Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

clearing bookmarks search field in sidebar

In the bookmarks sidebar (Win 10 PC), when using "search bookmarks" and after typing an entry to locate, I thought that there used to be a "button" (x) in the far right… (διαβάστε περισσότερα)

In the bookmarks sidebar (Win 10 PC), when using "search bookmarks" and after typing an entry to locate, I thought that there used to be a "button" (x) in the far right of the search field that would clear any entry and return the view of bookmarks in the sidebar to that which was displayed prior to the search.

Has something changed or was I just imagining this.

If my rampant imagination is at work, please consider this a feature request

Thanks

Ερώτηση από zibbledabbit 20 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 18 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Setting up new Bookmarks Toolbar

Have a new laptop. Must reset all my bookmarks from scratch. So far, all are appearing across top of screen. Cannot seem to set it up along left side of my screen in a… (διαβάστε περισσότερα)

Have a new laptop. Must reset all my bookmarks from scratch. So far, all are appearing across top of screen. Cannot seem to set it up along left side of my screen in a column like I used to have. HELP  ??? Thanks!

Ερώτηση από JESWEN23 6 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 5 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ALL IE9 bookmarks do not get filtered into Firefox 17.0.1 when imported from IE

I have countless amounts of Fav's and subfolders container within. When I go through the process of importing fom IE most of the folders contents are empty.

Ερώτηση από dvtrv 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks have disappeared after I upgraded to Firefox 17. How can I restore them from the previous version that was installed on my computer?

I upgraded my Firefox from version 14 to 17. and found to my dismay that all my bookmarks had disappeared. Is there any way of restoring them?

Ερώτηση από adite 8 έτη πριν

Απάντηση από Gingerbread Man 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I import multi-level bookmarks from IE 8 to FireFox 17 if IE 8 is broken, cannot re-install it, and will not run?

IE 8 is still installed, but will not run. I cannot install any version of IE--I tried. I can import only first level bookmarks. Solutions in forum assume a working IE 8… (διαβάστε περισσότερα)

IE 8 is still installed, but will not run. I cannot install any version of IE--I tried. I can import only first level bookmarks. Solutions in forum assume a working IE 8.

Ερώτηση από dave1942 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't see my unsorted bookmarks

Clicking on the 'unsorted bookmarks' folder no longer shows a list of the bookmarks. Nothing happens. Have tried saving another link to that folder and still can't see it… (διαβάστε περισσότερα)

Clicking on the 'unsorted bookmarks' folder no longer shows a list of the bookmarks. Nothing happens. Have tried saving another link to that folder and still can't see it. Can see links in other bookmark folders and save links to other bookmark folders.

Ερώτηση από cdhepper 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Black sections in bookmarks list when moving cursor over list.

When I click to open the bookmarks list and then move the cursor over the list I have sections of the list blacked out although the cursor position is not blacked out tha… (διαβάστε περισσότερα)

When I click to open the bookmarks list and then move the cursor over the list I have sections of the list blacked out although the cursor position is not blacked out thankfully.

I have tried uninstalling and reloading firefox, restarting Firefox, but nothing seems to help. Help please.

Ερώτηση από Angus Brazenall 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I have to use bookmarks to then move the URLS into my own created folders?? Why can't I just add the URL directly to my folder?

Here is my issue, I create folders on my bar to organize my sites - I can't find a way to directly add urls to my folders. Only way I see is: I first have to bookmark … (διαβάστε περισσότερα)

Here is my issue, I create folders on my bar to organize my sites - I can't find a way to directly add urls to my folders. Only way I see is: I first have to bookmark the site, then go into Bookmarks, then move the site into my folder. This is a waste of time to me and inefficient. I like FireFox but with Safari I can add the site directly into my folder. Why would I want to add more steps? Am I missing something?

Ερώτηση από pealolo 8 έτη πριν

Απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot click on news articles in Firefox

In Yahoo!Mail, links to news articles (for example, the Wall Street Journal) do nothing. I can open the email, but the links in the email to news articles do nothing. I h… (διαβάστε περισσότερα)

In Yahoo!Mail, links to news articles (for example, the Wall Street Journal) do nothing. I can open the email, but the links in the email to news articles do nothing. I have to load IE in order to make the links work.

Ερώτηση από Doug8765 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I search my bookmarks?

Some sites change the name when they are bookmarked. And then when I look at my bookmarks I do not recognize them. I would like to search my bookmarks for them.

Ερώτηση από oi789 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I edit the title of a bookmark folder

Windows 8 Pro 64bit downloading latest update to firefox 18.0.1 however, How the heck do i edit or change the titles I have assigned to the various bookmarks and their fo… (διαβάστε περισσότερα)

Windows 8 Pro 64bit downloading latest update to firefox 18.0.1 however, How the heck do i edit or change the titles I have assigned to the various bookmarks and their folders?

Ερώτηση από DLGMEX 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Impossible drag a bookmark to horizontal bookmarksbar (space below addressbar)

In FF 18.0.2 there are 4 bars I can activate for use, by putting a tick in the respective option: "menubar, navigationbar, bookmarksbar, addonsbar". (I hope you don't min… (διαβάστε περισσότερα)

In FF 18.0.2 there are 4 bars I can activate for use, by putting a tick in the respective option: "menubar, navigationbar, bookmarksbar, addonsbar". (I hope you don't mind the wrongspellings, I have FF in finninsh) When I tick "bookmarksbar", it creates a horizontal empty space below the addressbar. Isn't this space for quickly open often used pages, without the vertical bookmarsbar? Now, it seems that it is impossible to drag any bookmark to it from the addressbar or from the vertical bookmarksbar. There must be a reason for this horizontal empty space but how can I use it? Or have I misunderstood this? I have been searching for the solution, but haven't even seen any question about this. A lot of other stuff concerning bookmarks, but not just this one. Either no-one, except me, care about this thing or then it is working in others machines. All help appreciates!

Ερώτηση από padtabtronics 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The pages that I bookmark display other pages from my bookmarks when I click on the names in bookmarks.

I bookmark URLs using FIREFOX's BOOKMARK THIS PAGE feature. However, when I try to reuse the pages by clicking on the BOOKMARK, FIREFOX loads a different page from my BOO… (διαβάστε περισσότερα)

I bookmark URLs using FIREFOX's BOOKMARK THIS PAGE feature. However, when I try to reuse the pages by clicking on the BOOKMARK, FIREFOX loads a different page from my BOOKMARKS. This happens all the time.

Ερώτηση από PHLXCISO 8 έτη πριν

Απάντηση από PHLXCISO 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Issues viewing bookmarks

When I open my bookmarks or any other menu in Firefox I have trouble seeing it. The menu is distorted and the web page is shown in the menu as well. I made a screenshot o… (διαβάστε περισσότερα)

When I open my bookmarks or any other menu in Firefox I have trouble seeing it. The menu is distorted and the web page is shown in the menu as well. I made a screenshot of the problem but I can not upload to this message.

Ερώτηση από IradMax 8 έτη πριν

Απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to create bookmarks on Mac OS 10.8.2 after the installation of a new hard drive?

At this point I have no bookmarks or folders in Foxfire or Safari. I started with Foxfire and could find no way to create folders for bookmarks. I tried the "Show all boo… (διαβάστε περισσότερα)

At this point I have no bookmarks or folders in Foxfire or Safari. I started with Foxfire and could find no way to create folders for bookmarks. I tried the "Show all bookmarks" under the "Bookmarks" menu and then hold down "Control" while touching the "Bookmarks Menu" and got nothing related to creating a folder.

Should I start with Safari and then import them to Foxfire? There has to be a better and more direct way to reach my goal.

Ερώτηση από bobclever 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I add bookmarks in the bookmarks toolbar are they supposed to show up in the menu as well?

Hi, When I add bookmarks to the bookmarks toolbar they do not show up in the menu and vice-versa when I add bookmarks to the bookmarks menu they do not show up in the boo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

When I add bookmarks to the bookmarks toolbar they do not show up in the menu and vice-versa when I add bookmarks to the bookmarks menu they do not show up in the bookmarks toolbar? I thought that bookmarks are supposed to show up in both places no matter which bookmark that I insert them under?


Thanks, bluifox

Ερώτηση από bluifox 8 έτη πριν

Απάντηση από bluifox 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I clicked on a bookmark and when I did it came up on the same page as my homepage. Now I have two pages on one page. How do I get rid of the second page?

I was on my homepage Mozilla when I clicked on a bookmark. The bookmarked page came up beside the home page. There is no tab for the page so I cannot close it. I want to … (διαβάστε περισσότερα)

I was on my homepage Mozilla when I clicked on a bookmark. The bookmarked page came up beside the home page. There is no tab for the page so I cannot close it. I want to know how to close the page.

Ερώτηση από nannyg 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν