Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Cookie blocking

Since last upgrade Firefox seems unable to access any wordpress sites. Always says to enable cookies. I've done that but still not possible access. Is Firefox now beco… (διαβάστε περισσότερα)

Since last upgrade Firefox seems unable to access any wordpress sites.

Always says to enable cookies. I've done that but still not possible access.

Is Firefox now becoming so "secure" it is useless?

There are more and more web sites where Firefox just is no longer a viable browser.

There is no clear "ENABLE" cookies option to resolve this just pages on explanations about safety yada yada yada.

I just want a button that says ENABLE COOKIES so I don't have to constantly seek answers to use this browser on a particular web site.

As much as I hate Chrome I am finding it more useful now than FireFox

Ερώτηση από pck24 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 ημέρες πριν

IMPORTANT, HISTORY AND COOKIES

I accidently clicked "forget about this site" to a site i didn't want to and now everything i ever visited on the site got deleted from my history. How can i bring back a… (διαβάστε περισσότερα)

I accidently clicked "forget about this site" to a site i didn't want to and now everything i ever visited on the site got deleted from my history. How can i bring back and be able to see what i visited on the site in my history again ?

Ερώτηση από radosavljevicj84 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Cookies Have been told cookies were cancelled for Firefox, not a clue, I am 88 and am limited in my knowledge of computers. Please help cause I ahve been locked out of my ability to send cards through J. Lawson

To repeat, in trying to connect to J. Lawson site for sending cards I received a message regarding cookies being cancelled through the browser I am using. As I stated abo… (διαβάστε περισσότερα)

To repeat, in trying to connect to J. Lawson site for sending cards I received a message regarding cookies being cancelled through the browser I am using. As I stated above, I am 88 and have very limited knowledge regarding the computer. I wouldn't have a clue to cancel anything. This has never happened before. Could this be the result of Norton trying to update my "drivers"? Thank you for the help and thank you for fixing this. I do not want cookies deleted or whatever you folks call it. .

Ερώτηση από mjd91682 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

I have used an add on which has broken my experience of firefox.

I installed I don't care about cookies it did not fix removing cookie prompts from websites it just broke the sites so I uninstalled the add on but I am still unable to l… (διαβάστε περισσότερα)

I installed I don't care about cookies it did not fix removing cookie prompts from websites it just broke the sites so I uninstalled the add on but I am still unable to load certain sites for example Eurogamer the prompt comes up dissapears and then I cannot scroll or interact with the site. I am now also having issues transacting on certain sites as well leading to a white screen I just want to role back to my previous settings so I can continue to use Firefox.

Ερώτηση από coheed1986 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

Cookies notice not appearing in firefox

Hi, In some websites, a cookies menu opens over the page but not as a popup eg https://www.elexon.co.uk/knowledgebase/about-the-bsc/ In Chrome, I can see the menu and m… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

In some websites, a cookies menu opens over the page but not as a popup eg https://www.elexon.co.uk/knowledgebase/about-the-bsc/

In Chrome, I can see the menu and make the relevant cookies choice and then access the site, but in firefox the whole page is effectively greyed out. As it isn't a popup I can't whitelist the site for popups (well I can but it doesn't change anything).

Any ideas how I can make this work without having to use the site in a different browser?

Thanks

Ερώτηση από kathryn.porter 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Use of third party software by Firefox during a secure session on my banking website

Firefox browser briefly showed a notification that a different domain was being used in the cookie opt-out process during a secure session on my bank's website. That doma… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox browser briefly showed a notification that a different domain was being used in the cookie opt-out process during a secure session on my bank's website. That domain is evidon.com. Does Firefox use Evidon sofware?

Ερώτηση από Bryan Jefferson 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 μήνα πριν

Multi Account Container Tab Cookies Exception

I have the Multi Account Container Extension I also have "Clear cookies and site data when Firefox is closed" checked How to add a cookie exception for a container? I c… (διαβάστε περισσότερα)

I have the Multi Account Container Extension I also have "Clear cookies and site data when Firefox is closed" checked

How to add a cookie exception for a container? I can add cookies exceptions but they apply to whole browser, I don't want youtube cookies stored in my browser when using default container. I want them stored only in youtube container

Ερώτηση από firefoxacc.tus6e 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από t.r.ernst 2 μήνες πριν

Slow loading time

Hi, My website page takes around 5-6 seconds to load. Is it because of retrieving data at the backend of is there any other reason like plugins? I tried in incognito mod… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

My website page takes around 5-6 seconds to load. Is it because of retrieving data at the backend of is there any other reason like plugins? I tried in incognito mode as well. Its speed is good in other explorers.

Please guide.

Kr. Malik

Ερώτηση από Malik Ahmad Ali 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 εβδομάδες πριν

Websites not loading in Mozilla

I just create a website that is providing the Latest Menu in Malaysia (mlymenu.com). I optimize my website Core web vitals but its still slower in Chrome and faster in ot… (διαβάστε περισσότερα)

I just create a website that is providing the Latest Menu in Malaysia (mlymenu.com). I optimize my website Core web vitals but its still slower in Chrome and faster in other browsers. I also clean cache and everything. Even on other deivces too. I think there is some issue still in chrome. You need to update it

Ερώτηση από mlymenu 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 3 μήνες πριν

How can i resotre my deleted browser cookies and data

Hello Support Team I deleted my browser data and cookies and i forget my log in g-mail accounts email and password. Could you please help me to restore my data again. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello Support Team

I deleted my browser data and cookies and i forget my log in g-mail accounts email and password.

Could you please help me to restore my data again.

Thanks in advance

Ερώτηση από bedu.mahmoud 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν

nsandi.com asks for cookie permissions on every page despite accepting cookies on previous pages.

nsandi.com asks for cookie permissions on every page despite accepting cookies on previous pages. I raised this with them and they said it was because I am using an unsu… (διαβάστε περισσότερα)

nsandi.com asks for cookie permissions on every page despite accepting cookies on previous pages.

I raised this with them and they said it was because I am using an unsupported OS, I am using Ubuntu 22.04.3 LTS and FF 117.0 (64-bit) - which they do support.

If I use a different browser, Opera One(version: 102.0.4880.40) on the same machine it is not a problem.

Is there anyway I can make this work correctly using FF?

Ερώτηση από 4chrisamitchell 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 εβδομάδες πριν

Clearing cookies/cache data continuously for one domain/website

How to continuously reset history cookies/cache for one website. Is there a way to continuously clear cookies and cache data for one domain or website? Or reworded, a w… (διαβάστε περισσότερα)

How to continuously reset history cookies/cache for one website.

Is there a way to continuously clear cookies and cache data for one domain or website? Or reworded, a way to not record cookies or cache data for one domain or website?

I have managed to find the article to clear cookies and cache data for the domain but have not been able to find out how to do this continuously without having to go into the settings each time to clear this history.

Kind regards

Ερώτηση από alexandrajspence 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 εβδομάδα πριν

History deleted after update

I frequently use the website Cookie Clicker. After Firefox updated, all the history/cookies for Cookie Clicker seems to have been deleted. I think that only the Cookie Cl… (διαβάστε περισσότερα)

I frequently use the website Cookie Clicker. After Firefox updated, all the history/cookies for Cookie Clicker seems to have been deleted. I think that only the Cookie Clicker website has been affected... which sucks because I made a LOT of progress in that game. Is there a way to fix this, or am I out of luck?

Ερώτηση από faithab20 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 3 μήνες πριν

Cookies Error

We've detected a problem with your cookie settings. Enable cookies Make sure your cookies are enabled. To enable cookies, follow these browser-specific instructions. Cle… (διαβάστε περισσότερα)

We've detected a problem with your cookie settings. Enable cookies

Make sure your cookies are enabled. To enable cookies, follow these browser-specific instructions. Clear cache and cookies

If you have cookies enabled but are still having trouble, clear your browser's cache and cookies. Adjust your privacy settings

If clearing your cache and cookies doesn't resolve the problem, try adjusting your browser's privacy settings. If your settings are on high, manually add www.google.com to your list of allowed sites. Learn more

Ερώτηση από kal4 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν