Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Lost Private Bookmarks after Upgrading to Firefox For M1 A Few Days Back - Would Appreciate your help!

Hi I had not saved Private Bookmarks in my old Intel+Rosetta Stone 2 Before Accepting to Upgrade :-( These bookmarks we about US Tax Filing by October 15th after which yo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I had not saved Private Bookmarks in my old Intel+Rosetta Stone 2 Before Accepting to Upgrade :-(

These bookmarks we about US Tax Filing by October 15th after which you know there are severe penalties for failing to do this, as the deadline is already extended

Please help me how I can restore those lost Private bookmarks. I would be super happy because it is of highest Urgency and Importance

Thanks a ton in advance

Ερώτηση από anurag3 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

Bookmark toolbar

Yesterday an IT guy from my job did some work on my computer to reinstall my document camera (I'm a teacher) which wasn't working for some reason. After he finished, I no… (διαβάστε περισσότερα)

Yesterday an IT guy from my job did some work on my computer to reinstall my document camera (I'm a teacher) which wasn't working for some reason. After he finished, I noticed that my bookmark toolbar is no longer visible on my browser. I cannot find anything selected that would remove it. Any idea why that would be?

Ερώτηση από laurenbrian 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 μήνες πριν

Methods to copy a single bookmark to multiple Firefox users

Hi, We use a cloud-based ERP system. To access it, we use a bookmark for users to get to the initial login screen in Firefox. There has been a change in the login screen … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

We use a cloud-based ERP system. To access it, we use a bookmark for users to get to the initial login screen in Firefox. There has been a change in the login screen that will require us to use a different URL. We have about 75 PCs with many having multiple user profiles for Firefox that need the new URL.

I know how to quickly copy and paste the bookmark by remoting into a PC and then doing a copy/paste from the bookmarks toolbar on my PC to the bookmark toolbar on the remote PC.

I could also create a procedure for users to create their own bookmark but I think some users would find that a challenge.

I'd like to make this process more of a silent install but haven't figured out how to manage it.

We're currently all Windows 10 Pro using Firefox v101.0.1 64-bit.

Any suggestions?

Thanks.

Ερώτηση από bhartung 12 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 11 ώρες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

how to show keyword entry field by default pressing Strg+D to create a bookmark

how to show keyword entry field by default pressing Strg+D to create a bookmark?

It's much annoying to have to go into the menu and make that entry there!

Ερώτηση από pfeifer_s 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από pfeifer_s 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Disappearing Bookmarks

A couple of months back, and entire bookmark folder suddenly disappeared. I assumed that I had inadvertently done something to cause this, though it had never happened b… (διαβάστε περισσότερα)

A couple of months back, and entire bookmark folder suddenly disappeared. I assumed that I had inadvertently done something to cause this, though it had never happened before. Today, not only is another folder gone missing, several others have as well. I am using Windows 10 Pro, Version 1909, Build 18363.900. I recently switched to Firefox from Chrome for security issues, but unless I can figure out what is happening here, I am going to switch back. Any ideas?

Ερώτηση από bswicker 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Permanent Bookmarks Toolbar

Hello, I can't think of the best way to word this, but I want to make sure that certain bookmarks on my bookmarks tool are not moved or replaced by newer bookmarks that I… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I can't think of the best way to word this, but I want to make sure that certain bookmarks on my bookmarks tool are not moved or replaced by newer bookmarks that I add to it. Make sense? Thank you!

Ερώτηση από shellthyself 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από shellthyself 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Sign in to bookmarks every time I open Firefox

I have favourite most used sites on my toolbar - e.g. gmail, facebook. From last week each time I open up my computer if I want to go to one of these I have to sign in a… (διαβάστε περισσότερα)

I have favourite most used sites on my toolbar - e.g. gmail, facebook. From last week each time I open up my computer if I want to go to one of these I have to sign in all over again. This never used to happen. It is driving me crazy. Any idea how to stop it happening please? Otherwise I shall have to stop using Firefox.

Ερώτηση από art4trish 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Missing bookmarks

Hello, Last night I went to bed and all my bookmarks were there. Today I woke up and all the bookmarks are gone on my laptop and the open tabs, add-ons etc. I am signed i… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Last night I went to bed and all my bookmarks were there. Today I woke up and all the bookmarks are gone on my laptop and the open tabs, add-ons etc. I am signed in. Restoration does not help (last backup is with today date). But on my smartphone I see them in bookmarks-> desktop bookmarks. How do I save them? I really don´t want to lose them.

Thanks a lot for any advice,

Cyril

Ερώτηση από cyril.sup 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks

I have just purchased a new iMac. The retailer instakked all myold software, including Firefox. When I opened Firefox I found a number of bookmarks for companies with w… (διαβάστε περισσότερα)

I have just purchased a new iMac. The retailer instakked all myold software, including Firefox. When I opened Firefox I found a number of bookmarks for companies with which I no longer have any deakings, and I tried to delete them, following the proceedures in Firefox Help. But it didn't work, either way. Can anyone tell me how to get rid of these annoying bookmarks?

Geof

Ερώτηση από kpmus 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

I want opening pages different than "home page".

When I launch FF, I want two pages to open. Inside the options, home, I can set multiple pages to open. That's fine. Unless I'm missing something though, I don't have the… (διαβάστε περισσότερα)

When I launch FF, I want two pages to open. Inside the options, home, I can set multiple pages to open. That's fine. Unless I'm missing something though, I don't have the option to have a single site as home page. I suggest this for a future update for FF. Chome has this option.

Ερώτηση από yoursfast 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks toolbar - I have to click twice to navigate to it

Hi, Recently I noticed this issue: 1. I start Firefox. 2. I click on a bookmark which is on the bookmark toolbar. 3. The page seems to initiate navigation to that bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Recently I noticed this issue:

1. I start Firefox. 2. I click on a bookmark which is on the bookmark toolbar. 3. The page seems to initiate navigation to that bookmark, but eventually stays (it never navigates). 4. I click again on the same bookmark. 5. Then, Firefox navigates to it.

I tried disabling Addons and disabling Hardware Acceleration, but it didn't help to fix the issue. This was suggested in this archived thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1245362

A similar issue happens when I'm already in GMail website and then click on another bookmark, but it refreshes the GMail instead of navigating to the other bookmark. (I hope to reproduce it soon and tell you the results.)

Using Ubuntu 18.04.

Ερώτηση από TechiMan 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TechiMan 1 έτος πριν