Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 23 ve üzeri form cookie geçmişi sorunu

Firefox 23 versiyonu ve üzerinde formlarda cookie geçmişi sorunu yaşıyorum. Firefox 22 ve öncesinde form kutu geçmişleri yaptığım her işlemi hatırlıyordu ama 23. versiyon… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 23 versiyonu ve üzerinde formlarda cookie geçmişi sorunu yaşıyorum. Firefox 22 ve öncesinde form kutu geçmişleri yaptığım her işlemi hatırlıyordu ama 23. versiyonundan sonra bu ayarla gitti ve ne işlem yaparsam yapayım form kutuları bomboş geliyor.

Sorunumu görsel olarak aşağıdaki videoda anlattım: http://www.youtube.com/watch?v=RevEncKTkSY&feature=youtu.be

Asked by cokasi 6 έτη πριν

Answered by iamjayakumars 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Although I enabled cookies google tells me I need to enable cookies or clear cache./cookie mismatch

Locking duplicate thread. Please continue here: [/questions/978809] whenever i try to go on a site google tells me i clear cookies or clear cache. I've done that and kee… (διαβάστε περισσότερα)

Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/978809]

whenever i try to go on a site google tells me i clear cookies or clear cache. I've done that and keep getting the same result. google url says cookies mismatch

Asked by Thursday_14 6 έτη πριν

Last reply by jscher2000 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Email server no longer remembers me across shut downs

After upgrading to ver 26 when I tried to log into my web mail (Xfinity) it would bounce me back to the login screen. I cleared Firefox's cache and the login now works b… (διαβάστε περισσότερα)

After upgrading to ver 26 when I tried to log into my web mail (Xfinity) it would bounce me back to the login screen. I cleared Firefox's cache and the login now works but the option to "Remember me for 2 weeks" does not remember. I have to login every time.

Asked by RedWine_1st 6 έτη πριν

Answered by cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of Iminent.com that has hijacked Firefox?

When I log onto Mozilla Firefox I get Iminent.com. I thought at first that this was the actual browser then realised it wasn't. I tried to delete the Iminent.com program … (διαβάστε περισσότερα)

When I log onto Mozilla Firefox I get Iminent.com. I thought at first that this was the actual browser then realised it wasn't. I tried to delete the Iminent.com program from my computer but was stopped by my anti-virus program who said that the site was unsafe and not to continue. I DO NOT want to use Iminent.com or have their Emitioncons whatever. I want to use Firefox and not Iminent.com

Asked by Spellian 6 έτη πριν

Answered by iamjayakumars 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get to gmail? I've enabled cookies.

I just switched to Firefox. It will not go to my gmail account due to some "cookies" problem. I've ENABLED cookies. Please help. edit: removed personal information fo… (διαβάστε περισσότερα)

I just switched to Firefox. It will not go to my gmail account due to some "cookies" problem. I've ENABLED cookies. Please help.

edit: removed personal information for your protection. please note that we cannot offer support via telephone, so please continue in the forum. thanks for your understanding! (philipp)

Asked by cjamison 6 έτη πριν

Answered by jscher2000 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I open Firefox a program that has somehow attached itself to the browser opens and interferes with my searches.

There is a program that has attached itself to my Firefox browser. Every time I open Firefox to search the internet this program is using pop-ups, to the extent that it c… (διαβάστε περισσότερα)

There is a program that has attached itself to my Firefox browser. Every time I open Firefox to search the internet this program is using pop-ups, to the extent that it completely interferes with my searches.

Asked by Bill851 6 έτη πριν

Answered by philipp 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not start or reset or respond. Worked fine this morning

Locking duplicate thread. Please continue here: [/questions/985491] It had been running slow and hanging up. Now has completely quit. Reinstalled 3 times. Will not run … (διαβάστε περισσότερα)

Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/985491]

It had been running slow and hanging up. Now has completely quit. Reinstalled 3 times. Will not run in safe mode. iMac running OS 10.9.1. Will not launch. Shows as not responding.

Asked by jluebeck 6 έτη πριν

Last reply by kobe 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have tried several ways to delete the cookies listed in options and nothing works to get rid of them.

I have tried all of the methods to delete the cookies that are suggested on your support site. I have tried them if the selection in Options is for cookies allowed and wi… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried all of the methods to delete the cookies that are suggested on your support site. I have tried them if the selection in Options is for cookies allowed and with cookies not allowed. Also with 3rd party cookies allowed and not allowed. Normally, I have it set at cookies allowed but 3rd party cookies not allowed. I have tried CCleaner, Euslings Cleaner, Auglogics Cleaner, Wise Cleaner, SuperAntiSpyware, Spybot, and WinPatrol, plus deleting the temp files in Windows. All that software cleans out cookies. I also have Spyblaster set to protect against hundreds of tracking cookies. It was SuperAntiSpyware that brought the problem to my attention in the first place. It just started doing it approximately a few weeks ago but only the passed several days have I been working hard to get those cookies deleted. There must be a couple hundred of them. I did manage to delete about 5 or 6 of them but the others won't budge. I want to clean them all at and start from scratch and monitor them on a daily basis. I don't want most of them. SuperAntiSpyware claims it deletes them but when I go to Options in the browser they are still there. SuperAntiSpyware claims the cookies are there every time I run the program before shutting down the computer. I just added that Troubleshooter and looked at information. I'm sorry but I'm not understanding anything. I'm not that computer savvy.

Asked by zinester1313 6 έτη πριν

Answered by cor-el 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stay logged in to my Google acount?

Locking duplicate thread. Please continue here: [/questions/986038] Although I have "remember password" checked, I have to re-enter it every time I open FIrefox - Google… (διαβάστε περισσότερα)

Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/986038]

Although I have "remember password" checked, I have to re-enter it every time I open FIrefox - Google is my homepage. To be fair, my username and password ARE remembered, but I would prefer to stay logged in permanently. This only became an issue when I added the PrivacyChoice Tracker Block add-on. I have since removed it from my toolbar. I also had a custom setting for Tools/Options/Privacy with exceptions to cookies but I have resorted back to Remember History. All cookies and cache are cleared. I'm not experiencing any other issues with other sites, yahoo, social media, etc. Just Google. Any ideas what to do next?

Asked by AlysonNC 6 έτη πριν

Last reply by KUMARESAN.C.S 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can you use the search bar to select cookies & then "remove all cookies" to delete only them?

At times I want to delete cookies that accumulate from a specific website so I use the search bar. If the "remove all cookies" is clicked after using the search bar, wil… (διαβάστε περισσότερα)

At times I want to delete cookies that accumulate from a specific website so I use the search bar. If the "remove all cookies" is clicked after using the search bar, will only those remaining from the search be deleted, or will all cookies-- even those outside the search-- be deleted? Thanks.

Using Firefox 27.0.1

Asked by firefoxgreg66 6 έτη πριν

Answered by cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

WHere is the secure browsing tab?

I had a secure browsing tab on my screen for several days and now it is gone. I'm sure I've done something because my toolbars are now at the top of the screen instead o… (διαβάστε περισσότερα)

I had a secure browsing tab on my screen for several days and now it is gone. I'm sure I've done something because my toolbars are now at the top of the screen instead of at the bottom. Sorry, but I am not to computer savvy - thanks for any help.

Asked by caroledouglas 6 έτη πριν

Answered by Moses 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Using Windows 8 & unable to access gmail as says cookies need enabling but no problem when I use Internet Eporer.

I can do everythinga usaual with Firefox until I try and access my emails through gmail. Throws up a cookies message but unabke to check and none of th advice seems to w… (διαβάστε περισσότερα)

I can do everythinga usaual with Firefox until I try and access my emails through gmail. Throws up a cookies message but unabke to check and none of th advice seems to work. If I log on in Internet Explorer instead of Firefox i have no problem at all but would prefere to use Firefox. I also getthe same mesage when I logon to my blog (no problem) butthen try to upload photos form the hard drive.

I tried uninstalling Firefox then download anew but even that did not resolve the cookies problem. Should I try this again and remove Firefox from the computer, wait a while and then download? If so, presukably I will have to startagain with my "Bookmarls".

I am using Windows 8.

Asked by Axarquia 6 έτη πριν

Answered by Matt 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Chrome has Incognito, does Firefox have a similar software?

Web pages that are opened and files downloaded while in "Incognito" mode aren't recorded in browsing and download histories. All cookies are deleted after Incognito windo… (διαβάστε περισσότερα)

Web pages that are opened and files downloaded while in "Incognito" mode aren't recorded in browsing and download histories. All cookies are deleted after Incognito windows are closed.

Does Firefox have anything similar?

Asked by larob 5 έτη πριν

Answered by TechBoss 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After updating to version 34.0.5 I can't log-in to Yahoo.mail on windows 8 or XP using Firefox. It gives a message cookies are being blocked. What to do?

After Firefox updated on Dec 9th, I cannot log-in to MyYahoo or Yahoo mail using Windows 8 or XP sp3. When I try to log-in it states cookies are being rejected. I have … (διαβάστε περισσότερα)

After Firefox updated on Dec 9th, I cannot log-in to MyYahoo or Yahoo mail using Windows 8 or XP sp3. When I try to log-in it states cookies are being rejected. I have followed all directions for removal and confirmed settings. MSIE works. I tried removing Adblocker and Firefox Filter add-ons because Firefox started freezing. I fixed the freezing but still can't log into Yahoo. I added Yahoo to exception lists but it did not help.

Asked by Harold Johnson 5 έτη πριν

Answered by philipp 5 έτη πριν