Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

The Adobe Flash plugin has crashed

I have looked through all the different answers to this question I could find and I have done all the plug in updates as well as everything mentioned. I still seem to be … (διαβάστε περισσότερα)

I have looked through all the different answers to this question I could find and I have done all the plug in updates as well as everything mentioned. I still seem to be getting the same crash report and i am not to sure how to fix it. Flash Player seems to works fine for some things but i can not get on to any youtube videos. Please let me know if you have any help for me

Ερώτηση από Adamw 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla "unable to detect plug-in version", click "rsearch" and get myriad sies offering stuff I have no hope of understanding. Can you help?

Want to update plug-ins as I've been getting script errors, usually involving chrome and what may be java script, advisories of virtual memory being too small, etc. Nurs… (διαβάστε περισσότερα)

Want to update plug-ins as I've been getting script errors, usually involving chrome and what may be java script, advisories of virtual memory being too small, etc. Nurse indicates some "Up to date" in green box. Others indicate "unable to detect plug-in version. I click "research" and get myriad sites offering options I've no hope of understanding. Can you help? L

Ερώτηση από new1 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Help please I have firefox 2.0 on macosx 10.2.8, cant't install flash 9

I need to use an old mac running os x 10.2.8. I need to run a decent browser so firefox. I installed version 2.0 as it appeared ok. I need at least flash 9 but all attemp… (διαβάστε περισσότερα)

I need to use an old mac running os x 10.2.8. I need to run a decent browser so firefox. I installed version 2.0 as it appeared ok. I need at least flash 9 but all attempts to install have failed. Can anyone guide me please? My knowledge of macs is old and from a VERY long time ago ;-)

Ερώτηση από nigelmitchem 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από nigelmitchem 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does the add on disappear when I re-open Firefox after the initial installation?

I have installed the latest version of Firefox without difficulty. I wish to have the add-on 'greasemonkey' to help run a script on a messageboard site. Recently, I opene… (διαβάστε περισσότερα)

I have installed the latest version of Firefox without difficulty. I wish to have the add-on 'greasemonkey' to help run a script on a messageboard site. Recently, I opened Firefox and the add-on icon was not present in the bottom right of the screen, and I could not use the script on the messageboard. I have tried downloading the add-on again but it will not show on Firefox home page. The only way I can get the add-on is to uninstall F/f completely, download it again and then download the add-on. This works for only the current session. When I restart F/f another time the add-on has disappeared.

Ερώτηση από snimblegrump 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DoraLorraine 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot uninstall or disable the 'New' Yahoo Tool Bar. It had either concealed or removed the Firefox menu tabs that include the 'Tools' Tab, so the normal 'Uninstall' or 'Disable' instructions cannot be used.

This is a major problem. In response to my post on our computer club website, I learned that another individual in our computer club has had the same difficulty in that… (διαβάστε περισσότερα)

This is a major problem. In response to my post on our computer club website, I learned that another individual in our computer club has had the same difficulty in that they, too, are unable to uninstall or disable the Yahoo tool bar.

I am running Firefox 3.6.8 on a computer using Win XP Pro, SP3.

Ερώτηση από billdep 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"If you get this error while viewing a webpage, it means a plugin has crashed. You can send a crash report to Mozilla by clicking on Send crash report. " but why do I not get the button "Send crash report"?

This is the most recent upgrade to my Firefox version 3.6.8 Mozilla Firefox for Ubuntu canonical - 1.0 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 … (διαβάστε περισσότερα)

This is the most recent upgrade to my Firefox version 3.6.8 Mozilla Firefox for Ubuntu canonical - 1.0 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8

Since then, every web page that makes use of the Adobe Flash plugin shows me grey windows with the message "Adobe Flash plugin has crashed".

When I follow links telling me I can find out more I am taken to a Firefox Help page that shows an example of the same grey window with the same message. But there is a difference: directly under the "Adobe Flash plugin has crashed" message is shown a another message that says: "Send crash report". The Help page instructs me to click on that message because it is intended to be a link.

Unfortunately, on all the grey windows displayed to me on any site where this problem arises, no such message: "Send crash report" is present. So how can I send a crash report?!

Ερώτηση από mingote 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why have i 2 java consoles in my add on extensions?

just upgrade to lastes version off java u21. since doing so i've noticed that i know have two java consoles in my extensions 6.0.20&6.0.21 do i need to disable one of… (διαβάστε περισσότερα)

just upgrade to lastes version off java u21. since doing so i've noticed that i know have two java consoles in my extensions 6.0.20&6.0.21 do i need to disable one of these?

Ερώτηση από liverpool023 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Where to get Google search? NOT Google Firefox.

Go to the search bar and delete any text in it. Now hit Enter. This takes you to the Firefox start page. I HATE IT!!! I don't want Firefox Google, I want GOOGLE Google. I… (διαβάστε περισσότερα)

Go to the search bar and delete any text in it. Now hit Enter. This takes you to the Firefox start page. I HATE IT!!! I don't want Firefox Google, I want GOOGLE Google. Is there any place where I can install a search engine where the default page is just plain old GOOGLE Google?

Also, please don't give me alternative solutions. Yea I know you can bookmark it and click on that. I know you can just set it to your home page, use google toolbar, or just type Google in the address bar. But I don't want any of that. I like to just hit Ctrl + K, Alt + Enter for fast access.

Ερώτηση από greenleaf 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i can't change my persona at all how could i fix it?

when i rolled over all the persona samples,my toolbar didn't change. when i clicked at the wear it sign,it was written that i already wore it (actually the toolbar didn't… (διαβάστε περισσότερα)

when i rolled over all the persona samples,my toolbar didn't change. when i clicked at the wear it sign,it was written that i already wore it (actually the toolbar didn't change at all)

Ερώτηση από Lind 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Edit with Microsoft Frontpage whilst using Firefox Browser

Hi, I sometimes use IE and have an extension that allows me to edit websites using Microsoft Frontpage. Is there such an Add On that I can use with Firefox? It would mak… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I sometimes use IE and have an extension that allows me to edit websites using Microsoft Frontpage. Is there such an Add On that I can use with Firefox? It would make my life so much easier :)

Thanks for any advice.

Carl

Ερώτηση από carlgreen 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

what additional plug ins needed for video

http://veehd.com/video/3724046_Derren-Brown-Investigates-1 says I need additional plug in to play.But no plug in shown when clicked. I already downloaded DivX Plus Web P… (διαβάστε περισσότερα)

http://veehd.com/video/3724046_Derren-Brown-Investigates-1

says I need additional plug in to play.But no plug in shown when clicked. I already downloaded DivX Plus Web Player

I then get a message that a manual install is available but that brings me to the media player page at http://www.divx.com/en/software/divx-plus and that is already installed. Tried downloading again and running and get a GUI saying its installed. see screenshot below

Ερώτηση από FIREFOXED 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FIREFOXED 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Flash player upgrade to 10 not working following pop up appears:" XML Parsing Error: unclosed token Location: chrome://mozapps/content/ ...........", (etc. see remainder in Details below ) unable to view video content - resolution?

Several attempts made to download and upgrade to latest Adobe Flash Player not working after successful install indicated and restart of both Firefox and computer. All vi… (διαβάστε περισσότερα)

Several attempts made to download and upgrade to latest Adobe Flash Player not working after successful install indicated and restart of both Firefox and computer. All video content on you tube and embedded links remains unplayable with message that Flash upgrade is required. Some links result in pop-up message: "XML Parsing Error: unclosed token Location: chrome://mozapps/content/plugins/pluginInstallerWizard.xul Line Number 89, Column 3: <wizardpage label="&pluginWizard.licensePage.title;" --^" Any help available? </p>

Ερώτηση από jxmit 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I uninstall an older version of java from add-ons?

I updated java to version 6 update 21, but while the new version is present in 'add-ons' (java console 6.0.21), so is the old one.(java console 6.0.20). Only the disable… (διαβάστε περισσότερα)

I updated java to version 6 update 21, but while the new version is present in 'add-ons' (java console 6.0.21), so is the old one.(java console 6.0.20). Only the disable button is highlighted so I clicked it and it's now disabled, but why can't I uninstall it?

Ερώτηση από Johro 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problem with Java on Firefox

Ever since latest Firefox upgrade, my Java won't engage for my website to acess my FTP files. Tried Firefox add-ons for Java, but it refers me tomy Apple Mac website upd… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since latest Firefox upgrade, my Java won't engage for my website to acess my FTP files. Tried Firefox add-ons for Java, but it refers me tomy Apple Mac website updates (OS Tiger); but I already have the latest Java version. Works on Safari but not Firefox. How can I fix this problem?

Ερώτηση από bflower 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 3.6.8 doesn't recognize java 1.6 plugin

I am running firefox 3.6.8 on linux. I have also installed jre 1.6. When accessing one intranet website, firefox keeps saying "this feature requires jva 1.6 to be install… (διαβάστε περισσότερα)

I am running firefox 3.6.8 on linux. I have also installed jre 1.6. When accessing one intranet website, firefox keeps saying "this feature requires jva 1.6 to be installed on your system...". I have installed java 1.6. I have made following symbolic links already: 1. /usr/local/mozilla/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so to /usr/local/jre1.6.0_21/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so.

2. /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so to /usr/local/jre1.6.0_21/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so.

Emptied the cache. Restarted firefox. But getting same error message " this feature requires java 1.6 to be installed..."

Ερώτηση από user_tek 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από mv 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why do i get this pop up message: C:\users\owners\app data\roaming\mozilla\fir..\get plus plus_Adobe_reg.exe.

i cant print full e-mail messages because of what pops up every time i sign on to hotmail, print, or do online app.

Ερώτηση από lauracoker 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Comodo blocks plugin container/seems to be blocking video inBBC etc.

No video shows in BBC website. youtube ok. All add-ons seem to be up to date, I have tried to get it allowed in Defense+, no luck, I am running out of ideas. Also volume… (διαβάστε περισσότερα)

No video shows in BBC website. youtube ok. All add-ons seem to be up to date, I have tried to get it allowed in Defense+, no luck, I am running out of ideas. Also volume bars have disappeared which i assume is connected, anyone had this problem?

Ερώτηση από dboots 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dboots 10 έτη πριν