internet Explorer) which makes the customization very difficult.

Ερώτηση από AnaRQ 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to contribute to firefox desktop for french communities ?

I want to contribute to forefox by providing help for french users. How can i contribute making tutorials or other documentation. Thanks for your answer. Cordially, JBTro… (διαβάστε περισσότερα)

I want to contribute to forefox by providing help for french users. How can i contribute making tutorials or other documentation.

Thanks for your answer. Cordially, JBTron.

Ερώτηση από JBTron 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

in firefox 8, how do i configure my tabs to always open a new webpage in a tab next to the one i'm in currently

firefox currently always opens a new url in the taB THAT IS CURRENTLY OPEN. i WANT IT TO OPEN IN A TAB NEXT TO THE ON THAT IS CURRENTLY OPEN. hOW DO i DO THAT?

Ερώτηση από zgjack 9 έτη πριν

Απάντηση από Vivek 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε