Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

The erasing key not working to go history back -1

Hello, i started using Linux (Debian stretch) and after a few days i realized that in Firefox (63.0.1 64bit) can no longer use the deleting key (not "Delete", but one tha… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, i started using Linux (Debian stretch) and after a few days i realized that in Firefox (63.0.1 64bit) can no longer use the deleting key (not "Delete", but one that is used to erase text from right to left) to go back in history on a tab. I found i can use the keyboard shortcut Ctrl+right arrow, but this one is much less handy than single key which i am missing.

Second problem is that when i click back button by mouse, then it do not scroll the page to the spot where i was, but the scrollbar is on the top of the page which is not convenient.

These two things seems like a small issue, but it making quick browsing uneasy. Please how to fix these issues?

--- Yes, in about:config, i had to set "browser.backspace_action " to be "0", unsure why on Linux they do it differently.

Asked by #367259 1 έτος πριν

Answered by cor-el 1 έτος πριν