Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crash on 2008R2 Terminal Server for all users

Hi all, looking for some help on this one. https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7fdf825e-c0b4-4604-872b-8f5160180912 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all, looking for some help on this one.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7fdf825e-c0b4-4604-872b-8f5160180912 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/d47a7909-5d39-4f4f-913a-7cf2c0180912

All users on the terminal server experience the crash, and the Mozilla Crash Reporter afterwards. Firefox crashes after about 1minute being open, regardless of website I can force a tab to crash by opening a site with video eg. youtube.com First occurred 10/9/18

Tried: safe mode, uninstalling, restarting, reinstalling normal, ESR, v60, v52, x64, x86 Tried: Deleted Mozilla folder in: Program Files, AppData, Registry Works on same OS in same environment

Ερώτηση από browsing 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't connect to youtube. "cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified"

This morning Firefox was connecting to youtube.dom quite nicely. Then I accepted and installed the Firefox Update to 63.0.1 (64 bit) and ever since I cannot connect to y… (διαβάστε περισσότερα)

This morning Firefox was connecting to youtube.dom quite nicely. Then I accepted and installed the Firefox Update to 63.0.1 (64 bit) and ever since I cannot connect to youtube.com. I get an error page that says: Secure Connection Failed

The connection to www.youtube.com was interrupted while the page was loading.

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

I can connect quite nicely on Google Chrome (ugh!) but I want to continue with Firefox. Can this be fixed?

Ερώτηση από rlm1947 2 έτη πριν

Απάντηση από rlm1947 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 62dmg not loading correctly on Mac desktop running high sierra 10.13.6 previous version Firefox 57dmg works perfectly

I am running Firefox 57dmg on my mac desktop in high sierra and it works perfectly, I am continually being asked to upgrade to 62dmg. every time I do the upgrade or even … (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox 57dmg on my mac desktop in high sierra and it works perfectly, I am continually being asked to upgrade to 62dmg. every time I do the upgrade or even download the new version frm scratch it does not load correctly web pages will not load says cannot connect to site. I place an exception then the site will load but shows no images and all the text is down the left side of my screen. This occurs on every occasion I have upgraded or downloaded. As I stated previous Firefox 57dmg works perfectly.

Ερώτηση από Phil88 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My list of saved logins/passwords is suddenly empty. Why?

I turned on Firefox this morning (after a Microsoft update/shut down last night). Heading to my usual pages where my logins/passwords come up automatically, I discovered … (διαβάστε περισσότερα)

I turned on Firefox this morning (after a Microsoft update/shut down last night). Heading to my usual pages where my logins/passwords come up automatically, I discovered the boxes were empty - they are usually filled by autofill; these are login pages to my blog, Amazon, eBay etc. I had also been logged out of my Firefox account, so I logged back in (I had remembered that password, luckily) Checking Options/security - show saved logins, I found absolutely no list of saved logins at all. (Horror!) I synced Firefox - still no list of saved logins Where have they gone and how do I get them back?

Hoping someone can help 'cos it's about five years' worth of saved logins.

Ερώτηση από JamesCollins26 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Download is blocked by message: Public Fox extension download blocked

Wanted to update to newest version but was told it is not possible. Downloading of new version is blocked with message shown in attached screenshot. How to proceed? … (διαβάστε περισσότερα)

Wanted to update to newest version but was told it is not possible. Downloading of new version is blocked with message shown in attached screenshot. How to proceed?

Ερώτηση από Henning Laue 2 έτη πριν

Απάντηση από Henning Laue 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Login window not displaying on garmin connect login page

I have been using Firefox for years to login to Garmin Connect with no problems, now all of a sudden the login window on the login page of Garmin Connect is not displayin… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox for years to login to Garmin Connect with no problems, now all of a sudden the login window on the login page of Garmin Connect is not displaying. I have tried Microsoft Edge and the login window displays and I'm able to login.

I have tried to add screenshot images but they won't upload.

Ερώτηση από Ozerider 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot send my emails nor save to draft on Outlook. I always could before but lately I cannot. I've gone the Outlook support route and they can't do any more

The last couple of months I have not been able to use my Outlook and send emails or save drafts. I have gone to outlook support but since it still works with Chrome and I… (διαβάστε περισσότερα)

The last couple of months I have not been able to use my Outlook and send emails or save drafts. I have gone to outlook support but since it still works with Chrome and IE they say its firefox's issue and have no other help for me. I've cleared cache and history. extensions etc.. So I am coming to you now. I do have a VPN but outlook still won't work with it not on. So I am at a loss as to what to do. I don't like chrome nor IE and I've always had firefox and I want to continue that. I was still able to send emails when I first got the VPN so Im not sure what it is except very, very annoying. The same is for my laptop and that does not have the VPN.

Ερώτηση από ardenfan 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Few month ago firefox become extremely slow!

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Ερώτηση από RioZoom 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The download page for the 64bit version of Firefox for Windows 10 gives the error SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG in Firefox v 65.0 32 bit.

I'm using the 32 bit version of Firefox on a 64 bit ASUS Windows 10 laptop and there is no Flash plug-in. I thought to try switching to the 64 bit version, but I get the … (διαβάστε περισσότερα)

I'm using the 32 bit version of Firefox on a 64 bit ASUS Windows 10 laptop and there is no Flash plug-in. I thought to try switching to the 64 bit version, but I get the above Network Protocol error message when trying to open the page https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/65.0.1/win64/en-US/Firefox Setup 65.0.1.exe

Thanks

Ερώτηση από IsobelUK 2 έτη πριν

Απάντηση από IsobelUK 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The box for "Ask to save logins and passwords for websites" doesn't stay checked.

Recently, if I want to log into websites that require passwords, every time I open Firefox, I have to go to Options > Privacy & Security and RECHECK the box for "A… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, if I want to log into websites that require passwords, every time I open Firefox, I have to go to Options > Privacy & Security and RECHECK the box for "Ask to save logins and passwords for websites," which is now unchecked every time I open Firefox. I can't find a way to have the box stay checked session-to-session. This is a recent development and, I suspect, is related to the "upgrade" to the latest version. Is there a fix?

Ερώτηση από kogs 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Your connection is not secure for all website, it is making firefox is useless. Try to address it as soon as possible

We are getting the following error message The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate inte… (διαβάστε περισσότερα)

We are getting the following error message The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED

We are not using any AVAST, but we are using mcafee. Import root certificate to, but it is still failing and unable to find the company root certificate.

Ερώτηση από judefdo 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

All sites insecure after Firefox Refresh

I've just done a Firefox Refresh which has been a bit of a disaster as any attempt to connect to any sites now gives a message to say that they don't have the right certi… (διαβάστε περισσότερα)

I've just done a Firefox Refresh which has been a bit of a disaster as any attempt to connect to any sites now gives a message to say that they don't have the right certificate and are insecure. The same goes for your own site!

Any help please??

Ερώτηση από Captaincareful 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why have some trusted sites stopped loading with Firefox 63?

Ever since I upgraded to Firefox 63, several trusted websites have stopped loading; instead I get sent to an error page with: Your connection is not secure The website tr… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since I upgraded to Firefox 63, several trusted websites have stopped loading; instead I get sent to an error page with:

Your connection is not secure

The website tried to negotiate an inadequate level of security.

<www.thestar.com> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Error code: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY


This also occurs with https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/63.0.1/win32/en-US/Firefox%20Installer.exe

Is the problem at my end or theirs? If the former, what do I need to do to return to the behaviour for FF 62?

Ερώτηση από asraskin 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I get yellow box and this text "<window id="main-window" ^

my laptop did an update on something and when trying to start firefox I now just get a yellowish nearly full page box with the following text in a section at the top "<… (διαβάστε περισσότερα)

my laptop did an update on something and when trying to start firefox I now just get a yellowish nearly full page box with the following text in a section at the top "<window id="main-window" ^ ". Uninstall and new install does not change anything. </p>

Ερώτηση από keith.packham 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am getting a "Performing a tls handshake" when I'm trying to view a webpage. How can I fix this?

I have Firefox 63.0.1 64 bit using Win 7. After the latest update, I frequently get the "performing a tls handshake" when trying to view a webpage. After 7 to 8 minutes I… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 63.0.1 64 bit using Win 7. After the latest update, I frequently get the "performing a tls handshake" when trying to view a webpage. After 7 to 8 minutes I get a message saying "Secure Connection Failed. The connection to the server was reset while the page was loading. The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem." I've researched this problem and haven't come up up with an answer as to how to correct this. Does anyone know how to correct this?

Ερώτηση από dutchjim 2 έτη πριν

Απάντηση από dutchjim 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I eliminate the SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER errors I get at multiple websites?

I just installed FF 63 on a 64-bit Windows 7 machine, and I'm getting SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER errors at many, but not all, websites. Reaching the same websites via the s… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed FF 63 on a 64-bit Windows 7 machine, and I'm getting SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER errors at many, but not all, websites. Reaching the same websites via the same URLs using Chrome works fine.

All discussions of this problem seem to lead to https://support.mozilla.org/en-US/kb/error-codes-secure-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=troubleshoot-SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER, but it's not helpful. My antivirus is Bitdefender Free, which appears to have no option for disabling the interception of secure connections.

Running FF in safe mode behaves the same as in "normal" mode: I get SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER errors at many (but not all) websites.

Help? As things stand now, FF is pretty close to useless for me.

Ερώτηση από LangfristigerFFUser 2 έτη πριν

Απάντηση από LangfristigerFFUser 2 έτη πριν