Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I have unistalled and reinstalled firefox at least ten times to try and fix this problem but no matter what it will not open with out crashing... a little window pops up … (διαβάστε περισσότερα)

I have unistalled and reinstalled firefox at least ten times to try and fix this problem but no matter what it will not open with out crashing... a little window pops up and asks for permission to send an email to me from firefox... i haven't received anything at all... I was able to open firfox in safe mode by holding down shift... but when i tried to do anything it still froze, then disappeared and every attempt to restart it in safe mode gives me a widow saying something about firefox is still running and needs to complete its tasks which it never does until i restart my computer... i can't even use task manager to make it stop working. any help you provide would be great... i miss my favourite browser!

Ερώτηση από shawnalass 9 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

tried unistalling/resinstalling several times

Crash ID: bp-0594770f-be31-4cc7-8f7e-8d0bb2110929

Ερώτηση από hguarini 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Every time the download manager opens Firefox freezes. It does this in safe mode with all addons and extensions turned off. It does not appear to report a crash in about:… (διαβάστε περισσότερα)

Every time the download manager opens Firefox freezes. It does this in safe mode with all addons and extensions turned off. It does not appear to report a crash in about:crashes. I have the most recent version of all addons, extensions, Windows, and Firefox. Once I restart Firefox the item will download fine as long as the download manager is not opened. If it is opened it will freeze without 1 second without fail.

Ερώτηση από fsngnshiekfan 9 έτη πριν

Απάντηση από Tim 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox opens briefly for a few seconds and then crashes. I cannot open it in Safe Run mode either. The most recent crash id is below.

Ερώτηση από zanettie 9 έτη πριν

Απάντηση από Michael Verdi 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I have two computers - one a PC the other a laptop - both have stopped loading firefox crashing saying there is a problem please send report. I also have a netbook which … (διαβάστε περισσότερα)

I have two computers - one a PC the other a laptop - both have stopped loading firefox crashing saying there is a problem please send report. I also have a netbook which opens firefox ok.

Ερώτηση από derholland 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Tried to launch firefox and as soon as it opens it crashes. Have downloaded it again and same problem.

Ερώτηση από seagles1954 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Crash ID: bp-21fca721-0c05-4423-994b-99f782111104 I can't get Firefox to open and stay open. The Firefox opens then immediately closes are bring up the crash reporter di… (διαβάστε περισσότερα)

Crash ID: bp-21fca721-0c05-4423-994b-99f782111104

I can't get Firefox to open and stay open. The Firefox opens then immediately closes are bring up the crash reporter dialog

Hope you can help

Ερώτηση από zerbert 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

When I try to open Firfefox, it crashes. I can't even use Safe Mode.

Ερώτηση από shelbydog 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

FF crashes contunually on opening even in what I think is safe more (using shift key). Various crash IDs of which latest in ID box others listed in descending order in Tr… (διαβάστε περισσότερα)

FF crashes contunually on opening even in what I think is safe more (using shift key). Various crash IDs of which latest in ID box others listed in descending order in Troubleshooting Info (all generated over 20-minute period). Any idea of how to restore functionality?

Ερώτηση από JamesDempster 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

My system keeps crashing - on ordinary and now safe mode too! Any assistance would be gratefully received...

Ερώτηση από barrowbadger 9 έτη πριν

Απάντηση από barrowbadger 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

The last 2 days I cant start firefox it just crashes as soon as I start it up. Not done any updates

Ερώτηση από jammiejohn 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi, I cannot get Firefox to open, it just continually crashes on start up, including in safe mode. Here's my latest crash ID: Crash ID: bp-b197558b-8606-43d1-8828-4e9272… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I cannot get Firefox to open, it just continually crashes on start up, including in safe mode. Here's my latest crash ID: Crash ID: bp-b197558b-8606-43d1-8828-4e9272111107 I've been using Firefox for years and have heaps of bookmarks, and it's my favoured browser, so I'd be really grateful if you could help. Thanks Niamh.

Ερώτηση από NiamhFirefox 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to open Firefox it crashes without opening. Help!

I click on the Firefox icon; Firefox very briefly flashes upon the screen and then it takes me to Mozilla Crash Reporter. Has been going on for three days.

Ερώτηση από pshuler 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Over the past 24 hours have been unable to open Firefox. Immediately upon trying to open Firefox crashes and tries to restart after I prompt it. Uninstalled and reinstall… (διαβάστε περισσότερα)

Over the past 24 hours have been unable to open Firefox. Immediately upon trying to open Firefox crashes and tries to restart after I prompt it. Uninstalled and reinstalled with no success. Downloaded and installed again and received an indication that it did not install correctly. Selected option to try to reinstall with recommended settings and nothing further happened with the installation.

Ερώτηση από duanem1 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

When I open Firefox, the Mozilla Crash Reports appear and I can't press on the Restart Firefox. So I am not able to open my Firefox browser at all.

Ερώτηση από anitaliu925 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Can't get into Firefox 'at all', have run malaware anti malware, super anti spyware, updated windows, updated drivers, ran 2 anti virus checks, nothing. I can't even get… (διαβάστε περισσότερα)

Can't get into Firefox 'at all', have run malaware anti malware, super anti spyware, updated windows, updated drivers, ran 2 anti virus checks, nothing. I can't even get FF to start in safe mode. The original bug report mentioned my Brief extension, so am assuming that is the problem but how do I disable my add ons without being able to access FF itself. Any help would most definitely be appreciated.

Ερώτηση από rantinghousewife 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

after software update, firefox crashes on start up, tried in safe mode and still not working. Unistalled firefox and then re-installed it but same problem

Ερώτηση από jedisarah 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν