Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Firefox must be restarted to install add-ons", but restarting does nothing

On the add-ons screen, it says "Restart Firefox to complete your changes", so I click restart, but when the browser restarts it still says the same thing. No new add-ons … (διαβάστε περισσότερα)

On the add-ons screen, it says "Restart Firefox to complete your changes", so I click restart, but when the browser restarts it still says the same thing. No new add-ons can be installed or updated, or even removed because it keeps asking for it to be restarted. This only happened a few days ago as soon as I updated to the latest Firefox, but the problem remains if I try using the older browser version.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to get Firefox to "unremember me" on a certain site? Unfortunately the site is set up strangely, so the password doesn't appear in the right place.

I asked Firefox to remember me on a certain site. Unfortunately, that site requires a number to be input in between the name and the password. Firefox is putting the pa… (διαβάστε περισσότερα)

I asked Firefox to remember me on a certain site. Unfortunately, that site requires a number to be input in between the name and the password. Firefox is putting the password where the number should be. Can I undo this?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is suddenly not remembering or filling in any of my passwords. All of the appropriate boxes are checked in the options/security tab, but it won't remember any passwords and shows none saved. How do I get it to remember and fill in my passwords a

Firefox is suddenly not remembering or filling in any of my passwords. All of the appropriate boxes are checked in the options/security tab, but it won't remember any pa… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is suddenly not remembering or filling in any of my passwords. All of the appropriate boxes are checked in the options/security tab, but it won't remember any passwords and shows none saved. How do I get it to remember and fill in my passwords again?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Previous saved bookmarks.html files were almost twice the size. If I rely on this much smaller folder for saving my I may lose bookmark data. Can someone explain why my folder is now suddenly so much smaller?

Since I upgraded to 3.6.3 my bookmarks folder has become nearly half the size upon exporting it in html format. I normally refresh my working copy of Mozilla by saving t… (διαβάστε περισσότερα)

Since I upgraded to 3.6.3 my bookmarks folder has become nearly half the size upon exporting it in html format. I normally refresh my working copy of Mozilla by saving the bookmarks and then erasing all aspects of Firefox and starting over from scratch. I am concerned that if I rely upon this smaller folder I may be losing data. Can someone tell me what is happening here? It could be that this is just an improvement in Firefox but I do not know how to test the waters to see if all my data is saved.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have lost the tool bar that runs along top of your web page, the one that has your bookmarks on it ,how do i get it back, i unticked it in error !

how do i reinstate the tool bar/menu bar that runs along top of web page, the one that has your bookmarks on it plus others if required , i unticked it in error and canno… (διαβάστε περισσότερα)

how do i reinstate the tool bar/menu bar that runs along top of web page, the one that has your bookmarks on it plus others if required , i unticked it in error and cannot get it back, help!

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When cursor hovers over any icon on toolbars, it highlights icons differently then it used to.

It just started recently. I disabled all plugins but it still didn't fix it. I also tried reseting my preferences and using safe mode, but it still didn't fix it. I've op… (διαβάστε περισσότερα)

It just started recently. I disabled all plugins but it still didn't fix it. I also tried reseting my preferences and using safe mode, but it still didn't fix it. I've opened firefox on other users on my computer and there's no problem with them. When i put my cursor over any icon on my toolbar, menu bar included, it used to just appear as rounded edge rectangle highlighting the icon. but now it's a white lined not rounded rectangle. I just like the way it used to look. now it just makes firefox seem like an older version

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My namoroka bookmarks were lost after upgrade to firefox3.6. i can no longer enter my old namoroka to find them. please help me find them

After upgrading my namoroka browsers to Firefox 3.6 alpha my bookmarks disappeared. I can no longer enter my old namoroka browsers and when i import bookmarks I only get … (διαβάστε περισσότερα)

After upgrading my namoroka browsers to Firefox 3.6 alpha my bookmarks disappeared. I can no longer enter my old namoroka browsers and when i import bookmarks I only get the Firefox default bookmarks from today (5/3/10). please help.

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100119 Namoroka/3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I import bookmarks from FF in one OS to another OS on the same hard drive?

I've installed ubuntu lucid lynx and want to move my bookmarks from hardy heron. Both OS are on the same hard drive on different partitions. I've tried using the import… (διαβάστε περισσότερα)

I've installed ubuntu lucid lynx and want to move my bookmarks from hardy heron. Both OS are on the same hard drive on different partitions. I've tried using the import option in the library but can't find the appropriate HTML file.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I lost all bookmarks when I had to do a parallel installation of OS. How can I find and move the old bookmarks to the new install of Ff?

I had to do a parallel installation of my OS (XP Pro) after McAfee damaged the original. I've re-installed Firefox but would like to recover my bookmarks. The old files… (διαβάστε περισσότερα)

I had to do a parallel installation of my OS (XP Pro) after McAfee damaged the original. I've re-installed Firefox but would like to recover my bookmarks. The old files are still on my C: drive. I haven't found info addressing this specific issue in the online help. Any assistance would be greatly appreciated.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore these settings ?

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors. … (διαβάστε περισσότερα)

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors.

Ni idea why this has suddenly happened.

Thank you

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I limit my url bar to display only the main homepage addresses?

How can I get my URL bar to display only main homepage addresses when it auto fills during my typing on it? Ie.when I type www.face****, only www.facebook.com and any oth… (διαβάστε περισσότερα)

How can I get my URL bar to display only main homepage addresses when it auto fills during my typing on it? Ie.when I type www.face****, only www.facebook.com and any other www.face**** (if any) is displayed rather than all the contents of www.facebook.com/***** from my previous logins.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have no tool bar showing. whaer has it gone?

My tool bar at the top of the page that has the Bookmark icon has disappeared after the last update. I pray that all of my saved internet locations have not been deleted… (διαβάστε περισσότερα)

My tool bar at the top of the page that has the Bookmark icon has disappeared after the last update. I pray that all of my saved internet locations have not been deleted.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to delete bookmarks imported from Internet Explorer when the regular delete functions fails

Bookmarks were imported from Internet Explorer 8. I want to delete the entire folder but some of the bookmarks refuse to be deleted. There is no feedback from the delet… (διαβάστε περισσότερα)

Bookmarks were imported from Internet Explorer 8. I want to delete the entire folder but some of the bookmarks refuse to be deleted. There is no feedback from the delete process (right-click, Delete)--the bookmark just doesn't go away. Is there any way to delete these stubborn bookmarks other than uninstalling Firefox and re-installing?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I download it uses wordpad and is unreadable. How do I change it to download into Microsoft word?

When i download, it uses wordpad which is just gibberish on my computer. How can I change the default to microsoft word?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν