Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Firefox must be restarted to install add-ons", but restarting does nothing

On the add-ons screen, it says "Restart Firefox to complete your changes", so I click restart, but when the browser restarts it still says the same thing. No new add-ons … (διαβάστε περισσότερα)

On the add-ons screen, it says "Restart Firefox to complete your changes", so I click restart, but when the browser restarts it still says the same thing. No new add-ons can be installed or updated, or even removed because it keeps asking for it to be restarted. This only happened a few days ago as soon as I updated to the latest Firefox, but the problem remains if I try using the older browser version.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have lost the tool bar that runs along top of your web page, the one that has your bookmarks on it ,how do i get it back, i unticked it in error !

how do i reinstate the tool bar/menu bar that runs along top of web page, the one that has your bookmarks on it plus others if required , i unticked it in error and canno… (διαβάστε περισσότερα)

how do i reinstate the tool bar/menu bar that runs along top of web page, the one that has your bookmarks on it plus others if required , i unticked it in error and cannot get it back, help!

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore these settings ?

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors. … (διαβάστε περισσότερα)

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors.

Ni idea why this has suddenly happened.

Thank you

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I view the address box and the back and forth arrows

My address box and back and forth arrows are not visible User Agent Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.… (διαβάστε περισσότερα)

My address box and back and forth arrows are not visible

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My buttons at the top ie: history, tools, file, edit etc. etc. are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

My buttons at the top of my browser (ie:file, edit, history, tools, help) are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Wikiwide 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have set openintabs to true but it still doesn't work; win7/64 ffox 3.6

running win7/64 ffox 3.6; i have set browser.search.openintab to true but is still doesn't work. I have to right click and select open in new tab.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i stop two windows from openning when i clicon an email link, the home page and the link both open. i just want the link to open

how do i stop two windows from openning when i click on an email link, the home page and the link both open. i just want the link to open

Ερώτηση από jdub 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is "Privacy Browsing" not indicated when automatically starting Privacy Browsing when Firefox starts?

I was wondering why "Privacy Browsing" is only indicated when it is turned on for an individual session, and NOT when it is automatically started when Firefox starts. At… (διαβάστε περισσότερα)

I was wondering why "Privacy Browsing" is only indicated when it is turned on for an individual session, and NOT when it is automatically started when Firefox starts. At times, I have forgotten that I am in the Privacy Browsing mode, so things I would like to retain (i.e. zoom settings) do not remain in place while going from page to page.

Perhaps this is only a matter of aesthetics, but it would also be helpful in knowing the particular mode your browser is using..

Thanks in advance for any useful suggestions/solutions.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My history will not clear with the "Clear recent history" tool.

I click "Clear Recent History," check all the boxes, select "Everything" from the drop down menu, and click "Clear Now" and my Firefox will delete my cookies, but it will… (διαβάστε περισσότερα)

I click "Clear Recent History," check all the boxes, select "Everything" from the drop down menu, and click "Clear Now" and my Firefox will delete my cookies, but it will not delete my browsing history. My browsing history stays. I click the history drop down menu on the top and it still has things I browsed just moments ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i chose an option which eliminated the word Bookmarks from my start page menu, and of course all of the rest. i wish ti return to the original default, but see no option to do this. currently i see: most visited,getting started and latest headlines, which

i chose an option which replaced 'bookmarks' in the menu with most visited, getting started and latest headlines. I want to go back to the default, simply 'Bookmarks' H… (διαβάστε περισσότερα)

i chose an option which replaced 'bookmarks' in the menu with most visited, getting started and latest headlines. I want to go back to the default, simply 'Bookmarks' How do I do this?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I get my bookmarks to be always visible at the side of the main Firefox page

How do I get my bookmarks to be visible all the time at the side of the main Firefox page? That used to be the case and then I must have done something to remove it. … (διαβάστε περισσότερα)

How do I get my bookmarks to be visible all the time at the side of the main Firefox page? That used to be the case and then I must have done something to remove it.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost bookmarks info not helpful, no torbutton ext, can't restore bookmarks!

Firefox 3.6.3 upgrade erased all bookmarks, no torbutton ext, in lost bookmarks help, profile has only 1 folder xxxxx.default. Cannot restore Firefox to original 3.6 envi… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.6.3 upgrade erased all bookmarks, no torbutton ext, in lost bookmarks help, profile has only 1 folder xxxxx.default. Cannot restore Firefox to original 3.6 environment. How do I fix this lost bookmarks problem???

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Foxfire wont let me click on site links

Whenever I try to open a new site, say with google, I am re-directed to a site I have never visited. These are usually advertisements although I have a blocker. As of now… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to open a new site, say with google, I am re-directed to a site I have never visited. These are usually advertisements although I have a blocker. As of now, I have to copy and paste everything.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν