Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks toolbar has disappeared

A couple of days ago my bookmarks toolbar disappeared. If I go through the View/Toolbars menu it is ticked and if I click on the Menu button and select Library/Bookmarks/… (διαβάστε περισσότερα)

A couple of days ago my bookmarks toolbar disappeared. If I go through the View/Toolbars menu it is ticked and if I click on the Menu button and select Library/Bookmarks/Bookmarking Tools it gives me the option to hide the bookmarks toolbar so I presume it's still there somewhere but I can't see it. Any suggestions please?

Ερώτηση από gwithbag 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν