Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Firefox must be restarted to install add-ons", but restarting does nothing

On the add-ons screen, it says "Restart Firefox to complete your changes", so I click restart, but when the browser restarts it still says the same thing. No new add-ons … (διαβάστε περισσότερα)

On the add-ons screen, it says "Restart Firefox to complete your changes", so I click restart, but when the browser restarts it still says the same thing. No new add-ons can be installed or updated, or even removed because it keeps asking for it to be restarted. This only happened a few days ago as soon as I updated to the latest Firefox, but the problem remains if I try using the older browser version.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

have chinese characters instead of english on top of mozilla frame where world symbol is

next to the Mozilla symbol at the very top of the page, there are what appears to be Chinese characters instead of English. This is at the very top border.I believe it's… (διαβάστε περισσότερα)

next to the Mozilla symbol at the very top of the page, there are what appears to be Chinese characters instead of English. This is at the very top border.I believe it's supposed to say Mozilla

This happened

A few times a week

== I cannot put an exact starting time on this. It's been intermittent

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Everytime I type in a website I get Ld-finde.com. How do I get rid of this

I get Ld-finde.com in response to any web page I try to load. This happened Every time Firefox opened == I first downloaded firefox … (διαβάστε περισσότερα)

I get Ld-finde.com in response to any web page I try to load.

This happened

Every time Firefox opened

== I first downloaded firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Home button open dupicate tabs

Whenever I hit the home button it opens duplicate tabs in Firefox 3.6, i.e. Welcome to Firefox tab. This is annoying. is there any way to stop this or disable tabs all to… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I hit the home button it opens duplicate tabs in Firefox 3.6, i.e. Welcome to Firefox tab. This is annoying. is there any way to stop this or disable tabs all together. there are no plug-in that work for this version the i know of.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I setting up Yahoo as default email in firefox?

I am trying to set up yahoo as the default email in Firefox. I want it to auto open when i am in a program (like craigslist) to send an email. I use windows xp. the on… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to set up yahoo as the default email in Firefox. I want it to auto open when i am in a program (like craigslist) to send an email. I use windows xp. the only reference to this i can find is in Netscape I use yahoo as a net based program.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to view downloads saved in Downloads Folder

I have purchased and downloaded some movie clips. They are in the Firefox Downloads folder. I can play them when the clips are downloaded but after about 24 hours, if I r… (διαβάστε περισσότερα)

I have purchased and downloaded some movie clips. They are in the Firefox Downloads folder. I can play them when the clips are downloaded but after about 24 hours, if I right click and look for Open Containing Folder, it is greyed out. I have noted that they are placed in my Temp folder in the C Drive when first downloaded. On one occasion I saved the file from the Temp folder to My Documents and have returned to it and been able to play it. It occurs to me I may have made a basic error when the download starts. I am asked if I would like to play on Windows Media Viewer and there is also the alternative of a Save option. I assumed that all downloaded files would be automatically saved to the Firefox Download file. Should I have selected the Save button instead? There appear to be no security issues because the file size and site details still appear below the file name.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

download Print size is suddenly microscopic!!

All of a sudden.....my download print size went to like, a size 4 !!! Microscopic...I need a magnifying glass to read anything, seriously... This happened Every time Fi… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden.....my download print size went to like, a size 4 !!! Microscopic...I need a magnifying glass to read anything, seriously...

This happened

Every time Firefox opened

== Today

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have lost the tool bar that runs along top of your web page, the one that has your bookmarks on it ,how do i get it back, i unticked it in error !

how do i reinstate the tool bar/menu bar that runs along top of web page, the one that has your bookmarks on it plus others if required , i unticked it in error and canno… (διαβάστε περισσότερα)

how do i reinstate the tool bar/menu bar that runs along top of web page, the one that has your bookmarks on it plus others if required , i unticked it in error and cannot get it back, help!

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not close, will not open multiple browsers

In Firefox this question "ask this" dialog box in chinese: Program will not close properly, must "end Process" in tsk mgr. Will not open multiple browsers. Started after… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox this question "ask this" dialog box in chinese: Program will not close properly, must "end Process" in tsk mgr. Will not open multiple browsers. Started after downloading "Java" update.

This happened

Every time Firefox opened

This morning

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; WWTClient2)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My hotmail login is so tiny I cannnot even read it I have deleted it from my bookmark and deleted web history and it is still so small you cannot read it???

When I go to login to my Hotmail the writing is so small I cannot read it.. I have tried removing it from my bookmark and also deleted browser history and updated my mozi… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to login to my Hotmail the writing is so small I cannot read it.. I have tried removing it from my bookmark and also deleted browser history and updated my mozilla and nothing is helping. Yet I can go to internet explorer and it is normal but I hate internet explorer please help me get it back to normal so I can read it

This happened

Every time Firefox opened

== About a month ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I login to Facebook, my newsfeed and profile always show up blank. Also, I cannot start quized on sporcle.com.

Newsfeed and profile on facebook will not load. I am having problems with some links working, for the most part it is links with buttons, not just hyperlinks. Some parts … (διαβάστε περισσότερα)

Newsfeed and profile on facebook will not load. I am having problems with some links working, for the most part it is links with buttons, not just hyperlinks.

Some parts of other websites do not load either, the scoreboard on espn.com will not load

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I closed all of my toolbars and now I don't have a menu option to restore them. Tried safe mode, didn't work. Help?

Lost ability to restore toolbars. Closed them and don't have any menus or options to open the toolbars. Basically not Firefox options. This happened Just once or twice =… (διαβάστε περισσότερα)

Lost ability to restore toolbars. Closed them and don't have any menus or options to open the toolbars. Basically not Firefox options.

This happened

Just once or twice

== After making changes to toolbar through menu.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Crashes at http://de.rs-online.com

When I start the folloing Web site Firefox is Crasht. http://de.rs-online.com Crash ID(s) Crash at http://de.rs-online.com … (διαβάστε περισσότερα)

When I start the folloing Web site Firefox is Crasht. http://de.rs-online.com

Crash ID(s)

Crash at http://de.rs-online.com

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore these settings ?

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors. … (διαβάστε περισσότερα)

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors.

Ni idea why this has suddenly happened.

Thank you

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Phone numbers contained in emails, and on web links show up for several seconds then dissapear. I'm using Yahoo e-mail, however, if I use IE 8, the problem does not occur. Help!!!

Phone numbers contained in emails, and on web links show up for several seconds then disappear. I'm using Yahoo e-mail, however, if I use IE 8, with Yahoo e-mail the pro… (διαβάστε περισσότερα)

Phone numbers contained in emails, and on web links show up for several seconds then disappear. I'm using Yahoo e-mail, however, if I use IE 8, with Yahoo e-mail the problem does not occur. Help!!!

This happened

Every time Firefox opened

== Whenever I use Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I re-install the home toolbar, it has disappeared!

I updated my version to use facebook and since then I have no toolbar. I loaded yahoo as my homepage and there is no toolbar on that either This happened Every time Fire… (διαβάστε περισσότερα)

I updated my version to use facebook and since then I have no toolbar. I loaded yahoo as my homepage and there is no toolbar on that either

This happened

Every time Firefox opened

== yesterday

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some sites display very narrow results, strung out down the page about 4 inches wide

On MSN Money, when I navigate to various articles, they don't display normally. The page I click on is displayed about three pages down the screen and shown strung out on… (διαβάστε περισσότερα)

On MSN Money, when I navigate to various articles, they don't display normally. The page I click on is displayed about three pages down the screen and shown strung out on the left border about 4 inches wide, instead of displaying as a normal letter-sized page.

This happened

Every time Firefox opened

== I accessed MSN Money last night and again today -- every time I opened it.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

This messege appear when i try to check my email from hotmail.

the message below in the truobleshooting information appears when i try to log on hotmail to check my email This happened Every time Firefox opened == when i downloaded … (διαβάστε περισσότερα)

the message below in the truobleshooting information appears when i try to log on hotmail to check my email

This happened

Every time Firefox opened

== when i downloaded the newest version of firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν