Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο

Bookmarks

thread is over here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1299043 I am responding to jscher2000, who posted to my question a short while ago about the loss of my bo… (διαβάστε περισσότερα)

thread is over here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1299043

I am responding to jscher2000, who posted to my question a short while ago about the loss of my bookmarks and being unable to restore. Thanks very much for the fast response. I checked the Places Database section of Troubleshooting, and as you suggested it does say "The places.sqlite database is sane", and "The favicons.sqlite database is sane". So I assume that's good? Now what do I do? Again, many thanks for the assistance.

Ερώτηση από idrabego 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Are bookmarks the equivalent to 'Favorites' in Internet Explorer?

Where are my saved websites saved? Also, am I able to "share" the file over my LAN? I have a desktop PC and a laptop connected to my network. What I would like to do is m… (διαβάστε περισσότερα)

Where are my saved websites saved? Also, am I able to "share" the file over my LAN? I have a desktop PC and a laptop connected to my network. What I would like to do is make it so whether I save (or bookmark?) a site on the laptop or desktop it is available on both. Does this make sense? If I need to do a better job explaining just let me know. Currently, I am successfully sharing the IE 'Favorites' folder so the links are always in sync and the same links are available on both of my machines.

Ερώτηση από Ryan Nelson 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

delete bookmarks

I have tried everything to delete some of my bookmarks. I can't right click on the bookmark folder to delete...it doesn't work. I've tried going to the web page and del… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried everything to delete some of my bookmarks. I can't right click on the bookmark folder to delete...it doesn't work. I've tried going to the web page and deleting using the star icon at the top without any success. How can I delete bookmarks???? Martin Golding

Ερώτηση από migold55 7 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks were gone after I went in task manager and ended my firefox task. Restarting it didn't work. There are no back ups. What do I do?

I had went into the task manager and accidentally deleted the firefox task the was going. When I went back on firefox, all my bookmarks were gone. I tried restarting it, … (διαβάστε περισσότερα)

I had went into the task manager and accidentally deleted the firefox task the was going. When I went back on firefox, all my bookmarks were gone. I tried restarting it, without any luck. I tried getting the backups, to find I had none. Nothing has worked for me. Thought originally I was trying to get google chrome on my computer, only for that not to work, so I'm not sure if that may have messed it up or not. Please help me.

Ερώτηση από Animelover 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox only imports half my favorites from IE

when I try to import my favorites from internet explorer, only half of my favorites (a-m) are transferred. Is there any way to increase the capacity of the folder? … (διαβάστε περισσότερα)

when I try to import my favorites from internet explorer, only half of my favorites (a-m) are transferred. Is there any way to increase the capacity of the folder?

Ερώτηση από laconj 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Will our Bookmarks be saved if we change internet providers or will we lose them

We are changing internet providers from comcast to clearwire at the end of this week. Will our firefox bookmarks go with us to our new provider or will we lose them? … (διαβάστε περισσότερα)

We are changing internet providers from comcast to clearwire at the end of this week. Will our firefox bookmarks go with us to our new provider or will we lose them?

Ερώτηση από Jay723 7 έτη πριν

Απάντηση από iamjayakumars 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks imported from safari are in one bookmark called IMPORTED FROM SAFARI. Can they be merged into the main Bookmarks Menu?

I had some existing Firefox bookmarks but wanted to add some from Safari. Now, the bookmarks imported from safari show up as one bookmark called IMPORTED FROM SAFARI. H… (διαβάστε περισσότερα)

I had some existing Firefox bookmarks but wanted to add some from Safari. Now, the bookmarks imported from safari show up as one bookmark called IMPORTED FROM SAFARI. How can they be merged so that all the bookmarks fall under the main Bookmarks Menu?

Ερώτηση από Maximzodal 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to stop book marks from opening in a side bar instead of the current tab

I was fiddling around with some add ons, but for some reason now whenever I try to open a bookmark it opens them in a weird little side bar thing on the left of my screen… (διαβάστε περισσότερα)

I was fiddling around with some add ons, but for some reason now whenever I try to open a bookmark it opens them in a weird little side bar thing on the left of my screen. How can I make it so that my bookmarks open up in my current tab again?

Ερώτηση από PinguSuperSquee 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How to restore a bookmarks backup without having errors?

I have backupped my bookmarks using Firefox's functionality to do it automatically and saved the file to an external HD before I was making a clean installation of Window… (διαβάστε περισσότερα)

I have backupped my bookmarks using Firefox's functionality to do it automatically and saved the file to an external HD before I was making a clean installation of Windows, which means all my files were removed. Later on, after re-installing Firefox, I tried to use the backup I had so I can have all my bookmarks once again, but when I try to look for that file, it seems it has the wrong format (a regular "File" instead of JSON or HTML, not sure which one of them should it be). So I tried to change it to "*.JSON" and it still didn't shoe up in the dialog box. So I tried "*.HTML", which DOES show up but everytime I try to import it, it actually does nothing.

I really need this file since it contains many sites that I need. Thanks in advance.

Ερώτηση από McIntosh 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Make shorter bookmarks

I have my bookmarks up but want to make them shorter, with less of a title. For instance, instead of saying, "chartway federal cred..." I just want it to say, "chartway".… (διαβάστε περισσότερα)

I have my bookmarks up but want to make them shorter, with less of a title. For instance, instead of saying, "chartway federal cred..." I just want it to say, "chartway". is there a way to do this?

Ερώτηση από hapyoma 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am importing bookmarks from Internet Explorer 9. If the bookmark has a subdirectory, I don't get the links in the subdirectory.

I am running Mozilla Firefox 20.0.1 under Windows 7 Ultimate. I am trying to import bookmarks from Internet Explorer 9.0.15. If the bookmark has a subdirectory, I don't g… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Mozilla Firefox 20.0.1 under Windows 7 Ultimate. I am trying to import bookmarks from Internet Explorer 9.0.15. If the bookmark has a subdirectory, I don't get any of the links in the subdirectory.

This has not happened on my other computers: Internet Explorer 8 under Windows XP Professional Internet Explorer 9 under Windows 7 Professional

Ερώτηση από schragenm1 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot switch from bookmark to hotmail bookmark (used to be able to)

from homepage, I can access a bookmarked site...but when I try to switch from that site (any bookmarked site) to my Hotmail bookmarked site (which is my homepage site), i… (διαβάστε περισσότερα)

from homepage, I can access a bookmarked site...but when I try to switch from that site (any bookmarked site) to my Hotmail bookmarked site (which is my homepage site), it always "times out" and doesn't complete the connection back...this did not used to be a problem. Restoring my computer to a previous time when it still functioned as desired, does not solve the problem, either...

Ερώτηση από hkat 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks showing up twice

I have a new computer (MS Windows 7). I imported my bookmarks, but I'm thinking I imported them twice. How do I get rid of the second sect without clearing everything a… (διαβάστε περισσότερα)

I have a new computer (MS Windows 7). I imported my bookmarks, but I'm thinking I imported them twice. How do I get rid of the second sect without clearing everything and starting over.

Ερώτηση από pegasusgirl 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I delete a folder from my bookmarks tool bar?

I created a folder, now known as "new folder" for my bookmarks tool bar. I have never put any bookmarks into it, and now I want to get rid of it. Moving it above or belo… (διαβάστε περισσότερα)

I created a folder, now known as "new folder" for my bookmarks tool bar. I have never put any bookmarks into it, and now I want to get rid of it. Moving it above or below the tool bar does not work. How do I do this?

Ερώτηση από beth45429 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

portion of the screen to extreme left, underneath horizontal toolbars became "Bookmarks". I did not command or seek this. I cannot seem to remove

The column appears under the horizontal toolbar which shows web address and google search window. I've tried left and right clicks to no avail. How can I restore the fire… (διαβάστε περισσότερα)

The column appears under the horizontal toolbar which shows web address and google search window. I've tried left and right clicks to no avail. How can I restore the firefox screen to where entire horizontal space is occupied by the web page I select?

Ερώτηση από NEWBRU1 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν