Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Opening any www address in a new tab results in crashing tab

see attached error message, that's independing from the address entered OS version LINUX 4.15.0 Firefox version 61.0.1 Reporting PC isn't that one problem occurred. A res… (διαβάστε περισσότερα)

see attached error message, that's independing from the address entered OS version LINUX 4.15.0 Firefox version 61.0.1 Reporting PC isn't that one problem occurred. A restart of Firefox solved the problem for the moment.

Ερώτηση από RoSc 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Update to ver 64 breaks operating system

1. Win 7 Pro 64 bit working error free. 2. Updated from FF ver 63 to FF ver 64 3 Computer starts having hard freeze when even Task Manager will not load and cursor is … (διαβάστε περισσότερα)

1. Win 7 Pro 64 bit working error free.

2. Updated from FF ver 63 to FF ver 64

3 Computer starts having hard freeze when even Task Manager will not load and cursor is frozen.

4. Only reset button reboot works.

5. Symptom is repeatable.

6. Restored system image.

7 Computer once again error free.

8 After repeated nags from FF, once again updated FF to ver 64 (64 bit).

9. Symptoms in nrs 3&4 above return.

10. Restored system image and computer is error free.

11. Ignoring nags from FF to update to ver 64 (64 bit)

12. Now what?

Ερώτηση από wotnwabbit 2 έτη πριν

Απάντηση από wotnwabbit 2 έτη πριν