Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Link not working

In some sites, there are "links" which do not show their link in the footbar and are usually images. This link open correctly with (for example) Chrome but not in Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

In some sites, there are "links" which do not show their link in the footbar and are usually images. This link open correctly with (for example) Chrome but not in Firefox. I'm just imagining that this might be a security issue but I'm not 100% sure. If so, how can I open this to allow this site? Could you give me a hand? Thanks.

You can try it yourselves: https://www.unionlido.com/en https://www.unionlido.com/en

Jorge

Ερώτηση από ferreira.jorge 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Extensions / profil / sync ?

Hello, Here is the problem I encounter in firefox (windows 7 system): - the extensions are no longer functional - reinstalling them solves the problem only until the next… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Here is the problem I encounter in firefox (windows 7 system): - the extensions are no longer functional - reinstalling them solves the problem only until the next start - fixing firefox did not solve the problem. When I thought about it I wondered if the problem did not follow the use of 'sync' in a non-administrator profile under ubuntu. I disconnected this machine (ubuntu) via the sync interface on my PC but the problem persists. What should I do, knowing that I currently no longer have access to this ubuntu computer (if the problem really comes from there)?

Bonjour, Voici le problème que je rencontre dans firefox (système windows 7) : - les extensions ne sont plus fonctionnels - leur réinstallation ne règle le problème que jusqu'au démarrage suivant - réparer firefox n'a pas résolu le problème. En y réfléchissant je me suis demandé si le problème ne fait pas suite à l'usage de 'sync' dans un profil non-administrateur sous ubuntu. J'ai déconnecté cette machine (ubuntu) via l'interface sync sur mon PC mais le problème perdure. Que faire, sachant que je n'ai actuellement plus accès à cet ordi ubuntu (si tant est que le problème vienne réellement de là) ?

Ερώτηση από pie3re-sync 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από pie3re-sync2 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lockup followed by Refresh prompt

This has happened several times over the last few weeks. I'll be using Firefox with 8-12 tabs open, or even far less, and then suddenly I cannot select any of the tabs. … (διαβάστε περισσότερα)

This has happened several times over the last few weeks. I'll be using Firefox with 8-12 tabs open, or even far less, and then suddenly I cannot select any of the tabs. I click on them, and nothing happens. Video and audio will keep playing, but I cannot select anything.

So at this point I quit it, it closes fine, and when I launch it again it prompts me to either start in safe mode or to refresh. I have to restart the PC to get it to launch Firefox normally again.

The only extension I use is uBlock origin.

Ερώτηση από zen 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problem with site only in mozilla

When I am trying to open site hypermission.ru in Mozilla I see some strange things. Big objects and broken fonts. In other browsers I dont have the same problems. Please,… (διαβάστε περισσότερα)

When I am trying to open site hypermission.ru in Mozilla I see some strange things. Big objects and broken fonts.

In other browsers I dont have the same problems.

Please, help!

P.S. I dont have some addons on mozilla. I use it clear.

Ερώτηση από makyshin 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Balázs Meskó 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Calander

I did not do anything and opening firer fox to get to my mail at inbox in outlook. I also use the calendar provided. Simply I can't get to my calendar it reads an err and… (διαβάστε περισσότερα)

I did not do anything and opening firer fox to get to my mail at inbox in outlook. I also use the calendar provided. Simply I can't get to my calendar it reads an err and try again later. Can you tell me how to get that back as I have a lot of data recorded on it? Thank you.

Ερώτηση από trinity77 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Balázs Meskó 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Just updated to v. 78 on my Mac. Need updated directions to move tabs below bookmarks bar.

This is very frustrating and I hope you can help me. Every time Firefox updates the tabs move up to the top of the browser, when I need them below the bookmarks bar, wher… (διαβάστε περισσότερα)

This is very frustrating and I hope you can help me. Every time Firefox updates the tabs move up to the top of the browser, when I need them below the bookmarks bar, where they used to be. I did get instructions on how to do it for v. 72 (I think), but now I've updated to v. 78 and the tabs are again at the top. The instructions for changing the css: file go up to v. 74 only. Also, in the css: file I'm not sure how much of what's already there should be replace. The entire file? Or? This is probably frustrating for a whole raft of people, but for older ones like me (I'm 76) it's particularly maddening. I would appreciate any help I can get. Also, where would I submit my suggestion to Mozilla to just add a blasted toggle for moving the tabs back and forth. It would make a whole lot of people happy. BTW, I'm attaching a screenshot of the first page of what appears to be at least 8 pages of css: code. Should I delete all of it or...? Thanks for any help the community can give.

Ερώτηση από jmazzeo 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Crashing when thunderbolt interface selected for playback

Hi there, Firefox has started crashing anytime I try to playback media with my Focusrite interface selected for playback. This issue has been ongoing for a few months. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

Firefox has started crashing anytime I try to playback media with my Focusrite interface selected for playback. This issue has been ongoing for a few months. Any page like youtube, with video or media embedded causes a crash.

For reference, I'm using a Focusrite Red8pre on a Macbook Pro. The error does not occur when using the laptops speakers for playback.

Any help here would be appreciated.

Cheers, -Harry

Ερώτηση από dogledastray 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps crashing when trying to print

Hi! I've switched to Firefox quite recently and I love pretty much everything about the browser. The only problem I've been experiencing is that whenever I try to print a… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I've switched to Firefox quite recently and I love pretty much everything about the browser. The only problem I've been experiencing is that whenever I try to print a page the whole browser crashes. I've tried removing all the settings for printing in prefs.js but that didn't seem to help in any way and the crashes don't turn up in the about:crashes tab. Has anyone else been experiencing this and perhaps knows how to fix it?

Ερώτηση από Lord Questionmark 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

hard drive become defective with W7

'my computer crashes (defective hard drive); I lost all my favorites! CAN I RECUPERER ??? How??? in advance thank you for reply.... with solution...!! ' 12juillet2020 … (διαβάστε περισσότερα)

'my computer crashes (defective hard drive); I lost all my favorites! CAN I RECUPERER ??? How??? in advance thank you for reply.... with solution...!! ' 12juillet2020

Ερώτηση από j-marc_gatineau 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

this servis is horrible

your page crashed made me lose my auto log in for game of thrownes winter is comming....Do not know what email I used wont let me back date I spent a lot of money on that… (διαβάστε περισσότερα)

your page crashed made me lose my auto log in for game of thrownes winter is comming....Do not know what email I used wont let me back date I spent a lot of money on that account now it is gone.....Cant even get live support I am so mad.........I trusted your auto log in now out a lot of money thanks to your site......Thanks a lot......If I do not get my account back will never use this site again wow herd it was for gaming realy? well thanks for making me lose money and 2 moths of time building a account for nothing...............I need my email so I can log in only have 12 days and the account will be gone for ever.............What a joke.......

Ερώτηση από Minedcrime77 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox launch in full screen

How can I launch Firefox in full screen mode? I created an executable file for simultaneously launching two browser tabs at once. He works. But I need the browser itself … (διαβάστε περισσότερα)

How can I launch Firefox in full screen mode? I created an executable file for simultaneously launching two browser tabs at once. He works. But I need the browser itself to open in full screen mode. In this form, as if the "deploy" button was pressed. Please tell me what you need to add to the lines of the executable file. Or maybe there is another way. Here is the data of the executable file: start "" "D: \\ Browser \ firefox.exe" https://www.google.com/ https://yandex.by/

Ερώτηση από la.zvezdopad.la 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox using very high CPU %

Whenever i use firefox i get spikes in my CPU usage, sometimes up to 100% usage. When i tab off of firefox, it soon goes down, then comes back whenever i have firefox act… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever i use firefox i get spikes in my CPU usage, sometimes up to 100% usage. When i tab off of firefox, it soon goes down, then comes back whenever i have firefox active. I have tried restarting with add-ons disabled, creating a new profile, reinsalling firefox, disabling and re-enabling hardware acceleration, all to no avail.

Ερώτηση από josephwallen 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από caiofcastro 1 έτος πριν