Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube opens a random channel every time I go on Youtube website, how to solve this?

Every time I go to youtube.com, a random channel is loaded and I can't get out of it... I've tried a fresh FireFox install, but the same thing happens all the time … (διαβάστε περισσότερα)

Every time I go to youtube.com, a random channel is loaded and I can't get out of it... I've tried a fresh FireFox install, but the same thing happens all the time

Ερώτηση από eitan.rotbart 8 μήνες πριν

Απάντηση από Eve 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Allow or block media autoplay in Firefox is affecting one of my add-ons

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-autoplay#firefox:win10:fx73 Does this include add-ons? I have the "Anesidora" add-on to play music, but it stops after each … (διαβάστε περισσότερα)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-autoplay#firefox:win10:fx73 Does this include add-ons?

I have the "Anesidora" add-on to play music, but it stops after each song and I have to keep pressing play. I have the Autoplay settings in Firefox is set to "Block Audio and Video", but it never affected the Anesidora add-on before. Is there a way to create an exemption for add-ons? I don't want videos to automatically play on websites, but I want the Anesidora add-on to continuously play music (like it was working before), so I am guessing Firefox recently changed that? Is there a way to fix this?

Ερώτηση από Brian W. 5 μήνες πριν

Απάντηση από RobertJ 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cant find addon that i added

I added a addon for a search program and firefox says its added but i cant find it anywhere to use it but firefox says its added. Please Help if can, Moonlighter … (διαβάστε περισσότερα)

I added a addon for a search program and firefox says its added but i cant find it anywhere to use it but firefox says its added. Please Help if can,

Moonlighter

Ερώτηση από Moonlighter 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Very high downloads of spell check add-ons on a single day

There are around 1,800 downloads of all language dictionaries as on June 27, 2019. I have checked some sample dashboards from this page... https://addons.mozilla.org/en-U… (διαβάστε περισσότερα)

There are around 1,800 downloads of all language dictionaries as on June 27, 2019. I have checked some sample dashboards from this page...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/

For e.g. check this chart...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kamus-pengecek-ejaan-bahasa-in/statistics/?last=30

I will like to know why there are so many downloads on a single day. Is this some kind of DDOS attack?

Ερώτηση από shantanu.oak 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε

78.0.1 update: extensions still visible under add-ons but have vanished from top bar

Firefox upgraded to 78.0.1 but my extensions are now inaccessible/invisible. They show as enabled in the about:add-ons tab but no longer appear at the top of the main wi… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox upgraded to 78.0.1 but my extensions are now inaccessible/invisible. They show as enabled in the about:add-ons tab but no longer appear at the top of the main window - so I casn no longer access them.

Ερώτηση από anharker 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't acknowledge AVG Web Tune-Up

I am attempting to put AVG Web Tune-Up on Firefox, but despite installing the program, Firefox will not acknowledge it. It doesn't even appear in my add-on list!

Ερώτηση από JRSelf 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από JRSelf 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

one add on i have installed, does not show in the top bar with the rest of the add ons, how can I fix this?

I installed the umatrix add-on, but it doesn't show in the top right with the rest of them. It is clearly installed, and it also shows in the sidebar, but I can not use i… (διαβάστε περισσότερα)

I installed the umatrix add-on, but it doesn't show in the top right with the rest of them. It is clearly installed, and it also shows in the sidebar, but I can not use it properly from there. I would like to know how i put the icon back to the top right corner, so I can access it from there. It has been there before, but it suddenly disappeared. I can't remember doing anything thats related with add-ons around the time it disappeared. so I have no clue what caused this.

Kind regards

Ερώτηση από Tribin 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

what do the orange and purple emojis and the end of my add ons?

Just installed the most recent FF update and in the extension screen I now see some orange and purple emojis and the end of the different adds ons. What do they mean? See… (διαβάστε περισσότερα)

Just installed the most recent FF update and in the extension screen I now see some orange and purple emojis and the end of the different adds ons. What do they mean? See attached screen shot. Thanks

Ερώτηση από arejfour 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Addon Compatibility?

Just a thought. I had a Complete Theme that I really liked called Silvermel. With the latest updates it is no longer compatible with Firefox. I went to Complete Themes in… (διαβάστε περισσότερα)

Just a thought. I had a Complete Theme that I really liked called Silvermel. With the latest updates it is no longer compatible with Firefox. I went to Complete Themes in Firefox Addons to see if I could find something else I liked and found that 95% of them are not compatible. It isn't as bad with my other addons as with Complete Themes but I still loose the use of 1 or 2 addons when Firefox is updated.

Firefox is always talking about how customizable they are and then their advances render it less so. Improving things to the point where you are dis-improving them it is counterproductive. Would you ask the Firefox developers not the change the things that addons need to be usable? If they can't do that then they shouldn't update it. Thank you!

Ερώτηση από br.louis 4 έτη πριν

Απάντηση από Mark Schmidt 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every add-on I put into the customizable header becomes invisible and unusuable.

I have been an avid user of firefox since it's inception, I enjoy it's accessability, user friendsliness and have never had a use for customer support (until now). All of… (διαβάστε περισσότερα)

I have been an avid user of firefox since it's inception, I enjoy it's accessability, user friendsliness and have never had a use for customer support (until now). All of my downloaded firefox themes work, switching between them is no problem. I can add and remove add-ons with no problems aswell, but the moment I close firefox and start a new session (sorry, let me back track a tad, I customize my toolbar on a regular bases, I like the functionality and it makes it more personal). Ever since the mid February update every time I close firefox and reopen it my my add-ons in the toolbar are invisible and unusable. There isn't even an information pop-up when hovering over where they should be (technically they are still there). I'm running Windows 10 (fully updated just like all my programs). I took a snap shot of this message to illistrate my point, both my Ad-Blocker and Flash Downloader add-ons appear ro be missing and yet I know they are next to the library button.

Ερώτηση από faruko86 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε

I keep getting the "Gah. Your tab just crashed

I only get this so far on a couple of sites: Comporium.net email, and NRA.org. Everything worked fine yesterday - just started this morning. No upgrades in the interim an… (διαβάστε περισσότερα)

I only get this so far on a couple of sites: Comporium.net email, and NRA.org. Everything worked fine yesterday - just started this morning. No upgrades in the interim and I tried logging into e-mail with another computer/browser and had no problems.

Ερώτηση από dougflanagin 5 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Transfer Plug-ins to new OS

I am creating a dual boot PC with Win XP and Win 7. I have Firefox on my XP side with lots of plugins. Is there a way to load all those plugins from my XP to my 7 witho… (διαβάστε περισσότερα)

I am creating a dual boot PC with Win XP and Win 7. I have Firefox on my XP side with lots of plugins. Is there a way to load all those plugins from my XP to my 7 without having to reload all of them? Are they all stored in a folder somewhere that I can just copy over?

Ερώτηση από Stumann666 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need to reinstall a hoverlink addon to read articles - don't remember its name - help

I had to refresh Firefox & lost the link that let me read articles by hovering over the link. Fon't remember its name. Someone on the forum told me in the first place… (διαβάστε περισσότερα)

I had to refresh Firefox & lost the link that let me read articles by hovering over the link. Fon't remember its name. Someone on the forum told me in the first place. Also my image expander the gave me a larger image when I hover over it is one I'd like to find again.

This is for a desktop with windows 10.

Ερώτηση από jPendragon 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just updated to v62 but Pocket claims I'm still on v18 !!

Help shows up-to-date with v62 but some sites won't work and I have to use Opera. I tried to follow the update's instructions for Pocket (that I used to use) but somewher… (διαβάστε περισσότερα)

Help shows up-to-date with v62 but some sites won't work and I have to use Opera.

I tried to follow the update's instructions for Pocket (that I used to use) but somewhere there must be data saying I'm still using FireFox version 18.

Is there anyway to update the "18" to "62", please.

Steve

Ερώτηση από Steve45 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε

can only open outlook.com in safe mode, why

Help! Do not want to refresh or reset or reload Firefox - too much work. Worked fine when I closed computer last night. Cannot access Outlook.com, while two other mail ac… (διαβάστε περισσότερα)

Help!

Do not want to refresh or reset or reload Firefox - too much work.

Worked fine when I closed computer last night. Cannot access Outlook.com, while two other mail accounts (that are fed from OL) are working.

Thank you.

Ερώτηση από CiaoBella1 3 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Permission denied errors on some sites clicking on a button.

On some sites and a NextCloud installation, I suddenly cannot click on some links that report following error in the console: Uncaught Error: Permission denied to access … (διαβάστε περισσότερα)

On some sites and a NextCloud installation, I suddenly cannot click on some links that report following error in the console: Uncaught Error: Permission denied to access property "apply"

  jQuery 7
  clear searchprovider.js:292
  attach merged-index.js:11661
  jQuery 8
  _setCurrentDir merged-index.js:5820
  changeDirectory merged-index.js:5752
  actionHandler merged-index.js:3432
  action merged-index.js:2894
  _onClickFile merged-index.js:4757
  Underscore 3
  jQuery 2
    dispatch
    handle

I've checked and disabled add-ons to see if these were blocking somehow, but no result. It worked fine before, so my suspicion is something changed in FF78? Thanks!

Ερώτηση από artelse 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does rebooting between Windows and Linux disable all of my extensions? (ESR 38.x.x worked, ESR 45.2.0 doesn't)

Ever since installing Firefox 45.2.0ESR, rebooting between Windows and Linux and running Firefox with the same profile between them disables all of my extensions (in add-… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since installing Firefox 45.2.0ESR, rebooting between Windows and Linux and running Firefox with the same profile between them disables all of my extensions (in add-ons). In this previous ESR, this did not happen. How can I prevent this behavior? Specifically, I have a profile which I share between my partitions. It is hosted on the Windows partition. A symbolic link is created to it from my Linux /home partition. This setup worked perfectly with all previous ESR's. But now when I reboot between Firefox installs of the same ESR version, all of my extensions are disabled, and I must manually step through re-enabling each one of them.

(And no, I don't want to use any online synchronization services to work around this issue.)

Ερώτηση από Nz17 4 έτη πριν

Απάντηση από Nz17 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Extension menu is irresponsive at network stuck after 69.0b1

I'm a Firefox Developer Edition user. After upgrading my Firefox to 69.0b1, I see a problem about network and extension: In the same network, the case when the browser st… (διαβάστε περισσότερα)

I'm a Firefox Developer Edition user. After upgrading my Firefox to 69.0b1, I see a problem about network and extension:

In the same network, the case when the browser stuck at loading the page content has been more frequent (especially on script-rich sites like Twitter). At that case, the extension menu is irresponsive (which means that when I click on it, it only shows a pop-up with nothing in it). Closing all loading tabs doesn't solve this. After a long time after the loading starts, the tabs suddenly continue to load and the extension pages come back responsive.

Ερώτηση από Outvi V 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

one book mark not working

I have one bookmark that will not work. If I click the bookmark nothing happens. no searching back and forth dots.The current pages stay open and active. http://www.canad… (διαβάστε περισσότερα)

I have one bookmark that will not work. If I click the bookmark nothing happens. no searching back and forth dots.The current pages stay open and active.

http://www.canadiantire.ca/

It works fine in chrome, opera, IE. If I google search and then click the google link it works.

It does work if I click the link in this question.

It does not work if I cut and paste or type it into the address bar.

It does not work if I make a new bookmark while on the page and then try using the new bookmark.

Ερώτηση από jdevlin 1 έτος πριν

Απάντηση από jdevlin 1 έτος πριν