Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

css not working on some sites

I had this problem for a bit now and most sites work but some DO NOT render the CSS properly. At first I though it was a Firefox problem, but it turns out when I use IE I… (διαβάστε περισσότερα)

I had this problem for a bit now and most sites work but some DO NOT render the CSS properly. At first I though it was a Firefox problem, but it turns out when I use IE I have the same results on some sites.

This is on my main computer with Win7 Ultimate. On my slow old netbook running Win7 Ultimate, everything works fine.

FYI I have cleared, deleted, scanned everything. Safe mode, same thing. What in underlying system is running CSS rendering?

Any help appreciated.

Ερώτηση από kidzrback 2 έτη πριν

Απάντηση από kidzrback 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

text in tabs to low,need to raise it 3px how to ? and how to set new tab on the left......

text in tabs to low,need to raise it 3px how to ? Firefox quantum 63.

Ερώτηση από peter.pan1 2 έτη πριν

Απάντηση από peter.pan1 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

change default image style

I used the add-on "Old Default Image Style" for years to display image files in Firefox so that they would not be automatically centred on a black background which is the… (διαβάστε περισσότερα)

I used the add-on "Old Default Image Style" for years to display image files in Firefox so that they would not be automatically centred on a black background which is the default. After upgrading to Quantum, the add-on is no longer supported. Is there any way modify the default image display to turn off the default centering and black background?

This is my only issue with the upgrade so far.

Thanks!

Ερώτηση από brennr_rose 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν