Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the develop -> user agent has disappeared from my menu after Fire Fox update

i upload to instagram via firefox browser, b/c i can better edit my fotos. I was able to do this by selecting develop and switching the user agent to "iphone" from t… (διαβάστε περισσότερα)

i upload to instagram via firefox browser, b/c i can better edit my fotos. I was able to do this by selecting develop and switching the user agent to "iphone" from the firefox menu. It appears firefox updated last night and i do not see the option to switch user agents anymore. looking restore that option. thank you.

Ερώτηση από scottnmari 11 μήνες πριν

Απάντηση από scottnmari 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I have enter a keyword + 1 string in the adress bar and have this changed to a predefined url where the given string is incoroprated?

I very often have to visit a (company internal) webpage where the url is something like https://internal.company.com/blabla/whatever?func=test&id=XXXXX where… (διαβάστε περισσότερα)

I very often have to visit a (company internal) webpage where the url is something like

    https://internal.company.com/blabla/whatever?func=test&id=XXXXX

where XXXX is changing (it's a document identifier)

Now I'd like to be able to reduce this to something like "a XXXXX" and to have firefox to automatically expand this to the full link. It's a bit like a custom search with a keyword. Is this easily possible?

Ερώτηση από Ulrich 11 μήνες πριν

Απάντηση από Standard8 11 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

In about:config how can I turn off the auto re-direct prevention

In about:config which item to I change so the browser will re-direct automatically. Currently I get a messsage that says Firefox prevented the redirect.

Ερώτηση από alfredman 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I permanently get rid of a theme make on Firefox Color?

Firefox makes it way too hard to find this 'ask a Q' page. I began using Firefox Color & made a theme. Now I cannot change it. I went back to Firefox Color, selected … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox makes it way too hard to find this 'ask a Q' page.

I began using Firefox Color & made a theme. Now I cannot change it. I went back to Firefox Color, selected the theme I made & deleted it but every time I open Firefox that theme comes back. I want to use—and make stick—the theme I have collected in Add-ons. How do I get rid of that annoying theme made on Firefox Color. (No, the new annoying theme does not show up in Settings >> Themes.)

woodrackets@yahoo.com

Firefox Color https://color.firefox.com/?theme=XQAAAAI1AQAAAAAAAABBqYhm849SC...

Ερώτηση από woodrackets 9 μήνες πριν

Απάντηση από woodrackets 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I assign a website to a Firefox Container, as the Firefox support article "Multi-Account Containers" mentioned?

Hello- Please clarify the article "Multi-Account Containers" https://support.mozilla.org/en-US/kb/containers#w_open-links-in-new-tabs-and-containers . Number 4 in the se… (διαβάστε περισσότερα)

Hello- Please clarify the article "Multi-Account Containers" https://support.mozilla.org/en-US/kb/containers#w_open-links-in-new-tabs-and-containers . Number 4 in the section "What you can do with Multi-Account Containers" says that you can "Assign a website to a container, so that a specific website will always open in a specific container." The article doesn't describe how, and it's not obvious to me. Please describe specifically how to do this. Thanks!

Ερώτηση από DM 9 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Multiaccount Containers Addon Downloading But Not Appearing In Toolbar in Windows 10 and Ubuntu 20.04

And neither is the Temporary Containers Addon. I just did fresh brand new initial Firefox install on both the most updated version of Windows 10 and the most recent versi… (διαβάστε περισσότερα)

And neither is the Temporary Containers Addon. I just did fresh brand new initial Firefox install on both the most updated version of Windows 10 and the most recent version of Ubuntu 20.04. All addons appear in the toolbar except these 2. I've tried installing these 2 first. I've tried installing them last, then disabling all the other addons, uninstalling them and reinstalling them. Nothing will make them appear in the toolbar, yet they appear as enabled when they display under the addons > extensions. Also, hitting the extension shortcuts will not bring up the addon interaction screen for any of the addons, e.g. Ctrl U or Ctrl <period> or whatever the relevant shortcut command is. This appears to only be an issue with FRESH Firefox install, because on my other computer running Windows 10 I've had the Multiaccount Containers Addon in the toolbar for 6 months without issue through many older versions of Firefox; and after I updated (rather than fresh install) to this latest version the Multiaccount Containers Addon remains in the toolbar without issue.

Can anyone suggest how I can get theMultiaccount Containers Addon and Temporary Containers Addon to appear in the toolbar? And why are none of the extension shortcuts working - could I be executing them on the wrong screen? I've been trying them on the Addons > Extensions screen.

Ερώτηση από sandstrom1 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Ask to save logins and passwords for websites is Greyed OUT when Firefox is set to Never Remeber History

In my Windows 10 Version of Firefox, when ever I set my HISTORY to 'Never Remember', the option to 'Ask to save logins and passwords for websites' is greyed out. I do not… (διαβάστε περισσότερα)

In my Windows 10 Version of Firefox, when ever I set my HISTORY to 'Never Remember', the option to 'Ask to save logins and passwords for websites' is greyed out.

I do not think this combination is correct, as I want set my Firefox to 'Never' remember History but at the same I do want the option that If I do setup my user-id & Password on a new website, I want Firefox to prompt me to Save or Remember Password.

On the same token, If a password is changed Firefox must prompt that password is updated in Firefox. This will not be prompted if I set my HISTORY to 'Never Remember'.

The Image I am sharing is my current settings, I did not want reset it, as I then have to reload Firefox, re-do a lot of thinks, like Booksmarks etc.

My installed Firefox version is 76.0.1 (64-bit).

If there is work around let me know the solution. Hope to hear soon.

Ερώτηση από s.singh.au 9 μήνες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Toolbar - URL & Search uneven lengths

It use to be after sizing the URL and Search to be even lengths, and then in Customize placing the Reload icon between them, the 2 windows would remain relatively the sam… (διαβάστε περισσότερα)

It use to be after sizing the URL and Search to be even lengths, and then in Customize placing the Reload icon between them, the 2 windows would remain relatively the same length. Now, however when completing the steps the Search window is reduced considerably (see attached). How to get the URL and Search portions more or less equal?

Ερώτηση από metaguy 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Missing Extension Button for Mozilla Containers

I've downloaded he Mozilla Containers add-on, however it's missing from the top right. It is enabled and I've tried reinstalling it, but nothing works. I will say that wh… (διαβάστε περισσότερα)

I've downloaded he Mozilla Containers add-on, however it's missing from the top right. It is enabled and I've tried reinstalling it, but nothing works. I will say that when I go to 'options' I see, "An extension, Firefox Multi-Account Containers, requires Container Tabs."

Edit: I did try pressing cntrl+. to use the shortcut, but that didn't work either.

Ερώτηση από agomong1 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disabling addons according to operating system

due to sync I cannot disable certain addons which serve their only purpose on linux but not on windows like xdm in linux but idm in windows. So how do we work around to d… (διαβάστε περισσότερα)

due to sync I cannot disable certain addons which serve their only purpose on linux but not on windows like xdm in linux but idm in windows. So how do we work around to disable addons according to os in which it is running?

Ερώτηση από ankitpaudel20000 8 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

While using Firefox Better Web + Scroll, will websites still earn income if I toggle reader view?

I have been a subscriber of Scroll for a while, and recently installed the Firefox Better Web extension to use Scroll in the Firefox browser. If I toggle reader view on F… (διαβάστε περισσότερα)

I have been a subscriber of Scroll for a while, and recently installed the Firefox Better Web extension to use Scroll in the Firefox browser. If I toggle reader view on Firefox, will websites still earn income from my Scroll subscription while the Firefox Better Web extension is active?

Ερώτηση από kumarhk 7 μήνες πριν

Απάντηση από Eve 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Need to know what this is

I have an item that suddenly appeared at top of my browser window that I did not add. I have attached a picture of the item. Does anyone know what this is and if it is sa… (διαβάστε περισσότερα)

I have an item that suddenly appeared at top of my browser window that I did not add. I have attached a picture of the item. Does anyone know what this is and if it is safe and also I don't see it in add ons or extensions so how to I get rid of it?

Thank you, Deborah Hammett

Ερώτηση από darkmoonerising 5 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Page Actions Drop-down Menu

I have two defined log-in users on my custom-built Windows 7 Pro desktop. On the account I use, the last entry in the Page Actions menu the "Take a Screenshot" option lo… (διαβάστε περισσότερα)

I have two defined log-in users on my custom-built Windows 7 Pro desktop. On the account I use, the last entry in the Page Actions menu the "Take a Screenshot" option lo longer appears at the bottom of the menu. However, on the other account the "Take a Screenshot" option does appear? I can find nothing in the Firefox 83.0 "Options" or "Customize" menu that can affect the Page Actions menu in any way, nor can I see any apparent difference in any other option in effect between the two user accounts' settings? Any ideas on how I can get my "Take a Screenshot option back, short of uninstalling Firefox from the computer and re-installing, wiping out both users' bookmarks, add-ons, etc.? Thanks.

Ερώτηση από dick-lincoln 2 μήνες πριν

Απάντηση από dick-lincoln 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Startup option

Firefox no longer opens homepage at startup. go into options/general/startup but there is no "When firefox starts" anymore. Where did it go?

Ερώτηση από ziggywizard89 2 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Disable Reader View Toolbar After FF69

When I enable reader mode there is a small floating toolbar I find distracting. I would like to turn it off. I found two previous questions on this topic but neither of … (διαβάστε περισσότερα)

When I enable reader mode there is a small floating toolbar I find distracting. I would like to turn it off.

I found two previous questions on this topic but neither of them worked for me.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1082202 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1209287

Ερώτηση από Michael Ulmen 1 μήνα πριν

Απάντηση από Michael Ulmen 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

issue with "greyed out" add-ons, which cant be used untill add-on is re-enabled in settings.

Hey firefox community, I have an issue where certain add-ons are not loading their icons (greyed out), and after a computer shutdown, or simply closing the window, the ic… (διαβάστε περισσότερα)

Hey firefox community,

I have an issue where certain add-ons are not loading their icons (greyed out), and after a computer shutdown, or simply closing the window, the icons don't seem to stay in the overflow menu (or the place where you can store addons if you don't want them on the toolbar or the overflow menu). my only option to be able to use the extension is to "re-enable" the extension from the add-on menu.

I've read somewhere on a support thread that it may have something to do with adblockers, and although I do have adguard, I'm not 100% sure if that's the issue, as I tried disabling adguard when loading firefox, and I seemed to only be able to load the add-ons correctly once, but not again (to be fair, not a lot of testing went into this hypothesis or test).

if there is some kinda issue with adguard, I would love to know what I need to do to solve this issue, and if its something else, I would also love to know what else I would need to do, short of a clean install of firefox or something similar, as I have a few add-ons with custom settings, and resetting all of that would be a pain to redo.

thanks for your help.

PS, any additional info needed can be sent over, just may take some time

Ερώτηση από timwangi12321 4 εβδομάδες πριν

Απάντηση από FredMcD 4 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Removing Pocket

Hello, I tried Pocket , a stupid move, now it seems I am stuck with it. It is an invading application which keeps updating me with things I am not interested. How can I :… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I tried Pocket , a stupid move, now it seems I am stuck with it. It is an invading application which keeps updating me with things I am not interested.

How can I :
-1- stop it 

-2- remove it from every where ? I remove it from the search bar, then I tried to use Preferences Firefox Home Content to stop it but it was not there ?? The Help Firefox page tells I should see options to stop Pocket there but I cannot find them.

What is the web page were I can cancel my Pocket account and remove my email so I stop getting all these messages ? I used to have a Firefox account without Pocket and I would like to restore that situation. Help ..

Ερώτηση από andre.rosowsky 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από andre.rosowsky 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

firefox home screen

Hi Before I did a refresh because of slow loading, I had a search bar on the home screen. How Do I get it back My home screen is blank , which I want but I also want a se… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Before I did a refresh because of slow loading, I had a search bar on the home screen. How Do I get it back My home screen is blank , which I want but I also want a search bar. I do have the search bar in the tool bar, I'm used to having it on the home screen,too I have a desktop PC with windows 10 and all the updates are current I'm using Google as the web search The only plug-in I have is uBlock

mike

Ερώτηση από mike636 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν