Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After reinstalling Mozilla all informations is lost... (Tabs/Pw´s)

I never had an Firefox account i never used sync. I had a problem with setting firefox as standard webbrowser and the solution for that was reinstalling the browser... Th… (διαβάστε περισσότερα)

I never had an Firefox account i never used sync. I had a problem with setting firefox as standard webbrowser and the solution for that was reinstalling the browser... The desription said that all would be saved (tabs and passwords) and i only would have to reinstall the browser. Now suddenly i dont have anything that was on before and the browser is completly different.

Can sync use the information that is supposedly allready on my desktop to regain my data or is theere nothing i can do? If so that would be the reason to never use this browser again.

Thank you for your time

Ερώτηση από sarun1 2 έτη πριν

Απάντηση από sarun1 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks

I recently refreshed Firefox, in the process of which all my bookmarks disappeared. When I try to manually add bookmarks, Firefox will not allow any bookmarks. When I att… (διαβάστε περισσότερα)

I recently refreshed Firefox, in the process of which all my bookmarks disappeared. When I try to manually add bookmarks, Firefox will not allow any bookmarks. When I attempted to add the information from the Old Firefox Data icon onscreen, it still refused to add or restore my bookmarks. I have checked my profile page and there is only 1 profile shown, so I cannot enable any other profile. Any ideas?

Ερώτηση από iandcgertel 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I choose 'Open all in tabs' Firefox opens tabs but won't load the websites.

I have a series of 20 or so webpages that I like to read first thing in the morning. When I open Firefox and click on "Open All in Tabs" it creates a tab for each websit… (διαβάστε περισσότερα)

I have a series of 20 or so webpages that I like to read first thing in the morning. When I open Firefox and click on "Open All in Tabs" it creates a tab for each website, but won't load that website until I select the address bar and press enter. It doesn't happen all the time, but I'd say 95% of the time.

Ερώτηση από Thane 2 έτη πριν

Απάντηση από Thane 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I know if I have the latest version of firefox?

It seems like when I am typing an email the typing is delayed from showing up on my monitor, why and how can I fix it? It works without a delay on typing here, now and n… (διαβάστε περισσότερα)

It seems like when I am typing an email the typing is delayed from showing up on my monitor, why and how can I fix it? It works without a delay on typing here, now and no delay on skype but a delay when typing on my email.

Ερώτηση από dpjanssen43 1 έτος πριν

Απάντηση από dpjanssen43 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access firefox on IMAC. Tried to bin it and download a fresh version. Keep getting "A copy of Firefox is already open. Only one copy of Firefox can be open at a time". But cannot find this Appreciate help

I am not a tech person so cannot understand geek language :( I am not sure if post upgrade of I did something wrong but cannot get Firefox to load at all. Keep getting th… (διαβάστε περισσότερα)

I am not a tech person so cannot understand geek language :( I am not sure if post upgrade of I did something wrong but cannot get Firefox to load at all. Keep getting the message "A copy of Firefox is already open. Only one copy of Firefox can be open at a time". I have found it in my Applications and binned it and emptied bin. Then downloaded on Safari a fresh version but still get error message. This is not happening on my MacBook Air. Appreciate any help to restore it m thanks

Ερώτηση από juliegelman 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Home Page Customization

I have set my new tab to look like image one and I really like it but I want to have pages I use A LOT under like image two but then it gets rid of the logo and looks bad… (διαβάστε περισσότερα)

I have set my new tab to look like image one and I really like it but I want to have pages I use A LOT under like image two but then it gets rid of the logo and looks bad. Just to clarify I want it to look like the 3rd image. Sorry if this is a dumb question I just switched from chrome.

Ερώτηση από colinfrankel1 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I run some Javascript after a page has loaded?

I'd like to add a couple of lines of Javascript that will automatically log me in my email once the page loads (my provider has no "remember me" option. I found an extens… (διαβάστε περισσότερα)

I'd like to add a couple of lines of Javascript that will automatically log me in my email once the page loads (my provider has no "remember me" option. I found an extension [an extension](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/javascript/) that allows me to do this, but unfortunately, my email provider has a strict [CSP](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP), and the extension is blocked.

Is there any way around this? Can I tell Firefox to ignore the CSP for this one webpage, or maybe run some Javascript automatically via dev tools?

Ερώτηση από Jack 1 έτος πριν

Απάντηση από Jack 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

clearing cache

I read instructions on clearing cookies and cache. Question, If I check the box to clear the cache, which your instructions said will require websites to reload images a… (διαβάστε περισσότερα)

I read instructions on clearing cookies and cache. Question, If I check the box to clear the cache, which your instructions said will require websites to reload images and data, will I lose all my photographs that are on several websites such as twitter and pinterest?

Ερώτηση από maryconstancelowery 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Insecure connection blocks part of a site but without an option to allow exception

I think this site is relatively safe. It hosts replays of company earnings conference calls with analysts. http://public.viavid.com/player/index.php?id=140568 The page lo… (διαβάστε περισσότερα)

I think this site is relatively safe. It hosts replays of company earnings conference calls with analysts.

http://public.viavid.com/player/index.php?id=140568

The page loads. Some form fields can be filled in, but not the one for email. The insecure connection icon appears.

Is the connection is insecure, why does the page load even partially?

Or is this page an example of mixed content blocking (https://support.mozilla.org/en-US/kb/mixed-content-blocking-firefox)? If so, why is there is no option to bypass the blocked connection?

Or is something else happening here?

Many thanks

Ερώτηση από Tom 2 έτη πριν

Απάντηση από Tom 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Will <link rel="preload"> be fully supported in firefox out of the box?

Hello. Will <link rel="preload"> be supported out of the box one day? If yes can someone tell me when? I know about fix where you go to about:config and switch netw… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. Will <link rel="preload"> be supported out of the box one day? If yes can someone tell me when? I know about fix where you go to about:config and switch network.preload to true but as web developer i can not expect everybody to do this themselves. So will it ever be supported?

Ερώτηση από peto59 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Specific website won't open in Firefox but will open in other browsers.

My website, www.orthodoxdelmar.org, won't load in Firefox but will load in other browsers. I get a white screen in Firefox. I haven't had a problem with any other website… (διαβάστε περισσότερα)

My website, www.orthodoxdelmar.org, won't load in Firefox but will load in other browsers. I get a white screen in Firefox. I haven't had a problem with any other website.

I've tried going directly to specific pages on the site. I've exited and restarted Firefox. I've restarted my laptop. I can't find any setting where I might have accidentally blocked the page.

I'm running Firefox 77.0.1 (64 bit) on Windows 10. Laptop only 4 months old.

What am I missing?

Thank you.

Ερώτηση από khveraacker 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Several issues since doing a refresh for Firefox to speed up desktop

Several issues since doing a refresh for Firefox to speed up desktop Several issues since doing a refresh for Firefox – email links open in new window instead of tab. Ne… (διαβάστε περισσότερα)

Several issues since doing a refresh for Firefox to speed up desktop

Several issues since doing a refresh for Firefox – email links open in new window instead of tab. New window does not have my bookmarks. New window will not move to another open window. Firefox Options does not control my Firefox.

When I open Firefox Options the top line reads “Your browser is being managed by your organization.” That link opens Enterprise Policies DNSOverHTTPS Enabled false Locked true

I still have the “Old Firefox Data” folder on my desktop from the refresh. I question if it would resolve the issues. If I delete Firefox and then re-install it, will I be able to find my many years, long list of bookmarks?

My system shows 78.0.2 (32-bit) Firefox on Windows 10, version 2004 – both latest updates

Ερώτηση από Bill 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The "remember passwords" feature keeps getting turned off.

I am not sure what is happening but across my devices I sync Firefox on my saved password settings keep getting tuned off. I pretty much have to turn them on every time I… (διαβάστε περισσότερα)

I am not sure what is happening but across my devices I sync Firefox on my saved password settings keep getting tuned off. I pretty much have to turn them on every time I start Firefox and it is quite annoying. I have searched this forum some and found solutions that relate to trend micro password manager but I don't have that installed. I am running the latest version of Firefox on mac.

Ερώτηση από itsmattb 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Home page issue

When opening firefox my home page is preceeded by a blank page. I know I've managed to press a wrong key, button, etc. Someone take pity and help an old man out. … (διαβάστε περισσότερα)

When opening firefox my home page is preceeded by a blank page. I know I've managed to press a wrong key, button, etc. Someone take pity and help an old man out.

Ερώτηση από jrb2748 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After a computer crash, most of my folders on the bookmarks menu have vanished. How do I restore those? Thanks

As a researcher and writer I'm constantly on the web, and have many downloaded book marks that were organized by folders on the Menu bar. But this old laptop seems to cr… (διαβάστε περισσότερα)

As a researcher and writer I'm constantly on the web, and have many downloaded book marks that were organized by folders on the Menu bar. But this old laptop seems to crash frequently when I'm using Firefox. After the most recent crash most of the folders had vanished - three did not.

How can I restore those missing folders to the menu bar? Redoing them is a possibility, but would take a great deal of time.

Thanks,

DMS

Ερώτηση από rangerdon 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to close tab bring back

I was doing some site open 3 tab use on Firefox. Suddenly my tab is closed so how to bring it back? can he come back????

Ερώτηση από sam 2 έτη πριν

Απάντηση από ARMAN KHAN 2 έτη πριν