Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

where did the firefox icon go mine is grey icon on the home page I am using 15.0.1 version

I am using v 15.0.1 fire fox on my windows xp desk top. ( I am useing my tablet to help me figure out whats going on with my desktop computer) and I noticed that in the w… (διαβάστε περισσότερα)

I am using v 15.0.1 fire fox on my windows xp desk top. ( I am useing my tablet to help me figure out whats going on with my desktop computer) and I noticed that in the web browser window where you type your url address the icon I thought was to be perhaps a small icon of the fre fox on the home page..... Now I see it is grey or ghosted out....... the following pages that I go to sometimes has a grey or ghosted out paddle lock.... If the web site does not contain any personal information it is the grey out icon of the Fire fox or what ever it is and if I left click on it it will state that this web site does not supply idnenty information Your connection to this site is only partially encrypted, and does not prevent eaves dropping the there is a more infor tab so whatis theis all about how can I get it to be fully encripted and not have a third party eavses dropping in on me? thanks for your help

Ερώτηση από cocojen 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TheOldFox 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My cursor jumps to the left while typing

This only happens using Firefox for Android. I will be typing a password into a website log in, and partway through, the cursor will jump a space to the left, causing the… (διαβάστε περισσότερα)

This only happens using Firefox for Android. I will be typing a password into a website log in, and partway through, the cursor will jump a space to the left, causing the incorrect pword to be put in. This is driving me crazy! And I can't seem to find much out there for support on it. I have galaxy s3 jellybean, Sprint. Also using SwiftKey. Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από Dberry67 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kbrosnan 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i don't want the tab 'topwebsites'. now it-s a long list. how can i remove them all in one click or remove the tab?

i don't want the tab 'topwebsites'. now it is a very long list. how can i remove them all in one click or hopefully can i remove the tab 'topwebsites'?

Ερώτηση από sandrabakker 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Problem Loading Page + Slow + Blue screen

I downloaded something one day then I went on Firefox. I was able to go on Google without a problem, but when I went on other pages, it took awhile to load then it said P… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded something one day then I went on Firefox. I was able to go on Google without a problem, but when I went on other pages, it took awhile to load then it said Problem Loading Page. It happened repeatedly. Then, I became AFK for around 5-10 minutes and got blue screened to death. Is there any resolution to that?

Ερώτηση από availableawesome 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I search for multiple words (not a phrase, but different words) all at once?

Hello everyone, I have a job that includes looking for many different words in large paragraphs. I would make things much faster for me if - instead of typing in "word 1… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone, I have a job that includes looking for many different words in large paragraphs. I would make things much faster for me if - instead of typing in "word 1", and then clearing it, and then typing in "word 2" - but rather, I could somehow search for a few words at once. Is there a way to do this? An add-on? Something built in? Thanks for the help.

Ερώτηση από cecilrosa516 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Nellus 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

retrieve synched bookmarks from firefox for android

i had a total hard drive failure and had to buy a replacement, my bookmarks were synched whith my android tablet and i can still access them there. how do i setup foxmark… (διαβάστε περισσότερα)

i had a total hard drive failure and had to buy a replacement, my bookmarks were synched whith my android tablet and i can still access them there. how do i setup foxmarks in the new windows pc so that it restores those synched bookmarks?

Ερώτηση από Sylent_Viper 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 29 New Sync Service and Android

I am using what I am guessing is a new version of sync because I am only using my email and a password to sign in in FF 29 on OS 10.9. That process sounds similar to befo… (διαβάστε περισσότερα)

I am using what I am guessing is a new version of sync because I am only using my email and a password to sign in in FF 29 on OS 10.9. That process sounds similar to before, but there is nowhere to enter a device code for other devices now. What am I missing here? It just acts like I would sign into another device and it would be done, similar to Chrome. I originally stopped using FF because my tabs would never sync properly across the 2 devices, but would like to come back to FF.

Ερώτηση από TimeDilation 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Joni 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to allow my child to access Facebook

I have windows 8.1 set in child mode and Firefox gives error certificate not found ... However if I switch to my account in administrator setting I can access Facebook no… (διαβάστε περισσότερα)

I have windows 8.1 set in child mode and Firefox gives error certificate not found ... However if I switch to my account in administrator setting I can access Facebook no problem.

Ερώτηση από fkhumber 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kbrosnan 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to start Firefox it will not come up

When I click on Firefox I receive a message that says: Couldn't load XPCOM . I'VE BEEN USING FIREFOX ON MY COMPUTER FOR WELL OVER 15 years. This is the first time I've … (διαβάστε περισσότερα)

When I click on Firefox I receive a message that says: Couldn't load XPCOM . I'VE BEEN USING FIREFOX ON MY COMPUTER FOR WELL OVER 15 years. This is the first time I've ever had a problem. What is happening? I had to use my phone because I can no larger get on the internet on my computer. HELP PLEASE!

Ερώτηση από RAWHIDE57 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hi, A few weeks back my firefox turned into a mobile browser. I have tried to delete and reinstall it, but it stays a mobile browser. How can I fix it?

Hi, A few weeks back my firefox turned into a mobile browser. I have tried to delete and reinstall it, but it stays a mobile browser. How can I fix it?

Ερώτηση από Mohammadtahir 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kbrosnan 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Would you give me a bit of assistance? I am looking for an ad on,that possibly may already exsist. I am just having problems locating it if it IS around here.

I would like to have a lock-out screen on my browser. Ideally a timed and triggered combination-security pen entry page , that could both lock the app and mask the links … (διαβάστε περισσότερα)

I would like to have a lock-out screen on my browser. Ideally a timed and triggered combination-security pen entry page , that could both lock the app and mask the links shortcut icon.

Ερώτηση από CUSTOMEYESSIR 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Having problems opening links

Cant open links. I can open hotmail, fb, yahoo, youtube but If i click on any other links they won't open! I never had this problem before. Very frustrating! Please hel… (διαβάστε περισσότερα)

Cant open links. I can open hotmail, fb, yahoo, youtube but If i click on any other links they won't open! I never had this problem before. Very frustrating! Please help! Would appreciate it!

Ερώτηση από Queenmad 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

two things...?

bold textWhy can't i copy and paste any longer after updated And why cant i scroll the bookmarks without lockin out and crashing ...been this way for months … (διαβάστε περισσότερα)

bold textWhy can't i copy and paste any longer after updated And why cant i scroll the bookmarks without lockin out and crashing ...been this way for months

Ερώτηση από morrass 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από finitarry 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I just purchased a laptop with windows xp pro and my bookmarks won't sync from my android phone to my laptop

I have a Firefox account on my LG K20+ smartphone and I have bookmarks saved on it and whenever I try to sync it to my laptop it doesn't work, but it tells me that sync i… (διαβάστε περισσότερα)

I have a Firefox account on my LG K20+ smartphone and I have bookmarks saved on it and whenever I try to sync it to my laptop it doesn't work, but it tells me that sync is complete. My laptop is running windows Xp Pro.

Ερώτηση από Cowboy40 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από bygabyga 3 έτη πριν